22 Temmuz 2001 21:00

Doğramacı'nın büyük vurgunu

YÖK eski Başkanı İhsan Doğramacı'nın sahibi olduğu Tepe Holding tarafından yapılan Bilkent Center'da 19 bin 428 metrekarelik alanda kaçak yapılaşma gerçekleşti.

Paylaş
Doğramacı'nın büyük vurgunu
Şebnem Turhan
Bilkent Center'da kaçak yapılaşmayla inanılmaz kazançlar elde edildi. YÖK eski başkanı İhsan Doğramacı, sahibi olduğu Tepe Holding ile kendine yeni rant kapıları açtı. Doğramacı, Tepe Holding tarafından yapılan alışveriş ve eğlence merkezi Bilkent Center'de otopork olarak imar izni aldığı alana, oyuncak, mobilya, yapı malzemeleri mağazası, sinema salonu ve restaurant inşa ederek, hem yasayı çiğnedi, hem de büyük boyutlarda ticari rant elde etti. Kaçak yapılaşmaya, Doğramacı'nın büyük pazarlıkları sonrasında ise Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediyeleri onay verdi.
Doğramacı, açılışını Çankaya Belediyesi eski Başkanı Doğan Taşdelen'in yaptığı Bilkent Center'da toplam 19 bin 428 metrekarelik alanda kaçak yapılaşma gerçekleştirdi. Bilkent Center'ı mimari proje ve ruhsat verilene kadar alanları imar planına uygun olarak tutan Doğramacı, yapı kullanım iznini aldıktan sonra 1998 yılının başında alanı değiştirmeye başladı.
Bilkent Center'ın onaylı mimari proje ve ruhsatına göre otopark olması gereken alt katında yer alan 17 bin 058 metrekarelik alan, ticari maksatlı kapatılarak büyük bir rant elde edildi. Otoparkın yanı sıra, ara katlar mutfak yapılarak, iç koridorlar restoranlara eklenerek ticari faaliyete açılırken, sergi binası projeden farklı olarak inşa edilerek Burger King haline getirildi.
Müdürlük tespit etti
Değiştirme çalışmaları yapı kullanım izninin alınmasının hemen ardından 1998 yılının başlarında başlanan Bilkent Center'daki otopark alanının ticari işletmeye dönüştürüldüğü, Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından tespit edildi. İmar Müdürlüğü'nce, otopark alanına mobilya mağazası Tepe Home, oyuncak mağazası Toysaruas, yapı malzemeleri satan Pratiker'in bir kısmı ve Cinemaxx sinemasının bir kısmının inşa edildiği görüldü. Tespitin ardından kaçak imalatları belgeleyen ve tutanaklara geçiren İmar Müdürlüğü, Tepe Holding'e 30 gün süre tanıyarak, bu kaçak yapılaşmayı eski durumuna getirmesini istedi.
Elemanı belgeledi
Tepe Holding'de Bütçe Planlama Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Bülent Gürsoy da hazırladığı raporda kaçak yapılaşmayı metrekare metrekare belgeledi. Gürsoy'un aslında holding için hazırladığı rapor kaçak yapılaşmayı açıkça ortaya koydu. Gürsoy'un raporunda kaçak yapılaşma şu ifadelerle yer aldı:
"Ankuva'da 69,37 metrekare depoda ara kat yapılarak mutfak olarak kullanılmış, 1,50 metrekarelik iç koridor restoran alanına eklenmiş, 25,20 metrekarelik koridor idari büroya dönüştürülmüş,Bilkent Center'de, 1540 metrekarelik açık satış alanı kapatılarak yapı malzemeleri satış alanı haline getirilmiş, Kapalı Otopark'ta, otopark alanı olarak yapılan bölümlerin 5079 metrekaresi oyuncak mağazası, 11 bin 979 metrekaresi mobiyla mağazası Tepe Home ve deposu olarak kullanıma açılmış, sinemalarda 760,4 metrekare fuaye alanı sinema alanına eklenmiş, sergi alanı binası projesinden farklı olarak inşa edilmiş ve Burger King olarak kullanılmış."
Encümeni dinlemediler
Tepe Holding yönetimi ise 30 gün içinde Bilkent Center'da hiçbir değişikliklik yapmazken, İmar Müdürlüğü dosyayı Belediye Encümeni'ne gönderdi. Belediye Encümeni, kaçak yapılaşma ve böylelikle haksız kazanç elde edildiği tutanaklarla da tespit edilen Doğramacı'nın Tepe Holdingi'ne, 25 Şubat 1999 tarihinde oybirliğiyle, tüm kaçak yapıların yıkılması ve para cezasına karar verdi.
Tepe Holding, Belediye Encümeni'nin kararının ardından mahkemeye başvurmayı da tercih etmedi. Mahkemede kesin bir kayıp yaşayacağını bilen Tepe Holding, kaçak yapılaşmasını yasallaştırmak amacıyla nazım plan değişikliği için Çankaya İmar Müdürlüğü'ne başvurdu.
