19 Haziran 2001 21:00

Kamu bankaları IMF'nin istediği gibi oldu

Yasa tasarısının kabul edilen ilk maddesinde Ziraat, Halk ve Emlak Bankası'nın, dolayısıyla kamu bankalarının denetimi Meclis'in yetkisinden alındı.

Paylaş
Kamu bankaları IMF'nin istediği gibi oldu
Kamu bankalarının, banka hortumlamalarının diğer adı olan "görev zararlarının" ve bazı fonların tasfiyesini içeren yasa tasarısıyla, binlerce banka çalışanının karşı çıkmasına rağmen Emlak Bankası'nın kapatılması onaylandı.
IMF'nin talimatlarıyla alelacele Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ancak tartışmalı maddelerinin bile üstünkörü kabul edildiği tasarı, önceki gün ve dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in hükümet adına savunduğu tasarının görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşanırken, hükümetin çalışma saatini 24.00'e kadar uzatma kararı uygulanamadı.
Kamu bankaları Meclis denetimi dışında
Tasarının kabul edilen ilk maddesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası'nın, dolayısıyla kamu bankalarının denetimi Meclis'in yetkisinden alındı. "Bağımsız" olduğu iddia edilen kuruluşlara bırakılan banka denetimlerinde, bundan sonra doğrudan IMF'nin denetiminin egemen olacağı ifade ediliyor.
Tasarının yasalaşması halinde, yasada "görev zararı" adı verilen banka hortumlamaları da tasfiye edilmiş olacak. Bundan sonra ise kamu bankalarına bedeli önceden ödenmeden görev verilmeyeceği hükme bağlandı.
'İstihdam fazlası personel'
Emlak Bankası'nın tasfiye edilmesi, şube varlıklarının ise Ziraat ve Halk Bankası'na devredilmesi kabul edilirken, banka çalışanlarından, banka yönetimince "istihdam fazlası" olarak gösterilenler başka kurumlara aktarılacaklar. Ancak mevcut ücretleri üzerinden değil, gittikleri kurumda uygulanan ücret üzerinden çalıştırılacaklar. Çalışanların emekliliğe teşvik edildiği tasarıya göre, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanlara emeklilik ikramiyesi yüzde 25 fazlasıyla ödenecek.
Vakıfbank'ta yetki Bakanlar Kurulu'nda
Vakıflar Bankası'nın özelleştirilmesinin de önü açılan tasarıyla, Vakıfbank'ın A grubu hisseleri ile B grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili yöntem ve ilkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılındı. Daha önceki düzenleme, B grubu hisselerinin halka arz yoluyla satışı gerçekleştirilmeden A grubunun satışı yapılamayacaktı. Ancak, tasarının kabul edilen maddesi ile her iki grup hisselerin de satışı konusunda yetki, Bakanlar Kurulu'na verildi.
Tasarı üzerinde asıl tartışma ise tasarının geçici 5'inci maddesi üzerindeki görüşmelerde, Devlet Bakanı Kemal Derviş imzasıyla hükümet adına verilen değişiklik önergesinde yaşandı.
Önerge, bankaların yeniden yapılandırmasıyla görevli yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, "konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden sorumlu tutulamayacakları" ve "bankaların rücu hakkının saklı" tutulmasına ilişkin hükümlerin değiştirilmesini öngörüyordu.Önergede, banka yöneticilerinin konusu itibariyle "zimmet, ihtilas, irtikap ve rüşvet suçunu teşkil etmeyen" iş ve işlemlerden sorumlu tutulamayacakları; bankaların da "yalnızca bu fiillerden doğan zararlardan dolayı rücu edebileceği" hükmü getiriliyordu.
Banka yöneticilerine sorumsuzluk
Kabul edilen maddeyle, "bankaların yeniden yapılandırılmasıyla görevli yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yürüttükleri görevlerden yalnızca reel sektörün faaliyetlerinin gelişip devamını temin etmek, bankaların aktiflerini seyyal kılmak, pasif kalitesini yükseltmek ve bankaların reorganizasyonlarını sağlayarak süratle özelleştirmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkil etmeyen iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacaklar" hükmü getirildi.
Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan ANAP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, Emlak Bankası'ndan ayrılan memur ve işçi statüsündeki çalışanlara her yıl için bir aylık maaş tutarı kıdem tazminatı ödenmesini istedi. Ayaydın verdiği önergeyi savunurken, Bakan Derviş'in "Kamu bankalarında geçmişte popülist politikalar uygulandı" şeklindeki değerlendirmesine de tepki gösterdi. "Sayın Derviş'in bu şekilde popülist cevap vermesini kendisine yakıştıramadım. Kendisinden bu konuda daha teknik, daha ciddi yanıtlar beklerdim" diyen Aydın Ayaydın'ın önergesi reddedildi. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Kamu emekçileri: Eyleme devam
Kamu emekçileri grevsiz, toplusözleşmesiz sendika yasa tasarısına karşı KESK tarafından açıklanan yeni eylem takvimi uyarınca dün birçok ilde basın açıklamaları yaptılar. Sahte sendika yasa tasarısına geçit vermeyeceklerini bildiren kamu emekçileri, "eyleme devam" kararlılıklarını ortaya koydular. KESK Ankara Şubeler Platformu'nun çağrısıyla Sakarya Caddesi'nde toplanan 400'e yakın kamu emekçisi, sahte sendika yasasına karşı öfkelerini dile getirirken, eylemlerinin süreceğini bildirdiler. "Sahte yasa geri alınsın, özgürlükçü, demokratik bir yasa hemen çıkarılsın", "Sendikamızı kurduk kapattırmayız, yasakçı yasayı kabul etmeyiz" yazılı dövizler ve "Sahte yasa değil, grevli toplusözleşmeli, özgürlükçü, demokratik bir sendika yasası istiyoruz" yazılı pankart açan kamu emekçileri adına Platform Sözcüsü Hasan Karakaya konuştu. Taraf olmadıkları ve istemedikleri bu yasa geri çekilene kadar mücadelenin devam edeceğini belirten Karakaya'nın sözleri, "Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız", "Devlet güdümlü sendikaya hayır", "Yasakçı yasa geri çekilsin", sloganlarıyla karşılandı. Kamu emekçilerinin eylemine, sendikalaştıkları için işten atılan ve işyeri önünde direniş sürdüren TÜMTİS üyesi Sakarya Otoparkı işçileri de destek verdi. Açıklamanın ardından Ankara halkını bilgilendirmek, desteğini almak için "KESK'in Sesi" özel sayısı toplu olarak dağıtıldı.
Eylem takvimi
Ankaralı kamu emekçileri sahte sendikaya karşı, cuma günü saat 12.30'da Kızılay PTT'sinden Ankara milletvekillerine taleplerini fakslayacak. 25 Haziran Pazartesi günü Güvenpark'ta KESK GYK ve MYK üyelerinin de katılımıyla kitlesel oturma eylemi, 26 Haziran Salı günü 12.30-16.00 saatleri arasında yine Güvenpark'ta oturma eylemi gerçekleştirecek olan kamu emekçileri, 27 Haziran günü tasarının Meclis'te görüşülmeye devam edilmesi durumunda YKM önünde, ayrıca İzmir ve İstanbul'da da eylem yapacaklar. 28 Haziran günü ise Türkiye'nin dört bir tarafından Ankara'ya gelinecek.
İstanbul
KESK İstanbul Şubeler Platformu'na bağlı kamu emekçileri dün saat 14.30'da Aksaray Metro önünde basın açıklaması yaptılar. Sık sık "Sahte sendika yasasına hayır", "Direne direne kazanacağız", "IMF'ye değil emekçiye bütçe" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Enerji-Yapı Yol Sen İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay, Sahte Sendika Yasa Tasarısı'nın Meclis gündemine gelmemesi nedeniyle oturma eylemi yapmayacaklarını söyledi. KESK Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Ayyıldız da sahte yasanın gündeme gelmemesi için mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Ayyıldız, yasa tasarısının meclis gündemine gelmesi halinde kamu emekçilerinin Ankara'ya gideceğini ifade etti.
Diyarbakır/Tunceli
KESK Diyarbakır Şubeler Platfomu da Merkez Postane önünde yaptığı eylemle hükümeti protesto etti. Tunceli'de Ziraat Bankası önünde yapılan basın açıklamasına katılan kamu emekçileri, sahte sendikaya karşı mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler.
Mersin
KESK Mersin Şubeler Platformu, saat 12.30'da "Yaşasın onurlu mücadelemiz", "Direne direne kazanacağız", "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganlarıyla Belediye Taş Bina önünde eylem yaptılar.
ÖNCEKİ HABER

Banka çalışanlarının öfkesi büyüyor

SONRAKİ HABER

Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa