Harb işkolunda uyuşmazlık

Harb-İş Sendikası ile kamu işveren sendikası TÜHİS arasında devam etmekte olan toplu iş sözleşmelerinden biri daha uyuşmazlıkla sonuçlandı.

Harb işkolunda uyuşmazlık
Kamu kesiminde devam etmekte olan toplu iş sözleşmelerinden biri daha uyuşmazlıkla sonuçlandı. Harb-İş Sendikası ile kamu işveren sendikası TÜHİS arasında 26 Nisan 2001 tarihinde başlayan ve 148 asıl ve 15 geçici maddeyi içeren görüşmelerde, 18 asıl ve 4 geçici madde üzerinde anlaşma sağlanamadı.
Harb işkolu grev yasağı kapsamında olduğu için anlaşma sağlanamazsa Yüksek Hakem Kurulu devreye girecek. İşçiler, sözleşmenin Yüksek Hakem Kurulu'nda kazanılmış hakların kaybı ile sonuçlanacağı kaygısını taşıyor.
Anlaşma sağlanamayan maddeler ve tarafların teklifleri şöyle:
Madde 4/Sözleşmenin kapsamı: Sendika sözleşmenin tüm çalışanları kapsamasını isterken, işveren tarafı bazı personeli kapsam dışı bırakmakta ısrarlı.
Madde 18/Öğrenim ve dinlenme yardımı: İşveren geçmiş sözleşmedeki bu yardımı kesmek istiyor.
Madde 26/Vardiyalı çalışmalar ve gece çalışması: Sendika yüzde 15 zamlı ücret talep ediyor, işveren ise yüzde 10 öneriyor.
Madde 33/Fazla saatlerde çalışma: İşçi tarafı yüzde 80'lik fazla mesai zammı talep ederken, işveren başka zaman izin veya yüzde 50'lik artış öneriyor.
Madde 55/Olağanüstü terfiler: İşverenin önerisi, sicil notunun 90'ın üstünde olması ve her işyerinde yüzde 5'i geçmemesi yönünde. İşçiler ise eski uygulamanın devamını talep ediyor.
Madde 60/Farklı ücret ödenmesi: Türk-İş ile varılan anlaşmada ısrar ediyor ve başka talep kabul etmiyor.
Madde 61/Ulusal bayram ve genel hafta tatili ücreti: Fazla mesaide olduğu gibi bu maddede de işveren tarafı başka zaman izin kullanma veya yüzde 50 zam öneriyor.
Madde 76/Yemek yardımı: İşveren yemekhanelerinin özelleştirilmesini (taşeron verilmesini) dayatıyor.
Madde 84/Servis araçları: İşçiler servis araçlarının güzergâhlarının ihtiyaca göre ve sendikanın katılımıyla belirlenmesini talep ederken, işveren güzergâhları 40 km. ile sınırlamayı ve tek taraflı belirlemeyi istiyor.
Madde 119/Parça başı işçilerin daimi veya geçici olarak saat ücretli işçiliğe geçirilmesi: İşveren parça başı işçilikte ısrar ediyor.
Madde 143/Ücret artışları: İşveren Türk-İş ile varılan anlaşmanın aynen uygulanmasında ısrar ederken, sendika ilk 6 ay için yüzde 15 zam ve 2, 3 ve 4. altı aylarda ise ücretlerin seyyanen ödenmesini talep ediyor.
Madde 148/Spor aidatı: İşveren doğrudan kesilen spor aidatlarının isteğe bağlı hale getirilmesini istiyor.
Ücret cetvelleri, terfi, derece ve bekleme süreleriyle ilgili 145. madde de uyuşmazlık nedeni. Ayrıca sosyal yardım (77), doğum yardımı (78), evlenme yardımı (79), ölüm yardımı (80), giyecek yardımı (83) maddelerinde de işveren, Türk-İş ile yapılan anlaşma dışında talep kabul etmiyor. Bu asli maddelerin yanı sıra 34., 5. ve 6. geçici maddelerde de anlaşmaya varılamadığından TİS görüşmeleri arabulucu aşamasına geldi.
www.evrensel.net