Fotoğraf: AA

GAP, kâbusa dönüşebilir

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Demirsoy, GAP'ın, toprak reformu baştaolmak üzere birçok önemli sorunu bulunduğunu ve bu sorunların çözülmemesi halinde, GAP'ınkâbusa dönüşebileceğini belirtti.

GAP, kâbusa dönüşebilir
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy, GAP'ın, zaman içinde kâbusa dönüşebileceğini söyledi. GAP'ın birçok önemli sorunu bulunduğunu, bölgede halen ''Sulama Eğitim ve Yayım Merkezi''nin kurulmadığını anlatan Prof. Dr. Demirsoy, GAP'ta uzun vadeli planların yapılmadığını söyledi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı'nca ''İleri Teknoloji ve Genetik'' altbaşlığıyla düzenlenen ''Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı'' nda konuşan Prof. Dr. Demirsoy, "Onurumuz olarak GAP'ı dünyaya sunuyoruz. Kaba bir işletim sistemi, kısa yoldan kazanç sağlama, bilimsel gelişmeyi aktarmama, toprak reformu yapmama gibi nedenler tarihin yazıldığı bu kutsal toprakları bir cehenmeme çevirebilir'' açıklamasında bulundu.
Yılda 12 bin sıtma
Tarla için eğitim hizmetleri tamamlanmadan sulamaya geçildiğine ve aşırı sulamadan erozyon meydana geldiğine dikkat çeken Demirsoy, tarıma dayalı sanayi, tamamlanmadan devreye sokulduğunu ve toprak reformu yapılmadığını söyledi. Enerji yatırımlarının yüzde 70'i yapılmasına rağmen, sulama yatırımlarının ancak yüzde 10'unun yapıldığına, bölgede, 8 yıllık eğitime tabi olmalarına rağmen kızlarda okula gitme oranının yüzde 28 ile 40 arasında olduğuna değinen Demirsoy, "Bölgenin aydınlatılması için çalışma yapılması gerekir. Sıtma ve şark çıbanı halen tehlikeli boyuttadır. Bölgede geçen yıl 12 bin sıtma vakası görülmüştür'' dedi.
Türkiye'deki gelişmelerin, bilimsel veriler ışığında yapılmadığı sürece ülkenin er ya da geç çıkmaza sürükleneceğini söyleyen Prof. Dr. Demirsoy, bilimin, yaşayarak öğrenme değil, olacakların önceden tahmin edilmesi ve önleminin alınması olduğunu ifade etti. Demirsoy, Türkiye'de bunun halen kavranamadığını belirtti.
İthalat yerine üretim
DÜ Rektörü Prof. Dr. Fikri Canoruç ise ise, Yukarı Mezopotamya'nın, dünyaya buğday ve mercimeği kazandıran merkez olduğunu ve bunların gen yapılarının halen bulunduğunu kaydederek, ülke içinde üretime önem verilmesi gerektiğini belirtti. Mercimek ve buğday gibi ürünlerde ithalata yönelinmesinin anlamsız olduğunu kaydeden Canoruç, ''Üniversitemizde, 'Bitki Gen Kaynakları Projesi ve Tohumluk Üretim Projesi' başlatıldı. Bu çalışmanın bölge insanı ve üreticisi için olumluluk taşıması için tüm çabalarımız sürecektir" dedi.
www.evrensel.net