06 Haziran 2001 21:00

Dünya Bankası'ndan

   tarımı çökertmeye 600 milyon dolar

Paylaş
Dünya Bankası'ndan
    tarımı çökertmeye 600 milyon dolar
Dünya Bankası Türkiye'de tarımsal üretimi çökertecek projeleri uygulaması için Türkiye'ye 600 milyon dolar kredi verecek. Tarımsal Reform Uygulama Projeleri adı taşıyan projeler ile pamuk, tütün ve fındık ekim alanlarının kısıtlanmasından, üretimi baltalayacak Doğrudan Gelir Desteği'ne kadar pek çok proje bulunuyor.
Dünya Bankası ile Tarımsal Reform Uygulama Projesi konusundaki müzakereler tamamlandı.
Ankara'da 28 Mayıs'ta başlayan müzakereler sona erdi. Tarımsal yapı değişimi projeleri için 6 yılda sağlanacak toplam 600 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankası'na verilecek "geliştirme stratejisi mektubu"nun da bugün veya yarın, Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından imzalanması öngörülüyor.
Strateji mektubu ile birlikte, bankadan sağlanacak krediye ilişkin ikrazat anlaşmasının, 28 Haziran'da Dünya Bankası yönetiminin onayına sunulması bekleniyor. Banka yönetiminin onaylaması durumunda da projeler, temmuz-ağustos ayında uygulanmaya başlanabilecek. Ankara'da bir hafta süren müzakerelerde, Dünya Bankası desteği ile uygulanacak tarımsal dönüşüm projelerinin uygulama şartlarına son şekli verildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın itirazları doğrultusunda, Dünya Bankası'nın buğday ithalatında gümrüklerin indirilmesi yönündeki isteği, anlaşma metninden çıkarıldı.
Metinde, ticari ve iç piyasa şartlarına göre hububat ithalatında gümrük vergilerinin gözden geçirileceği hükmü yer aldı.
Destekler kaldırılsın emri
Müzakerelerde, Dünya Bankası'nın doğrudan gelir desteği dışında tarıma verilen tüm desteklerin kaldırılmasını istediği, bakanlığın buna da karşı çıkarak, pamuk, ayçiçeği, soya gibi ürünlere verilen prim desteği ile hayvancılığa verilen suni tohumlama, yem üretimini teşvik gibi desteklerin devamını kabul ettirdiği kaydedildi. Gübre sübvansiyonu ise 2002 yılında sona erdirilecek.
Bu yıl geçilmesi öngörülen doğrudan gelir desteği ile çiftçiye, gübre ve mazot gibi tarımsal ürünlerdeki fiyat artışına karşı bir miktar sübvansiyon sağlanmış olacağı ifade edildi. Dünya Bankası, daha önce desteğin tapu kayıtları dikkate alınarak verilmesini istiyor.
Anlaşmada, TMO'nun görevi 'piyasayı düzenleyici kuruluş' olarak sınırlandı. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye vereceğini açıkladığı 600 milyon dolarlık kredinin ilk 397 milyon dolarlık diliminin 2001-2004, kalanının da 2004-2006 döneminde serbest bırakılması öngörülüyor.
Ancak, Türkiye'nin projeyi uygulama hızına göre, daha kısa sürede kredi kullandırılabilecek. Verilen bilgiye göre, strateji mektubunun sunulması halinde, ikinci dilimin serbest bırakılması için tekrar bankanın yönetim kurulundan karar çıkmasını gerekmeyeceği belirtiliyor. Mektubun verilmesi halinde, ikinci dilim kredi, bankanın ilgili başkan yardımcısının onayı ile kullanılabilecek.
Kredilendirilecek projeler
Dünya Bankası'nın tarımda yeniden yapılandırma projeleri için vereceği toplam 600 milyon dolarlık kredinin ilk dilimini oluşturan 397 milyon dolarının 166 milyon dolarlık bölümü, tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılmasında kullanılacak. Dünya Bankası, 250 milyon dolarlık çiftçi kayıt sistemi programı için 52 milyon dolar destek sağlayacak.
Toplam tutarı 545 milyon dolar olan 3 yıllık alternatif ürün ve ürün planlaması programı (çiftçi ürün değişim programı) kapsamında, Dünya Bankası tütün ve fındık ekim alanlarının daraltılması için 180 milyon dolar, doğrudan gelir desteği ödemesinin yaygınlaştırılması için de 200 milyon dolar kaynak sağlayacak. Bankadan sağlanacak kredinin 10-12 milyon dolarlık bölümü de projenin tanıtım hizmetlerinde ve çalışmalarında kullanılacak. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön
ÖNCEKİ HABER

Arafat'a 'katil' suçlaması

SONRAKİ HABER

Seramik fabrikasında ücretlerini alamayan işçiler eylem yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa