Tarımın tasfiyesinde son adımlar atılıyor

Destekleme 2002 yılı sonuna kadar ortadan kalkacak. Emperyalist ülkelerde tarıma verilen destekler içinde sadece yüzde 20'lik paya sahip Doğrudan Gelir Desteği, üreticiye dayatılıyor.

Tarımın tasfiyesinde son adımlar atılıyor
Nur Karabacak
Hükümet çiftçiye verilen destekleri kaldırarak, Türkiye gerçekleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Doğrudan Gelir Desteği (DGD)'ni üreticiye dayatıyor. IMF'nin istekleri doğrultusunda geçen yıl 6 pilot bölgede uygulanan sistemden çiftçiler dışında birçok insan yararlandı. Pilot bölgelerde ödemeler dolar üzerinden yapılmıştı, ancak Tarım Bakanlığı son olarak DGD ödemelerinin Türk Lirası üzerinden olacağını açıklayarak sisteme geçiş sürecini hızlandırdı.
Üreticiyi serbest piyasa koşullarına ve tekellerin eline düşmesini engelleyen pek çok mekanizmanın ve tarımsal KİT'in tasviyesi ile hükümet; tarımsal destek mekanizmalarının tamamen ortadan kalkmasının altyapısını hazırladı. Hiçbir ülkede tek başına uygulanmayan, sadece bazı durumlarda üretimi daraltmak amacıyla kullanılan DGD dışında bütün destekleme uygulamaları, 2002 yılına kadar ya minimize edilecek ya da tamamen kaldırılacak.
DGD aldatmacası
Birçok ürünün yılda bir satılmasından dolayı bütün bir yıl yapılan masraflar tarım sektöründe üretim ve verimin devamlılığı için devlet desteğini zorunlu kılıyor. Hemen hemen tüm dünyada yöntem ve miktarları değişse de tarım sektörü devlet tarafından destekleniyor. Emperyalistlerin güdümlü politikalarının kıskacında olan Türkiye ise dünyada ilk defa pazar fiyat desteği ve müdahale alımlarını dışlıyor.
DGD'nin Avrupa Birliği ülkelerinde tüm desteklerin içinde payı yüzde 23 iken, pazar fiyat desteği yüzde 62, girdi kullanımına dayalı destek ise yüzde 10'luk paya sahip. ABD'de de bu rakamlar hemen hemen aynı şekilde seyrediyor. Türkiye'nin tüm tarımsal destek mekanizmalarından vazgeçerek tek başına uygulanmasını istedikleri DGD emperyalist ülkelerde çiftçiye uygulanan desteklerden sadece biri ve bu ülkelerde oluşan tarımsal ürün stokları nedeniyle üreticileri üretimden caydırmak, üretimi daraltmak amacıyla kullanılıyor. Üretimin azaltılması için kullanılan bir sistem Türkiye'ye destek maskesi altında sunuluyor.
AB ülkelerinde ortak tarım politikasının en güçlü aracı, ürün piyasalarına müdahale. AB ülkelerinin tamamında ürünler için müdahale kuruluşları var. Müdahale kuruluşları tarafından iç piyasa fiyatlarından yüksek olmayan ve üretici açısından ürününü daha düşük bir fiyattan satma endişesini ortadan kaldıran "garanti fiyat" açıklanıyor ve bu şekilde üreticinin her şekilde mağdur edilmesinin önüne geçiliyor. Oysa Türkiye'ye üreticinin ayakta kalmasını sağlayan tarımsal KİT'lerin tasviyesi dayatılıyor.
Hayvancılık da bitecek
DGD sistemi sadece bitkisel üretimi kapsarken, çiftçilere işledikleri alan üzerinden ödeme yapılacak. Oysa tarım bitkisel üretim yanında hayvansal üretimi de kapsıyor.
www.evrensel.net