TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinden ekran görüntüsü.

IMF yasaları alelacele çıkarılıyor

Meclis tatile girmeden çıkarılması için IMF'ye söz verilen yasalar Meclis komisyonlarından adeta kaçırılarak Genel Kurula gönderiliyor.

IMF yasaları alelacele çıkarılıyor
Başta Danıştay olmak üzere ulusal yargı sistemini devre dışı bırakan tahkim yasa tasarısı, dün Adalet Komisyonu'ndan jet hızıyla geçerek, öncelikli görüşülmek üzere TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. Hiç tartışılmaksızın kabul edilen tasarı, önümüzdeki hafta içerisinde genel kurulda görüşülerek yasalaştırılacak.
Uluslararası finans örgütleri ve tekellerinin baskısıyla 1999 yılında Anayasa'nın 125. maddesinde değişiklik yaparak uluslararası tahkimi getiren hükümet, tahkimin bir an önce uygulamaya sokulması için çalıştı.
Uluslararası tekellerin Türkiye'de risksiz yatırım yapmasını, Eurogol'da olduğu gibi, yöre halkının tepkilerini, mahkeme kararlarını ve çevreye verdiği zararları göz önünde bulundurmadan kârına kâr katmasının yolunu da açan, olası uzlaşmazlıklarda Türk mahkemelerini devre dışı bırakan yasa tasarısı, Adalet Komisyonu'nda iki saatten de kısa bir sürede kabul edildi.
Sadece FP Aksaray Milletvekili Ramiz Toprak'ın üzerinde konuştuğu, diğer milletvekillerinin adeta yokmuş gibi davrandığı görüşmeler sırasında Toprak, tahkim yasasının Meclis tatile girmeden çıkarılacağı sözünün IMF'ye verildiğini hatırlattı. IMF'ye verilen ve başta Başbakan olmak üzere yardımcılarının da içeriğinden haberdar olmadıklarını sonradan itiraf ettikleri, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti imzalı niyet mektubunda tahkimin yaz tatilinden önce çıkarılacağının taahüt edildiğini söyleyen Toprak, Türk yargısının devre dışı bırakılmasının utanç verici olduğunu söyledi. Enerji ihaleleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Cumhur Ersümer'e defalarca soru sorduğunu, ancak hiçbirine yanıt alamadığını belirten Toprak, tasarının özünü oluşturan "yabancılık" kavramının da tartışmalı olduğunu söyledi.
MHP tahkim yanlısı
İktidar partilerini eleştiren Toprak'ın, MHP'nin seçim bildirgelerinde, programında tahkime karşı olduğunu belirtmesine karşın, Anayasa'ya girmesini sağlamasını eleştirmesi, MHP Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in tepkisini aldı. Tasarı üzerinde herhangi bir açıklama ya da görüş bildirmeyen Erbeyin, Toprak'ın MHP'yi itham ettiğini belirterek, "MHP'nin seçim bildirgesinde tahkim vardır" dedi. İki milletvekili arasında kısa süren tartışma dışında komisyon görüşmeleri, tasarı metinlerinin birer birer okunup oylanması şeklinde sürdü. Maddeler üzerinde zaman zaman Toprak'ın söz alarak Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e soru sorması ise çoğu zaman Komisyon Başkanı DSP'li Emin Karaa tarafından engellendi.
Genel kurulda öncelikli görüşülmek üzere kabul edilen tahkim yasa tasarısının birinci maddesindeki hüküm, "Kamu Hizmetleriyle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun uyarınca yabancılık unsurunun bulunduğu kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi"ni öngörüyor. Hükme göre, sözleşmeye taraf olan şirketlerden birinin, pay oranı ne olursa olsun ortağının veya sahibinin yabancı olması durumunda doğacak uyuşmazlıkları çözecek olan yer uluslararası tahkim olacak.
Tasarının 6. maddesindeki "Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin istemi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı, hakem veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar" hükmü gereğince, devreye tahkimin girdiği durumlarda yerel mahkemenin, Danıştay'ın verdiği kararlar ortadan kalkıyor. Bir bütün olarak ulusal yargıyı devre dışı bırakan, uluslararası tekellerin Türkiye'de hiçbir risk almadan istediği alana girmesini, başta enerji olmak üzere ulusal değerlerin yağmasını getirecek olan tasarının, önümüzdeki hafta aynı hızla yasalaşması bekleniyor.
www.evrensel.net