Tütün Yasası aynen dönecek

Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Karakoyunlu, bu konudaki değerlendirmenin perşembe günkü Bakanlar Kurulu toplantısında yapılacağını söyledi.

Tütün Yasası aynen dönecek
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Tütün Yasası'nın yeni bir şey getirmediğini savunarak, yasanın Cumhurbaşkanı'na aynen geri gönderileceği mesajını verdi.
Karakoyunlu dün Türk-İş'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında gazetecilerin Tütün Yasası ile ilgili sorularını yanıtlayan Karakoyunlu, Tütün Yasası'nın 1986'dan beri bu alana ilişkin yapılan düzenlemeleri bir araya getirdiğini, mevcut düzenlemelere ek olarak yeni bir şey getirmediğini ileri sürerek, yasanın Cumhurbaşkanı'na aynen gönderileceği mesajını verdi. Karakoyunlu, perşembe günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'nın vetosuna ilişkin değerlendirmelerini sunacağını söyledi.
'İşten atmalar beni ilgilendirmez'
Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, özelleştirme kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin üç aydır ödenmeyen ücretlerinin cuma günü ödendiğini belirterek, Karakoyunlu'ya teşekkürlerini sundu. Özelleştirme sonrası işten atılan işçilerin durumuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'yla bir toplantı yapıldığını ve işten çıkarılanların sorunlarına çözüm bulmak için komisyon kurulduğunu aktaran Meral, hükümetle bu konuda "uyum kuramadıklarını" söyledi.
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Karakoyunlu ise gazetecilerin özelleştirme sonrası işten çıkarma sorununa ilişkin kendisinin önerisini sorması üzerine, "Bu Çalışma Bakanlığı'nın işi, komisyon kuruldu" diyerek, işten atılmalarla ilgilenmediğini ortaya koydu. Karakoyunlu, emek ve sosyal boyutu çözülmeden etkin, kabul edilebilir özelleştirmenin gerçekleştirilemeyeceğini söylemesine rağmen, kendi önerisini açıklamaktan kaçındı.
Emlak Bankası'nın kapatılması
Karakoyunlu, Emlak Bankası'nın kapatılmasına ilişkin soruya karşılık ise "eski bir Emlak Bankası müfettişi olarak duygusal açıdan rahatsızlık duyduğunu" söyledi. Kentleşme ve toplu konut politikalarında Emlak Bankası'nın çok önemli bir işlevi olduğunu ve kapatılmasıyla bu boşluğun nasıl doldurulacağının netleşmediğini ifade eden Karakoyunlu, Banka'nın kullanımındaki talihsizlikler nedeniyle kredi kaybettiğini kaydetti.
www.evrensel.net