08 Temmuz 2001 21:00

Haydar Yılmaz işçiden öç alıyor

Sık sık hak ihlalleriyle, işçi ve emekçilere karşı düşmanca tavırlarıyla gündeme gelen Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz şimdi de işten atmalarla gündemde.

Paylaş
Haydar Yılmaz işçiden öç alıyor
Çankaya Belediyesi Başkanı CHP'li Haydar Yılmaz, iki ayı aşkın süredir ücretlerini ödemediği işçilerin iki gün iş bırakmalarını fırsat bilerek, aralarında şube ve bölge yöneticileri ile işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 26 işçinin işine son verdi. Yılmaz'ın dayanağı ise 12 Eylül cuntasının ürünü olan 2822 sayılı yasanın 25'inci maddesinde düzenlenen "yasadışı grev" oldu.
Genel-İş Çankaya Şubesi'nin örgütlü olduğu Çankaya Belediyesi'nde işçilere yönelik baskı ve saldırılar durmak bilmiyor. CHP'li başkan Yılmaz tarafından ücretleri düzenli ödenmeyen, geçtiğimiz yıldan bile alacakları olan işçiler, ekonomik krizin yükünün kendilerine yıkılması yetmezmiş gibi, iki ayı aşkın süredir maaşlarını alamamaları nedeniyle iki gün iş bırakmışlardı. 21-22 Haziran günlerinde iki gün işbırakarak çöp toplamayan, tamiratlara çıkmayan, park ve bahçelerde bakım yapmayan işçilerin, hak arama eylemlerine sosyal demokrat başkanın cevabı işten atma oldu.
Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 7, Asfalt Şube Müdürlüğü'nden 2, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nden 4, Yapı Sanatları Şube Müdürlüğü'nden 4, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden 4, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 26 işçinin işine son verildi. 4'ünün şube yöneticisi, 2'sinin bölge yöneticisi, 7'sinin de işyeri temsilcisi olduğu işçilere tebligat noter aracılığıyla yapıldı. Atılan işçiler arasında, söz konusu eylem günlerinde senelik izinde olan işçiler ile sendika yöneticilerinin bulunması nedeniyle Yılmaz'ın amacının "öç almak, işyerinde sendikayı bitirmek" olduğu ifade edildi.
Yılmaz'ın dayanağı 12 Eylül yasakçılığı
İşçiler, 1475 Sayılı İş Yasası'nın 17'inci maddesi uyarınca tazminatsız, önelsiz işten atılırken, Yılmaz'ın kendi partisinin programında da eleştirilen 12 Eylül yasaklarına dayanarak işçi çıkarması dikkat çekti. İşten atmaya gerekçe olarak gösterilen 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nın "grev"i düzenleyen 25'inci maddesinin 3'üncü fıkrası şu düzenlemeyi getiriyor: "Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve kanun dışı grev denilir. Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma grevi kanun dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır."
Çankaya Belediyesi'nde yaşanan işten atmalar üzerine devreye DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi girdi. Çelebi ve Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Aşur Kurgen, 2 Temmuz günü Ahlatlıbel'de Haydar Yılmaz'la bir araya geldiler. Uzun görüşmenin sonunda, Yılmaz'ın atılanları geri alacağını söylediği iddia edilirken, aradan geçen süreye rağmen işçilere henüz işbaşı yaptırılmadı.
Yılmaz'ın işçileri geri alıp almayacağının bugün netleşmesi bekleniyor. İşyerlerinde toplantıların yapılacağı söylenirken, Genel-İş Çankaya Şubesi'nin atılanların geri alınmaması halinde direnişe geçmesi bekleniyor.
ÖNCEKİ HABER

Dün Yunanlılardı bugün Almanlar!

SONRAKİ HABER

Ankara’da oto tamir dükkanında yangın çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa