Küreselleşme üniversiteyi yok ediyor

Antalya'da biraraya gelen öğretim üyeleri dernekleri başkanları, ortak bir bildiri yayınlayarak yaşadıkları sorunları dile getirdiler.

Küreselleşme üniversiteyi yok ediyor
Öğretim üyeleri dernekleri ortak bir bildirge yayınlayarak, küreselleşmenin kamunun küçültülmesini dayattığını ve bunun üniversiteleri tasviye etme çabasına dönüştüğünü vurguladılar. Öğretim üyeleri, bu konuda etkin tavır içine gireceklerini duyurdular.
"Küreselleşme Sürecinde Üniversiteler" konulu panel dolayısıyla Antalya'da bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Ersel, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Semih Bilgen, Uludağ ÜniversitesiÖğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Karabulut, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yaşar Sucu, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin ile Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Yazmanı Prof. Dr. Mustafa Altıntaş'ın imzasıyla ortak bildiri yayınlandı. Türkiye'de yaşanan sorunlardan üniversitelerin de nasibini aldığı belirtilen bildiride, hükümetlerin kamusal alanın daraltılması, toplumsal hizmetlerin özelleştirilmesi doğrultusunda, araştırma fonlarını ortadan kaldırma, döner sermaye gelirlerini kısıtlama, araştırma görevlisi kadrolarını serbest bırakmama ve öğretim elemanlarının özlük haklarını görmezlikten gelme tutumunu sürdürdükleri kaydedildi.
Küreselleşmenin ürünü
Küreselleşmenin, kamunun küçültülmesini ve ekonominin özelleştirilmesini olmazsa olmaz koşul olarak Türkiye gündemlerine ihraç ettiği ifade edilen bildiride, üniversitelerin etkinlik gösteremez konuma itilerek tasviye edilmeye çalışıldığı kaydedildi. "Bunun sonucu olarak da üniversitelere biçilen görev, yabancıların ürettiği bilim ve teknolojiyi Türkiye'ye aktarmak ve tüketmek olmaktadır" denilen bildiride, bu çarpıklığa karşı koymak için üniversitelerin katılımcı, demokratik, özerk ve örgütlenme gibi öğelerden yoksun olduğu ve bunun kaynağında YÖK'ün bugünkü işleyişinin olduğu ifade edildi.
Gerici örgütlenme
Bildiride, "Üniversiteleri bu ayıba iten YÖK yöneticilerini istifaya davet etmek gerekmektedir. Üniversitelerdeki gerici ve şoven kadrolaşmalar devam etmektedir. Bazı üniversite yönetimleri bu türden eğilimleri büyük bir uyumla uygulama gönüllülüğü göstermektedirler" dendi.
Bildiride üniversite öğretim elemanlarının ekonomik, özlük haklarının büyük ölçüde aşındığı, bu haksız ve temelsiz durum acilen düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bildirinin son bölümünde, öğretim üyeleri ve elemanları dernekleri olarak, bu kaosa son verilmesi istenerek, "Bizler, üniversiteye sahip çıkmaya ve toplumsal işlevimizi gerçekleştirmekten bizi alıkoyan her türden olumsuzluğa karşı etkin tavır içinde bulunmaya kararlı olduğumuzu duyururuz" denildi.
www.evrensel.net