FP'ye nihai darbe

Anayasa Mahkemesi, dış baskılarla bölünme noktasına getirilen Fazilet Partisi'ni dün temelli kapattı.

FP'ye nihai darbe
Fazilet Partisi (FP) kapatıldı. Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi (FP)'yi temelli kapattı. Başbakan Bülent Ecevit'in FP'nin kapatılma davası görüşülürken bulunduğu kapatılma "temennisi"ni karşılıksız bırakan Anayasa Mahkemesi, beş FP milletvekili için de 5 yıl siyaset yasağı getirdi.
Kapatılma kararı oy çokluğu ile
Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, kapatılma istemli davanın sonuçlanmasının ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Anayasa Mahkemesi, Mayıs 1999 tarihinde açılan FP'nin kapatılması davasını sonuçlandırdı. Kararı okuyacağım ve bilahare fotokopilerini de sizlere dağıttıracağım: Kararla ilgili herhangi bir açıklama istemeyin. Zira, karar yeterli açıklığı taşıyor. Kararı okuyorum: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07/05/1999 günlü HP-95, HZ-1999-116, 05/02/2001 günlü HP-95, HZ-1999-116 sayılı iddianameleriyle FP'nin kapatılması istemiyle açılan davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda gereği görüşülüp düşünüldü;
A-Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamayacağına ilişkin kapatılma isteminin reddine Yalçın Acargün, Ali Hüner, Ertuğrul Ersoy, Tülay Tuğcu'nun karşı oyları ve oyçokluğuyla,
B-1-Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle anayasanın 68. ve 69., 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun değişik 101. maddesinin (b) bendi ve 103. maddesi gereğince FP'nin temelli kapatılmasına Haşim Kılıç, Samia Akbulut, Sacit Adalı'nın karşı oyları ve oyçokluğuyla,
2-Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan İstanbul milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekilliklerinin anayasanın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte sona ermesine oybirliğiyle,
3- Beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan üyeleri Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve Mehmet Sılay'ın Anayasa'nın 69. maddesinin 8. fıkrası gereğince gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına oy birliğiyle,
4- Davalı partinin tüm mallarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi gereğince Hazine'ye geçmesine oybirliğiyle,
5- Kapatma kararının verildiği tarihte, parti tüzel kişiliğinin sona ermesine oybirliğiyle,
6- Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin, TBMM Başkanlığı'na, Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oybirliğiyle, 22.06. 2001 gününde karar verildi. Karar, Türk Milleti'ne hayırlı olsun."
İki grup ayrı ayrı toplandı
Kapatılma kararının açıklanmasından sonra Meclis'te FP Grubu toplanmadan önce, "gelenekçi" olarak adlandırılan grupla, "yenilikçi" olarak adlandırılan grubun ayrı ayrı toplandığı görüldü. "Yenilikçi" olarak adlandırılan grubun toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.
Bu toplantıların ardından da Meclis'te FP Grup toplantısı yapıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı, tam bir gövde gösterisine dönüşen grup toplantısında, Grup Başkanvekili Bülent Arınç, Yasin Hatipoğlu, Yahya Akman'ın da aralarda bulunduğu birçok milletvekilinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Büyük bir alkış tulfanı ve "Türkiye sizinle grur duyuyor" sloganları arasında salona giren FP Genel Başkanı Kutan, yaptığı uzun konuşmasında kararı AB sürecine indirilmiş ağır bir darbe olarak nitelendirdi. "Yola devam ediyoruz" mesajı veren Kutan, laikliğe aykırı eylemler olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve milletvekilliği düşürülen arkadaşlarının bunları haketmediklerini söyledi.
AİHM kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne gönderme yapan Kutan, kararın ayrıca evrensel hukuk standartlarına da aykırı olduğunu, bütün dünyanın ve Avrupa'nın bunu böyle söylediğini belirtti. Türkiye'de tek parti olsun ya da partiler biribirne benzesin istendiğini bunun için insanların tek tip yapılamaya çalışıldığını vurgulayan Kutan, "Tek tip düşüncenin ayrı ayrı adlarda örgütlenmesi ile demokrasi olmaz. Bu haliyle Türkiye'de demokrasi yoksur. Sadece demokrasi oyunu oynuyorlar." diye konuştu.
Türkiye'nin kapatılan partiler mezarlığına döndürüldüğünü söyleyen Kutan, Başbakan Ecevit ve hükümet ortaklarını da isim vermeden suçladı. Timsah gözyaşları dökenlere seslendiğini belirten Kutan, "Doğruyu söylemiyorsunuz. Milletin verdiği iradeyi kullanmadınız. Yasama yetkisine müdahaleyi göz yumdunuz. Bundan siyasi rant çıkarmaya çalıştınız. Ama bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi. Teşkilatına da seslenen FP Genel Başkanı, "Sizleri mahçup edecek bir suç işlemedik" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan ise kararı, Galatasaray ve Fenerbahçe`nin eski futbolcusu Sedat Balkanlı`yı, Gaziosmanpaşa'daki evinde ziyareti sırasında televizyondan öğrendi. Ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İleri demokrasilerde bir siyasi partinin kapatılması kararını millet vermelidir" dedi.Erdoğan, mahkemenin gerekçeli kararını görmenin, iyi bir değerlendirme yapmak için isabetli olacağını belirtti.
Bir gazetecinin, "Peki bu kararla birlikte yeni oluşumun bir an önce parti haline dönüşmesi zorunluluk oldu mu?" şeklindeki sorusuna Erdoğan, "Bunu burada konuşmam yanlış olur. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz ciddi çalışmalarda değişiklik olmayacak" yanıtını verdi.
www.evrensel.net