FP'nin kader günleri

Anayasa Mahkemesi, FP hakkındaki kapatma davasını 12 Haziran Salı günü görüşmeye başlayacak.

FP'nin kader günleri
Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın, FP'nin "kapatılan RP'nin devamı olduğu" ve "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması istemiyle 7 Mayıs 1999'da açtığı dava, karar aşamasına geldi.
Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Mustafa Bumin, Başkan Vekili Haşim Kılıç, üyelerden oluşan 11 kişilik heyeti, 12 Haziran Salı günü saat 10.00'da toplanarak, FP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşmeye başlayacak. Anayasa Mahkemesi'nin asıl üyelerinden herhangi biri toplantıya katılamazsa, yerine en kıdemli yedek üye girecek. Anayasa Mahkemesi heyeti, davada araştırılacak veya incelenecek herhangi bir husus tespit etmezse, ara vermeden görüşmeye devam edecek. Davanın, 7-10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.
Davadaki süreç
Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 7 Mayıs 1999'da, FP'nin, "laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiği" ve "kapatılan RP'nin devamı olduğu" gerekçesiyle kapatılması istemiyle dava açmış ve kapatma davasından bir gün önce partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Aydın Menderes dışındaki FP'li milletvekillerinin tümünün milletvekilliklerinin sona erdirilmesini istemişti.
Savaş, esas hakkındaki görüşünü bildirirken, Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini istedi. Odak olmanın kriterlerini düzenleyen bu fıkra, Anayasa Mahkemesi'nce 5'e karşı 6 üyenin oyuyla iptal edildi ve iptal gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Savaş, FP'nin 1. Olağan Kongresi'nde kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a yönelik sözleri içeren kasedi emekliye ayrılmadan önce Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Anayasa Mahkemesi bu kasetlere ilişkin olarak Savaş'tan sonra göreve başlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'ndan görüşünü sormuştu. Kanadoğlu da, söz konusu kasedin ek delil olarak kabul edilmesini istemişti. Yüksek Mahkeme, Kanadoğlu'nun bu istemini FP 1. Olağan Kongresi'ne ilişkin kasedin, "iddianame tarihinden sonraki bir olaya ilişkin olduğu" gerekçesiyle reddetmişti.
Ek iddianame ve başa dönüş
Bunun üzerine Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne ek iddianame göndererek, FP'nin 1. Olağan Kongresi'ne ilişkin kasetleri delil olarak göstermiş ve FP'nin, kapatılan RP'nin devamı olduğu gerekçesiyle kapatılmasını istemişti. Kanadoğlu, FP'nin kurucularına 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesini, bu kuruculardan milletvekili olan İsmail Alptekin ve Mehmet Özyol'un milletvekilliklerinin sona erdirilmesini talep etmişti.
Anayasa Mahkemesi, FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın "Siyasi Partiler Yasası'nın kapatmadan önce ihtar verilmesini düzenleyen 104. maddesinin uygulanması yönündeki istemine" de olumsuz yanıt vermişti.
Yüksek Mahkeme, 7 Şubat 2001'de yaptığı toplantıda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu'nun "ek iddianamesini" ana davayla birleştirme kararı almıştı. Bunun ardından, davanın ilk açıldığında olduğu gibi yeniden başa dönüldü. FP ek iddianameye karşı ön savunmasını verdi, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı esas hakkındaki görüşünü bildirdi. FP'nin son yazılı savunmasının ardından Kanadoğlu sözlü açıklamalarda bulundu, FP Milletvekili Mustafa Kamalak da sözlü savunma yaptı.
Davanın Raportörü Mehmet Turhan da, ek iddianameye karşı ek raporunu hazırladı ve bu rapor geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtıldı.
www.evrensel.net