Fotoğraf: Evrensel

İLO'da sahte sendika övgüsü

Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ve Genel Başkan Danışmanı Yıldırım Koç ise hükümete ve Okuyan'a teşekkür konuşmaları yaptı.

İLO'da sahte sendika övgüsü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ILO 89. Çalışma Konferansı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sendikal hak özgürlüklere ilişkin sözleşmeler bakımından "uygulamada eksiklikler bulunduğunu" itiraf ederken, memurlara grev ve toplusözleşme hakkı tanımayan, yasakçı sendika yasa tasarısıyla övündü.
Sahte Sendika Yasa Tasarısı'nın Meclis'te olduğunu bildiren Okuyan, İş Güvencesi Yasa Tasarısı'nın da Başbakanlığa sunulduğunu belirtti. Okuyan, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in kurulmasının da sosyal diyaloğun sağlanması için önemli bir dönüm noktası olduğunu savundu.
Meral hükümeti aklamaya çalıştı
Türk-İş Başkanı Bayram Meral de işgüvencesi, toplu pazarlık ve grev haklarının tam olarak kullanılmasını istedi. Meral, dün Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu'nda toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin, iki ekonomik krize ve IMF ile Dünya Bankası'nın ulusal egemenlikle bağdaşmayan müdahalelerine rağmen çalışanların sorunlarının çözümü için çaba sarf ettiğini ileri sürdü. Meral, kamu kesimi toplusözleşmelerinin, IMF'nin baskılarına rağmen, eylemlere gerek kalmadan "karşılıklı iyiniyet içerisinde" imzalandığını iddia etti.
İş güvencesiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısının, eksikliklerine rağmen yasalaşması gerektiğini ifade eden Meral, sosyal güvenliği özelleştirme girişimlerine karşı çıkmak gerektiğini, tüm çalışanlar için örgütlenme, toplu pazarlık ve grev haklarının tam olarak kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.
Koç'tan Okuyan'a teşekkür
Konferansın Aplikasyon Komitesi'nde (Uluslararası Standartların Uygulanmasını İzleme Komitesi) konuşan Türk-İş Genel Başkan Danışmanı Yıldırım Koç ise Bakanlar Kurulu'na sunulan İş Güvencesi Yasa Tasarısı dolayısıyla Yaşar Okuyan'a teşekkür etti.
Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Eylül 2000'de Bakanlar Kurulu'na sunulan işgüvencesi yasa tasarısının, 158 sayılı ILO sözleşmesinin gereklerini yerine getirmesi açısından çok eksiklikleri bulunduğunu, daha sonra yapılan tartışmaların sonucunda bazı eksiklikler dışında, 158 sayılı sözleşmenin gereklerini karşılayan bir metnin ortaya çıktığını söyledi. Koç, "Diğer eksikliklere rağmen inanıyoruz ki mevcut şekliyle tasarı büyük ölçüde beklentilerimizi ve sözleşmenin gereklerini karşılamaktadır. Bu nedenle tasarıyı destekliyoruz. Bu, ILO'nun gözetim organlarının ve hukuki danışmanlıkla desteklenmiş ILO üçlü danışma geleneğinin bir başarısıdır. Türk işçileri adına, ILO ve Türkiye Çalışma Bakanlığı'na tasarı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
www.evrensel.net