Medya patronları 'elektriksiz'

   kalmayacak!

Medya patronları 'elektriksiz' kalmayacak!
Kamunun elindeki elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin işletme haklarının devrini 31 Ekim 2001 tarihine kadar uzatan yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan bu yasa, medya patrolarının kamu ihalelerine girme yasağını kaldıran RTÜK yasasının Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönmesi üzerine gündeme getirilmişti. Bu yasayla özellikle elektrik dağıtımı sektöründe büyük yatırımlara hazırlanan Doğan Grubu rahatlatıldı ve RTÜK yasasını yenilemek için hükümet zaman kazandı.
Yasayla, Elektrik Piyasası Kanunu'nda işletme devir hakları çalışmalarının tamamlanması için son gün olarak öngörülen 31 Haziran 2001 tarihi, 31 Ekim 2001'e kadar uzatıldı. Bu arada Anayasa Mahkemesi, 27 Haziran Çarşamba günü yeni yasa parlamentoda kabul edildiği sıralarda, 30 Haziran 2001 tarihine kadar devir işlemlerini tamamlamayan şirketlerin mevcut sözleşmelerinin hükümsüz kalacağını öngören düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu. Ancak yeni yasa nedeniyle, Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak kararın işletme devirlerine pratikte bir etkisi olmayacak.
EMO: Türkiye'nin söz hakkı kalmayacak
Bu arada, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Başkanı Ali Yiğit, 4628 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu"nun uygulamaya konulmasının ardından, Türkiye'nin kendi sınırları içinde enerji konusundaki söz hakkını kaybedeceğini belirtti.
Ali Yiğit, EMO Bursa Şubesi tarafından, TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü'nde düzenlenen "Elektrik Piyasası Kanunu'nun Tanıtımı ve Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, elektrik sektöründe, 1984 yılından itibaren kamu tekelinin ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çabaların, 4628 sayılı kanunla nihai sonuca ulaştığını söyledi.
Elektrik sektöründe, Türkiye'de de dünyadaki gelişime paralel uygulamaların yaşandığına işaret eden Yiğit, bu sektördeki özelleştirmenin yolunu açmak için öncelikle elektrik piyasası tekelini elinde bulunduran Türkiye Elektrik Kurumu'nun, üretim ve dağıtım şirketi olarak ikiye ayrıldığını kaydetti. Yiğit, elektrik sektörünün, altyapı çalışmalarının son derece pahalı olması ve bu çalışmaları tamamlanıncaya kadar hiçbir özel girişimin bu sektöre ilgi duymaması nedeniyle "doğal tekel" konumunda olduğunu ifade ederek, sektörün özelleştirilmesinin kamu çıkarlarını zedeleyeceğini belirtti.
Yasa IMF'nin ürünü
Yasanın, IMF ile girilen parasal ilişkilerin ardından, bu kurumun hükümete yaptığı "dayatmaların" bir sonucu olduğunu belirten Yiğit, şöyle konuştu: "Bu yasayla birlikte, sektörde kamu denetimi tamamen ortadan kalkacak ve sektör özerk kurul tarafından yönetilecek. Özerklik hoş gibi görünse de sonuçları beklenildiği gibi olmayabilir. Bu yasanın uygulamaya konulmasıyla birlikte, Türkiye, kendi sınırları içinde enerji konusundaki söz hakkını kaybedecek. Elektrik üretim ve dağıtımı, tamamen uluslararası sermayenin denetimi altına girecek."
EMO Başkanı Yiğit, özelleştirmelerin ardından, hizmet amaçlı olan sektörün, kâr amaçlı olarak işletileceğini vurgulayarak, bu uygulamanın ilk sonucunun, enerji satış fiyatlarındaki artışlar olacağını sözlerine ekledi.
www.evrensel.net