Yeni Meclis kabul etti
Çankaya İmar Müdürlüğü, Tepe Holding'in nazım plan değişikliğini kabul etmedi ve geriye gönderdi. Tepe Holding ise tekrar nazım plan değişikliği önerisini İmar Müdürlüğü'ne gönderdi. İmar Müdürlüğü plan değişikliğini kaçak yapılaşmaya ilişkin tüm tutanaklar ve belgelerle ayrıntılı yazarak Çankaya Belediye Meclisi'ne görüşülmek üzere iletti.
Belediye Meclisi, Nisan 1999 seçimlerine yakın bir dönemde olunduğu için bu dosyayla ilgilenmedi. Seçimler sonrasında Çankaya Belediye Meclisi yeni üyeleri ve belediyenin yeni başkanı Haydar Yılmaz ile dosya yeniden görüşüldü. Belediye Meclisi'nde büyük tartışmalar dönerken, özel bir gayret gösteren bazı İmar Komisyonu ve Belediye Meclisi üyeleri sayesinde oy çokluğuyla, kaçak yapılaşmayı yasallaştıran nazım planı değişikliği kabul edildi.
Yeni planda ne önerildi?
Tepe Holding büyük kazançlar elde ettiği kaçak yapılaşmanın yıkılmaması için, Bilkent Üniversitesi'nin "Kanalizasyon Arıtma Tesisleri, İdari, Ticari ve Sosyal tesisleri, Eğitim, Sosyal, İdari, Kültürel Tesisleri"ni yapmaktan vazgeçerek, bu tesislere ayırdığı alanı imara açtı. İmara açılan bu bölgeye Büyükşehir Belediyesi'nin isteğiyle cami, yol genişletmesi ve ağaçlandırma yapılacak. Böylece Doğramacı, "Ben bu inşaatlardan vazgeçiyorum, ama siz de benim kaçak inşaatıma göz yumun" pazarlığı yaparak, "haksız ve yersiz rant sağlamayı ve kaçak yapılaşmaya" onay vermelerini istedi.
İtiraz nedenleri
Belediye Meclisi Üyesi Ali Yiğit, karara itiraz dilekçesinde, "Kamuya ayrılan bir alana ticari nitelikte, büyük bir mağaza yapılmıştır. Çevredeki yapılaşmaya uyumlu olmayan ve bölgeye büyük bir yoğunluk sağlayan mevcut kaçak yapı meşru hale getirilmek istenmektedir. Bu konuda belediyemize düşen görev plan değişikliği yapmak değil, mevcut imar planına ve Encümen kararlarına sahip çıkmaktır" dedi.
Belediye Meclisi Üyesi Halit Toraman ise, Belediye Meclisi'nin, bu büyüklükteki bir ticaret alanının kanalizasyon arıtma tesislerinin inşaat alanı ile takas edilerek bir çeşit imar affı yetkisinin olmadığına dikkat çekti.
Buna rağmen onay verilmesi halinde cezai işlem kararlarına rağmen kaçak ticari ilavelerin affedilmiş olunacağını ve yasal hale getirileceğini vurgulayan Toraman, "Yasal olmayan bir iş öncelikli yasal zemin kaygan hale getirilerek ve ibadet gibi ulvi bir unsurun kullanımına yönlendirilerek 19 bin 428 metrekarelik ticaret alanı kurtarılmaya çalışılmaktadır" dedi.
Belediye eski İmar Müdürü ve Şehir Bölge Plancısı Erdal Kurttaş da itiraz dilekçesinde, imar değişikliğinin kamu menfaatlerine uygun olmadığını belirterek, onaylı mimari projeye ve ruhsata göre otopark alanı olması gereken alanın ticari maksatlı kapatıldığını dile getirdi. Kurttaş, "Belediye Meclisi'ne gönderilen plan değişikliği teklifi yazılarını imzalayan Belediye Başkanı dahi bu yazıların içeriğinde ve eklerinde var olan encümenin cezai işlem kararlarını tartışmaya açmamış ve adeta yangından mal kaçırırcasına kararlar alınmıştır" dedi.
Cami rüşveti de eklendi
Çankaya Belediye Meclisi ise Büyükşehir Belediyesi'nden cami eklenerek geri gelen nazım planı değişikliğini geçtiğimiz cuma günü yaptığı toplantıda ele aldı. Sert tartışmaların ve karşılıklı suçlamaların yaşandığı toplantıda Doğramacı'ya haksız kazanç getiren kaçak yapılaşma, Büyükşehir Belediyesi'ne cami rüşveti ile birlikte 21 kabul, 7 ret oyu ile yasallaştı.
İddialara göre, Çankaya Beldiye Meclisi'nin aldığı bu kararın ardından artık Doğramacı rant kapısını kapatmayacak, Büyükşehir Belediyesi Bilkent'te bir türlü yaptıramadığı camisine kavuşacak ve Belediye Meclis üyeleri de artık daha rahat harcama yapabilecek.
ÖNCEKİ HABER

50 trilyonluk soygun

SONRAKİ HABER

Tüm Emekli-Sen: Taleplerimiz karşılansın

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa