28 Haziran 2001 21:00

Sosyal güvenliğe bir darbe daha

Hükümetin Meclis'e alelacele getirdiği tasarı ile söz konusu şirketlere, vergi muafiyetinden istisnalara kadar birçok kolaylık getiriyor.

Paylaş
Sosyal güvenliğe bir darbe daha
Hükümet, rantiyeye kaynak aktarmak için yasa çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Devlet üniversitelerinden esirgediği yardımı, çıkardığı yasa ile vakıf üniversitelerine aktarmakta sakınca görmeyen hükümet, başta SSK olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarından kırptığı paraları özel emeklilik şirketlerine aktarmak için de yasa çıkardı.
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un teknolojik donanımını geliştirmek, daha iyi sağlık ve sigorta hizmeti vermelerini sağlamak için "kaynak olmadığını" söyleyen, sosyal güvenlik kuruluşlarının devletin sırtında kambur olduğunu iddia eden hükümet Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile özel emeklilik şirketlerine vergi kolaylıkları getirdi.
Başta meslek örgütleri olmak üzere, toplumun geniş kesimlerinin, işçi konfederasyonlarının "SSK'yı bitirme taktiği", "sağlık ile sigortanın birbirinden ayrılarak, sağlık ve sigortanın özelleştirilmesinin adımları" olarak nitelendirdiği Bireysel Emeklilik Yasası'nı çıkaran hükümet, şimdi de söz konusu tasarı ile bireysel emeklilik şirketlerini vergiden muaf tutup, istisnalar getiriyor.
Bireysel emekliliğe teşvikler
Tasarı ile hükümet sigorta şirketlerine muafiyetler getirdiği gibi, bu konuyu özendirmek için de emeklilik döneminde elde edilecek gelirlerin belli kısmının da gelir vergisinden istisna tutulmasını öngörüyor. Bunu açıklamakta da sakınca görmeyen hükümet, tasarının gerekçesinde, "Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında yapılacak bu değişikliklerle bireysel emeklilik sistemine katılım teşvik edilmiş ve böylece bireysel emeklilik sisteminin kurulmasından beklenen faydaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuş olacaktır" deniliyor.
15 maddelik tasarı dün Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı. Yasanın birinci maddesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde değişiklik öngörüyor. Buna göre, "Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 25'i; Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malüliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesna" tutuluyor.
Tasarıda, SSK ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına tanınan muafiyetler Bireysel Emeklilik Şirketleri'ne de tanınıyor. Yasanın 4'üncü maddesinde, Vergi Kanunu'nun 63'üncü maddesinde değişiklik yapılırken, yapılacak vergi indirimi normal sigortalılarda yüzde 5 iken, bireysel emeklilik sistemindekilere yüzde 10 indirim getiriliyor. Bakanlar Kurulu'na bu rakamları iki katına kadar artırma yetkisi de veriliyor. Bu madde ile şahısların bireysel emeklilik sistemine girmesi teşvik ediliyor.
Tasarının 5'inci maddesinde yapılan düzenleme ile ise bireysel emeklilik şirketlerinin yapmış olduğu ödemeler sıralanarak, bunların vergi alacağı sayılacağı, yani söz konusu şirketlerin mudilerine yaptığı ödemelerin beşte birinin daha önceden ödenmiş vergi olduğu hükmü getiriliyor.
Tasarının 7'inci maddesi, bireysel emekli şirketlerinin ödediği sigorta primlerinin vergi indirimine tabi olduğu hükmünü getiriyor. Bireysel emeklilik sisteminde beyan edilen gelirin yüzde 10'una ait prim ve katkı payları vergi indirimine tabi olurken, bireysel emeklilik sistemi dışındakilerde bu rakam yüzde 5 olarak tutularak, bireysel emeklilik sistemi özendirilmiş oluyor.
ÖNCEKİ HABER

Powell Ortadoğu'da

SONRAKİ HABER

Liselere giriş sınavına yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlan

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa