İşçiler vergi rekortmeni!

32001 yılının vergi beyannamelerine göre günde hatta saatte milyarlar kazananların ortalama gelirleri sadece 265 milyon lira, aylık vergileri ise 73 milyon lira.

İşçiler vergi rekortmeni!
Ekonomik kriz dar gelirli kesimleri vururken, hükümet de bütçenin temel kaynağı olan vergi gelirlerini bu kesimlere yıkmış durumda. Her yönüyle adaletsizliğin derinleştiği kriz ortamında bir günde milyarlarca lira kazananlar, oran olarak asgari ücretliden daha az vergi ödüyor. Vergideki çarpık tablo krizin sadece emekçileri vurduğunu göstermesi bakımından oldukça çarpıcı.
Gelir vergisi beyanname sonuçları, krizin yükünün kime yıkıldığını ortaya koydu. Gelirler Genel Müdürlüğü toplam vergi gelirlerinin yüzde 90'lık bölümünü karşılayan otomasyonlu vergi dairelerinden gelen Gelir Vergisi beyannameleri üzerinde genel bir değerlendirmeye gitti. Anadolu Ajansı muhabiri Türkal Al'ın derlediği bilgilere göre; sanayiciler, ticaret erbabı, müteahhitler, kuyumcular, doktor ve avukatlar ile diğer serbest meslek erbabı ve sanatçılardan oluşan 804 bin 530 kişi, bu yıl mart ayında verdikleri Gelir Vergisi beyannamelerinde 2000 yılı için 2 katrilyon 559 trilyon 109.7 milyar liralık kazanç bildirdi. Bunun vergisi ise 705 trilyon 821 milyar lira olarak hesaplandı.
Ülkenin çok kazananları olarak nitelenen işadamlarının, serbest meslek erbabı ve sanatçıların beyanlarına göre, bu kesimin ortalama yıllık geliri 3 milyar 180 milyon 875 bin, ortalama vergisi de 877 milyon 209 bin lirada kalıyor. Bir başka ifadeyle, bu kişiler, ayda ortalama 265 milyon lira kazanıyor, bu gelirleri için de ayda 73 milyon lira vergi ödüyorlar.
www.evrensel.net