Fotoğraf: AA

Meclis günah çıkaracak

Daha erken çıkarılması tasarlanmasına karşın önemli bazı yasalar bu haftaya sarktı. Meclis tatile girmeden IMF yasalarını çıkarmakta kararlı olan hükümet, adeta günah çıkarırcasına bu hafta sabahlayacak.

Meclis günah çıkaracak
Sultan Özer
Şubat krizinden bu yana, gündemini IMF yasalarının belirlediği Meclis, bu haftayı da IMF yasalarına ayıracak. Tatile gireceği 1 Temmuz'a kadar yoğun bir çalışma yapması beklenen Meclis Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde kamu bankalarının tasfiyesi, bazı fonların kaldırılması ve Vergi Kanunu'nda değişiklik ile tütün ve tahkim yasa tasarıları yer alıyor.
Altı ay sonrasını göremeyen hükümet, 30.650 katrilyon büyüklüğünde hazırladığı ve 24.6 katrilyonunu faize ayırdığı ek bütçe yasa tasarısını geçtiğimiz hafta Meclis'e sevk etti, komiyonda hızlı bir şekilde kabul ettirip, aynı hızla yasalaştırdı.
Kamu işçisinin toplusözleşmesini ve buğday taban fiyatını, enflasyonun çok altında bağlamasına, krizin faturasını bu iki kesime ödetmesine rağmen hâlâ tartışan ve "kaynak olmadığı" yalanını söyleyen hükümet, iş patronlara gelince kaynak bulmakta zorlanmadığını geçtiğimiz hafta gösterdi. Aralarında Toprak, Ege, Söğüt Seramik patronları gibi büyük patronlara 80 trilyona varan sübvansiyon yapan hükümet, söz konusu yasa tasarısını hızlı bir şekilde yasalaştırdığı gibi, 80 trilyonu da çıkarttığı ek bütçe yasasına eklemekte zorluk çekmedi.
Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışını da gündeme getiren hükümet, çıkardığı söz konusu yasa ile tarımın yok edilmesine, verimli tarım arazilerinin gaspına da olanak sağladı. Geçen hafta Meclis'te yasalaşan söz konusu düzenleme ile ayrıca Kültür Bakanlığı'nın izin vermesi durumunda, kültür ve doğa varlıklarının bulunduğu arazilerin de satışı yapılabilecek.
Meclis Genel Kurulu'nun bugün de çalışmasını karar altına alan iktidar partileri, herhangi bir pürüz çıkmadan söz verdikleri yasaları bu hafta içerisinde çıkarma kararında.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugüne kadar rastlanmayan bir görüşme ile kabul edilen tütün yasa tasarısı Meclis gündeminde.
Redaksiyona bırakıldı
İktidar partilerinden milletvekillerinin de sert eleştirilerine neden olan tütün yasa tasarısının içinden çıkmak mümkün olmadı. ANAP Milletvekili Yaşar Topçu'nun bile "Ben hükümet olarak getirdim böyle geçecek" anlayışının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Biletini kesip gönderelim, bir daha böyle bir şey getirmezler" diye eleştirdiği yasa tasarısının bir sonraki güne uzama ihtimaline karşı 'önlem' alan Komisyon Başkanı DSP'li Metin Şahin, önce üç maddenin sonra bütün tasarının redaksiyona bırakılmasını istedi. Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun her öneriyi, "Yasanın bir felsefesi var. Onu çıkartırsak, eklersek felsefesi bozulur", "Mümkün değil, katılamayız" diye geri çevirdiği tasarı, komisyon başkanlığının "iyi niyetine" bırakılarak, ne çıkacağı bilinmeden oylanıp, kabul edildi.
Tasarının bugün veya yarın genel kurulda acil olarak görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Böylece, üzerinde görüşme fırsatı bile tanınmayan, ekicisinden işçisine, tüketicisine kadar milyonlarca insanı ilgilendiren, ülkenin en fazla kâr eden kuruluşlarından olan TEKEL'in tasfiyesini getirecek olan tütün yasası, aynı hızla Meclis Genel Kurulu'ndan da çıkarılacak.
Tütünde yaşanan karmaşa ve hız, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" adı ile Meclis'e gönderilen, kamu bankalarının, bazı fonların tasfiyesi ile vergi kanununda değişikliği içeren tasarıda da yaşandı. Kamu bankalarının tasfiyesini getiren tasarıyla bankalar Meclis denetiminden de çıkarıldı.
Binlerce çalışanının tepkilerine rağmen tasfiyesi kabul edilen Emlak Bankası'nın bütün aktif ve pasiflerinin Halk Bankası ve Ziraat Bankası arasında paylaştırılması da tasarıda onaylandı. Tasarıyla, Emlak Bankası çalışanları da emekliliğe teşvik edilirken, Vakıflar Bankası'nın özelleştirilmesi de kabul edildi.
Dokunulmazlık zırhı
En tartışmalı madde ise geçici 4'üncü madde oldu. Madde ile "yeniden yapılandırma" adı altında tasfiye edilecek kamu bankalarının başına getirilecek yöneticilerin, yaptıkları iş ve işlemlerden sorumlu tutulmayacakları hükmü getirildi. Bazı DSP'li ve MHP'li milletvekillerinin de karşı oy kullandığı bu maddenin reddedilmesi üzerine Metin Şahin üç kez oylamayı yineledi. Yine ret çıkacağını gören Şahin'in girişimiyle her partiden bir milletvekilinin görüşmesine bırakılan madde, içeriği çok fazla değişmeden kabul edildi. Böylece tıpkı Anayasa'ya koydukları bir madde ile yargılanmalarını engelleyen cuntacılar gibi, banka yöneticilerine de yaptıkları iş ne olursa olsun dokunulmayacak.
IMF'nin bir bütün içinde değerlendirdiği ve çıkmasını şart koştuğu tahkim yasa tasarısı da bu hafta yasalaştırılacak. Böylece hükümet, IMF yöneticilerinin Türkiye'den ayrılmadan önce verdiği ev ödevini, birkaç gün gecikmeli de olsa yerine getirmiş olmanın huzuruyla Meclis'i tatil edebilecek.
www.evrensel.net