15 Haziran 2001 01:00

Tikveşli'nin çiftliği

İhale yapılmadan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde proje yürütme yetkisine sahip olan Tikveşli AŞ, okulun laboratuvarlarını, çiftliğini ve öğretim üyelerini yasadışı bir şekilde kullanıyor.

Paylaş
Tikveşli'nin çiftliği
Savaş Velioğlu
Tikveşli AŞ, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 3 yıldır Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) adı altında yasadışı olarak yatırım projesi yürütüyor. Fakültede bulunan bazı öğretim üyeleri, Tikveşli'nin söz konusu projeyi ihale yapılmaksızın yürütmesi ve fakülte döner sermayesine ödenmesi gereken para hakkında kesin bir açıklama yapılmamasına dikkat çekiyor. Tikveşli AŞ yetkilileri, Proje Sorumlusu Tikveşli Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Vardarlı'nın ölümüyle Mayıs 2001 tarihinde askıya alınan projenin uygulamaya konacak 2. kısmı için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
Projenin hayata geçirildiği 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörü olan Bülent Berkarda, Tikveşli AŞ'nin faaliyetine ihale yapılmadan, kanunsuz bir şekilde çalışma yürütülmek istendiği için karşı çıktıklarını belirtti.
Üniversitelerin bir işletme gibi görülerek, özel şirketlerin istediği gibi at koşturmasına izin verilebilen alanlar olarak kullanılmak istendiğine kanıt oluşturan uygulama, fakülte çalışanları tarafından da tepki topluyor.
1995 yılında hazırladığı bir protokolle İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne başvuran Tikveşli AŞ Fakülte'de, "Sığır popülasyonu ve suni tohumlama yöntemlerini araştırma geliştirme yatırım projesi'" yürütmek istediklerini, projeyi yürütmek için kendi belirledikleri öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin kullanılması gerektiğini bildirir. İÜ Veterinerlik Fakültesi döner sermayesine de bazı tahhütlerde bulunulan projenin ihalesiz verildiği için yasadışı olduğunu belirten dönemin fakülte dekanı Prof. Dr. Muammer Uğur, Tikveşli AŞ'nin isteğinin mümkün olmadığını açıklar. Projenin hayata geçirilmesi için Dekan Uğur'u zorlayan fakültenin Zooteknik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altınel'in çabalarıyla konu İÜ'de dönemin Rektörü Bülent Berkarda'ya kadar iletilir. Berkarda'nın da böyle bir projenin fakülte ve öğretim üyeleriyle birlikte yürütülmesinin yasadışı olduğunu tekrar etmesi projenin yürürlüğe girmesine engel olur.
Berkarda: Uygulama yasadışıydı
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız dönemin rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda, Tikveşli AŞ'nin kanunsuz bir şekilde çalışma yürütmek istediği için karşı çıktıklarını belirtti. Berkarda, üniversitede kanunsuz bir iş yapılmaması için bu tür uygulamalara izin vermediklerini belirtti.
Projenin Rektör Bülent Berkarda'ya ulaşmasıyla İÜ Hukuk Bürosu da Tikveşli'nin fakültenin olanaklarından ve çiftliğinden bu şekilde yararlanarak 'yatırım yapmak istemesinin' yasadışı olduğunu vurgulamıştı.
Dekan değişince proje yürürlüğü girdi
Fakülte Öğretim Üyeleri, projenin hayata geçirilmesi için daha önce de Dekan Uğur'u zorlayan Veterinerlik Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altınel'in fakülteye dekan olur olmaz projeyi yasadışı bir şekilde uygulamaya koyduğuna dikkat çekiyor. Fakülte Yönetim Kurulu'ndan uygulamak için onay almakta hiç zorlanmayan Altınel, bu kez Tikveşli'nin önerisini, projeyi yürütecek öğretim üyeleri listesi değiştirilmiş, projede çalışacaklara ödenecek ücret dolar bazında saptanmış şekilde yürürlüğe koyar.
Yasadışı uygulamayı destekleyenler
İÜ Veterinerlik Fakültesi laboratuvarlarının ve fakülte çalışanlarının kullanıldığı bu yasadışı projeye; TÜBİTAK, VHAG, TÜBİTAK Ar-Ge, TTKV, DPT destek veriyor. Üniversiteleri özel şirketlerin, bazı taahhütler karşılığında arka bahçesi olarak gören ve öğretim üyeleri üzerinden para kazanılmasını yadırgamayan zihniyetin yansıması olan bu uygulamaya fakültedeki bir grup öğretim üyesi karşı çıkıyor. Söz konusu projeye bir an önce son verilmesi gerektiğini belirten öğretim üyeleri, yasadışı olduğunu hatırlattıkları projede açık olmayan noktalar da olduğunu aktarıyor.
Proje şeffaf yürütülmüyor
İÜ Veterinerlik Fakültesi'nden bir grup öğretim üyesi Tikveşli AŞ'nin yürüttüğü projeyle ilgili fakülte yönetimine cevaplandırılmasını istedikleri bir dizi soru yöneltti. Öğretim üyeleri, sorularında ihale edilmeden yürütülen projenin şeffaf yürütülmediğini dile getiriyor. Şimdiye kadar kendilerine bir cevap verilmeyen öğretim üyelerinin soruları ise şunlar:
1- Bu proje ile gerçekleştirilen suni-tohumlama labaratuvarında bulunan her türlü araç-gereç fakülte demirbaşına kayıt edilmiş midir?
2- Mobil ekiplerin üzerinde "İstanbul Üniversitesi - Tikveşli AŞ işbirliği" ile bir yazı yazılması doğrumudur. Bu ekipler fakülte adına sperm satmaktadır. Bu gelirler ne yapılmaktadır.
3- Protokolde belirtildiği halde fakülte döner sermayesine bugüne tadar yapılan girdiler komik denecek kadar azdır. Bu girdilerin de projenin ilk aylarında olduğu gözlenmektedir.
4- Öğretim üye ve yardımcılarına yönelik yapılan ödemelerin döner sermayeye girmediği görülmektedir. Projede düzenli alınacağı belirtilen bu ödenekleri bu kişiler hangi yasanın hangi maddesine uygun olarak almışlardır.
5- Satılan dondurulmuş sperma gelirleri döner sermayeye girmiş midir ? Üzerinde üniversitenin adı olan araçtan rektörümüzün haberi var mıdır.
6- İşin en ilginç yönü sayın Berkarda zamanında üniversitemizin adının geçeceği böyle bir yatırım projesine yasal olarak izin verilmesi ve hocaların görevlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirtilirken, şimdi hangi yasalara ilgili olarak üniversitemiz, Tikveşli'nin üretim alanına çevrelmiştir.
7- Bu projenin başlaması ile üniversitemiz aracılığla Tikveşli AŞ'ye devletten, vakıflardan vb. kurumlardan ne kadar para kimlerin imzası ile aktarılmıştır? Bildiğimiz kadarı ile 3 trilyonluk bir yatırım projesi olan bu proje neden Tikveşli AŞ'ye yöneliktir. Üniversitemiz bu projeden ne elde etmiştir. Esas merak edilen konu üniversitemizin adı kullanılarak bu şirkete trilyonların aktarılmasıdır.
ÖNCEKİ HABER

Marlboro yasası

SONRAKİ HABER

Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa