32 yıllık biyolog, ormancı yapıldı!

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Profesörü Turhan Uslu, üniversitedeki olumsuzlukları ve kendisine yapılan haksızlıkları kamuoyuna açıkladığı için Kastamonu Ormancılık Fakültesi'ne sürgüne gönderildi.

32 yıllık biyolog, ormancı yapıldı!
Şebnem Turhan
Gazi Üniversitesi'nde yaşanan olumsuzlukları ve uygulanan ayrımcı tutumu kamuoyuna duyurduğu için sürekli soruşturmalara maruz kalan Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan Uslu, hakkını aramaya devam ettiği için Kastamonu Orman Fakültesi'ne sürgün edildi.
Açtığı dava sonrasında yürütmeyi durdurma karararı aldırabilen Uslu'nun fakültede bulunan odasına el konularak, kitapları, notları dışarı atıldı.
"Gazi Üniversitesi'nin Durumu" başlıklı mektubu ile üniversitede öğretim üyelerinin mali kaynaklarını, bunları artırmak için yapılanları, üniversitedeki keyfi uygulamaları, bir öğretim üyesinin fakülte yönetimi ile ters düştüğü durumda başına neler gelebileceğini kamuoyuna duyuran Uslu'nun başına gelenler pişmiş tavuk hikâyesini hatırlatıyor. Art arda açılan soruşturmalar, soruşturmalar sonrasında gelen maaş kesme cezaları, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de Kastamonu Orman Fakültesi'ne sürgün. Gazi Üniversitesi'nde bir profesörün yaşadıkları üniversitedeki "demokratik" ortamı da gözler önüne seriyor.
Uslu, mektubu kamuoyunun ilgisini çektikten sonra Biyoloji Bölüm Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Aktaş'ın başlattığı bir dizi soruşturma geçirdi. Doçentliğinin geç verilmesi üzerine gazetelere verdiği demeçlerden ötürü 26 Ekim 1990'da soruşturma ile tanışan Uslu'nun mektubunun ardından 8'inci soruşturmasına başlandı.
Soruşturma üzerine soruşturma
Yazdığı mektupla Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı YÖK'ten iddiaların araştırılmasını talep ederken, ancak Uslu'ya Prof. Dr. Yaşar Kopraman imzalı bir yazı ulaştı ve bu yazıda fakülte iddiaları araştırmak yerine Yrd. Doç. Dr. Ali Gül'ün şikâyeti ile hakkında soruşturma açıldığı ve Kopraman'ın da soruşturmacı seçildiği bildirildi. Uslu Anayasal şikâyet hakkını kullandığı için soruşturmada "brüt aylığın dörtte birinin kesilmesi" cezası istenir ve Dekan Metin Aktaş ve Rektör Rıza Ayhan tarafından imzalanan ceza uygulamaya sokulur. Uslu'nun İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebi ile açtığı dava devam ediyor.
Uslu'ya açılan soruşturmalar bununla da sınırlı kalmadı. Mektupta yer alan suçlamaların araştırılması için açılan soruşturma Uslu'nun iddiasına göre Dekan Aktaş tarafından Uslu'nun soruşturulmasına dönüştürüldü. Derslerine devam etmediği iddiasıyla açılan soruşturma sonucunda da Uslu yine dörtte bir maaş kesme cezasına çarptırıldı ve yine Uslu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başbakanlık'ın hazırladığı bir proje ile 3'üncü Kıbrıs Araştırmaları Kongresi'ne gitmek için başvuran Uslu'nun katılımı yine Dekan Aktaş tarafından engellenir.
Orman Fakültesi'ne sürgün
Uslu'nun soruşturmaları yılan hikâyesine döndü. Okula gelmediği, gelmediyse izin alıp almadığı hakkında da 11'inci soruşturmasını geçiren Uslu, son olarak Dekan Aktaş'ın isteğiyle Kastamonu havası alma göreviyle Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi'ne sürgün edildi. Uslu Orman Fakültesi'ne sürgününü şöyle anlatıyor;
"4 yıllık Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans eğitiminden sonra 32 yıl aynı fakülte ve bölümlerinde öğretim üyeliğinden sonra rektör benim aslında orman fakültelerinde daha yararlı olacağımı böylece keşfedip Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden ayırıp Kastamonu Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde görevlendirdi. 32 yıllık hocalıktan sonra böylece ormancı olmuş olduk. Sayın rektör hiç olmazsa tıp, hukuk, iktisat gibi güncel bilimlere ait fakültelere atamış olsaydı, bu görevlendirme benim için çok daha kazançlı olabilirdi."
