TMMOB'dan ücret isyanı

Mühendis ve mimarların ücretleri, IMF programının etkisiyle hızla eriyor. TMMOB, IMF'ye ve hükümete tepkisini 27 Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceği bir mitingle dile getirecek.

TMMOB'dan ücret isyanı
Mühendis ve mimarlar, IMF politikalarından en fazla etkilenen kesimlerden birisi. Gerek üretim politikalarının terk edilmesi gerekse ücretlerin enflasyon oranının altında ezilmesi nedeniyle bu kesim giderek daha çok yoksullaşıyor. 1990'lı yıllarda en yüksek ücret olan 730 dolar bugün 350 dolar seviyesine inmiş durumda. TMMOB üyeleri. yaşam standartlarındaki hızlı eroz- yon karşısında taleplerini dile getirmek için 27 Temmuz'da Ankara'da miting düzenleyecek.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kamuda çalışan üyelerinin ücretlerinin son 10 yılda hızla gerilediğini belirterek, mühendis ve mimar ücretlerinin insanca yaşanacak bir düzeye çıkarılmasını istedi.
Sorumlusu bu hükümet
Genel Sekreter Fikret Özbilgin tarafından yapılan açıklamada, IMF ve Dünya Bankası politikaları sonucunda kamuda en üst düzeyde ücret alan üyelerin 1990'lı yıllarda yaklaşık 730 dolar olan ücretlerinin günümüzde 350 dolara düştüğü kaydedilerek, "Gelirlerin asgari geçim tutarlarına oranlaması da göstermektedir ki, 10 yıl içinde yüzde 45 düzeyinde bir erimeyle yoksullaşma giderek derinleşmiştir" denildi. Açıklamada, farklı kurumlarda çalışan mühendis ve mimarlar ile aynı kurumda farklı statüde çalışan diğer personel arasında da mimar ve mühendisler aleyhine yüzde 300'lere ulaşan ücret farklılıkları bulunduğu da kaydedildi ve bunun olumsuzlukları daha da artırdığı bildirildi.
Özbilgin, TMMOB'un bir yandan birbirini izleyen devalüasyonların, enflas- yonun, işsizliğin ve pahalılığın; öte yandan baskıların, sürgünlerin ve antidemokratik uygulamaların arttığı Türkiye'de, mühendis ve mimarlardan hâlâ özveri istenmesini kabul etmeyeceğini vurguladı. Özbilgin, "Bizlerden özveri isteyenler, öncelikle ülke kaynaklarının kimlere peşkeş çekildiğini, milyarlarca doların kimlere hortumlatıldığını, IMF ve Dünya Bankası politikalarının hesabını vermeli" dedi.
Kriz yoksullaştırdı
Enflasyonla mücadeleyi bahane eden hükümetin, kamu çalışanlarının ücretle- rine, 2000 yılında yüzde 25, 2001 yılında yüzde 15 zam yaptığını hatırlatan Özbilgin, Şubat 2001 tarihinde yaşanan devalüasyon nedeniyle bu kesimin bir gecede yüzde 40 oranında yoksullaştığına dikkati çeke- rek, Haziran 2001 için asgari geçim tutarının 775 milyon lira olarak açıklandığını, kamuda çalışan üyelerinin ortalama 400 milyon lira ücret aldığını belirtti.
TMMOB'un talepleri
 • Bilim ve teknoloji politikaları temelinde ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanması.
 • Üretimden ve sanayileşmeden hızla uzaklaşan ülkemizde yeniden üretim, yatırım, istihdam ve hakça bölüşüm temelinde politikalara dönülmesi.
 • Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde halkımızın çıkarları doğrultusunda ve yalnızca onun hizmetine sunulabilmesi için tüm antidemokratik uygulamaların, baskıların ve sürgünlerin ortadan kaldırılması.
 • Baskı, sürgün ve siyasi kadrolaşmaların durdurulması.
 • Mühendis ve mimarları yoksulluk sınırlarında yaşamaya mahkûm eden meslek onurumuzu yok etmeye çalışan IMF patentli ücret politikalarına son verilmesi.
 • Mühendis ve mimarların kamudaki farklı ücret uygulamalarının kaldırılması, eşit işe eşit ücret uygulanması, üretim süreçlerindeki konumlarına, sorumluluklarına ve eğitim düzeylerine uygun bir ücretin yaşama geçirilmesi.
 • Bugün birçok meslek grubuna (askeri personel, mülki-idari personel vb) ödenen tazminatlar, ek düzenlemeler ile Mühendislik-Mimarlık Görev Tazminatı adı altında mühendis ve mimarlara da ödenmesi.
 • Teknik hizmetler sınıfı kapsamında ödenen özel hizmet tazminatlarının en az iki katı oranında artırılması, ek göstergelerin 1. derecede görev yapan mühendis ve mimarlar için en az 11.000 olmak üzere yeniden düzenlenmesi.
 • Kamu Görevlileri Sendikalar Yasası'nın temel sendikal hakları güvenceye alan grevli, toplusözleşmeli, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir yasaya dönüştürülmesi.
  www.evrensel.net