Uslu, "görevlendirmenin" keyfi olduğunu kent dışı görevlendirmelerde öğretim üyesinin rızası olması gerektiğini, görevlendirme süresinin belirtilmemesini dile getirerek İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve yürütmeyi durdurma kararı 4 Haziran günü alındı.
Gazi Üniversitesi'nde sürgüne gönderilen ilk profesör olma ünvanını alan Uslu, aynı zamanda Türkiye'de de bir biyolog olarak orman fakültesine gönderilen ilk profesör. Görevlendirmenin kötü niyetle yapıldığını kaydeden Uslu, "Beni kadro fazlası olarak değerlendirip, Kastamonu'ya gönderen rektör bu görevlendirmeden bir ay önce verdiği ilan ile Biyoloji Bölümü'ne 2 profesör ve 3 doçent alımı için ilan vermiş bulunmakta. Hem kadro eksik diye eleman alıyor hem de beni ve 2 öğretim görevlisini başka yerlere sürüyor" dedi. Uslu'nun sürgün edildiği Kastamonu Orman Fakültesi'nde ise bir profesöre gereksinim olmadığı ortaya çıktı. Bu yüzden de Uslu'ya ne ders verilir ne de idari görev. Kastamonu'da da rahat bırakılmayan Uslu'ya, profesör olarak gittiği orman fakültesinde bölüm başkanı olması gerekirken bölüm başkanlığı yaptırılmadı, Kastamonu Orman Fakültesi'nde geliştirme ödeneği yüzde 40 mahrumiyet zammı hakkı da gasp edildi. Soruşturmaları Orman Fakültesi'nde de devam eden Uslu'nun hakkı olan izin isteği de reddedildi.
Odasının kilidi kırıldı
Uslu sürgün edildikten sonra verdiği dersler fakültede görüşü sevilen bir doçente verildi ve Uslu odasından atıldı. Odanın laboratuvar olarak kullanılacağı savunusuyla Dekan Aktaş tarafından boşaltılması istendi. Uslu buna karşı çıktığı için odasının kilidi kırıldı, içeriye girildi ve eşyalarını 11 Haziran'a kadar alması istendi. Uslu "Eşyalarımı almadığım takdirde herhalde kapı önüne atacaklar. Bu yasadışı boşaltmayı Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlık'a, ilettim tüm bu makamların yetkisizliği nedeniyle şikâyetlerim YÖK'e iletilmiş. YÖK de rektörlüğe iletince rektörlükten şikâyet Dekan Aktaş'a gelmiş. Aktaş da olaya hem gülmüş hem de şikâyetime çok kızmış" dedi. Uslu üniversitedeki baskıların kendisiyle sınırlı olmadığını üniversitenin tüm fakültelerinde de öğretim üyelerine baskıların sürdüğünü kaydetti.
Uslu tüm bu yaşadıklarının ardından yine kamuoyunu bilgilendirdiği için hakkında soruşturma açılacağını ve baskıların devam edeceğini belirterek, "1982 Anayasası'na göre özerk üç kurumdan biri olan üniversiteyi sadece YÖK ve onun Denetleme Kurulu denetlemektedir. 18 yıldır Gazi Üniversitesi'nde gördüğüm keyfilik ve hukuksuzluklar başlıklı şikâyet mektubum Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından YÖK'e iletilmiş ve bu kurum da, bu şikâyetleri Rektör Prof. Dr. Rıza AYHAN'a ve o da Dekan Prof. Dr. Metin AKTAŞ'a iletmiştir. Kadıyı kadıya şikâyet ettiğim için kadı bu işe hem gülmüş ve hem de tüm hışmı ile üzerime gelmeye başlamıştır" dedi.
www.evrensel.net