27 Mayıs 2001 21:00

Yapılara kamusal denetim çağrısı

Yapı denetiminin özelleştirilmesini sağlayan kararnamenin iptal edilmesi sevinçle karşılanırken, TMMOB bir yandan da oluşan boşluğu doldurmak için hükümete yeni öneriler yapılıyor.

Paylaş
Yapılara kamusal denetim çağrısı
Türk Mimar Mühendis Odaları Birlği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç, siyasileri, ülkedeki yapı denetimini kamusal denetim ilkesi çerçevesinde çözmek için işbirliğine çağırdı. Anayasa Mahkemesi'nin 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname (KHK)'yi iptal etmesini büyük bir memmuniyetle karşıladıklarını söyleyen Güvenç, kamusal alanın özel alana devri anlamına gelen kararnameden vazgeçilmesinin sevindirici olduğunu anlattı. TMMOB Mimarlar Odası Yönetim kurulu ise kararname ile sermaye şirketlerinin devreye sokulmak istendiğini, ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla, toplum ve ülke yararına aykırı çıkarcı siyasetlerin hukuk karşısında mahkûm olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili olarak gazetemize açıklama yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Güvenç, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname'nin iptal edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hazırlandığı zaman bu kararnameye karşı çıktıklarını hatırlatan Güvenç, "Çünkü bu kararname ile kamusal alan özel alana devrediliyor ve ticarileştiriliyordu. Böyle bir mantığa sahip kararnamenin hiçbir yararının olmayacağını dile getirmiştik" dedi. Yapı Denetimi Hakkındaki KHK ile ilgili olarak Meclis'te grubu bulunan parti genel başkanları ile görüştüklerini dile getiren Güvenç, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu görüşlerinizi Meclis'te grubu bulunan partilerin başkanları ile bir araya gelerek aktardık. FP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Biz de bu olay hakkında Anayasa Mahkemesi'ne bilgi vermek istediğimizi ilettik. Anayasa Mahkemesi bir ara kararı ile bu talebimizi kabul etti. Ben 15 gün önce iki uzman arkadaşımla Anayasa Mahkemesi'ne giderek KHK hakkında bilgi verdim."
Kamusal denetim çağrısı
Güvenç, "Kamusal olması gereken bir işlemin özelleştirilmesine karşı çıkması çok önemli, bu bakımdan memnuniyetimizi bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediklerini belirten Güvenç, "Ancak şunu söylemek istiyorum. TMMOB'nin yapı denetimi hakkında sürmekte olan bir çalışması bulunuyor. Siyasi iktidarın bu inadından vazgeçmesini ve bizimle görüşüp kamusal denetim ilkesi çerçevesinde bu büyük sorunu çözmesini istiyoruz" dedi.
Çıkarcı siyasetler mahkûm oldu
Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası, Anayasa Mahkemesi'nin, iptal kararıyla ilgili, ''sadece bilimdışı ve spekülatif bir inşaat denetimi anlayışı değil, kamusal sorumlulukların bile özelleştirilmesine yönelik toplum ve ülke yararına aykırı çıkarcı siyasetler de hukuk karşısında mahkûm olmuşlardır'' dedi. Açıklamada, KHK'nın, yapı denetiminde belediyeleri, valilikleri, meslek odalarını ve hatta proje müellifi mimarları adeta etkisiz ve yetkisiz kıldığı, bu kamusal ve mesleki sorumluluğun asıl temsilcileri yerine ''sermaye şirketlerini'' devreye soktuğu vurgulandı.
Anayasa Mahkemesi, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki KHK'yı önceki gün iptal etmişti. FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın iptal ve yürürlüğün durdurulması istemi üzerine yaptığı başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Yapı Denetimi Hakkındaki KHK'nın, yapı denetimini tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarına veren 4. maddesi, yapı ruhsatı verilmesi hükmünü düzenleyen 13, yapı kullanma izni verilmesi başlıklı 14, ruhsat ve eklerine aykırı uygulamalara karşı alınacak önlemleri sıralayan 15 ve KHK'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na KHK hükümlerine göre yapılan uygulamaları ve yapı üretiminde sorumluluk alan gerçek ve tüzel kişileri, ilgili idareleri ve komisyonu doğrudan denetleme yetkisi veren 25. maddelerini iptal etmişti.
Yüksek Mahkeme, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname'nin diğer maddelerinin bu maddelerin iptali ile uygulanması imkânsız hale geldiğinden iptal edilmesine karar vermişti. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kararnamenin iptali dün Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖNCEKİ HABER

Hep göz önünde bir şair: Oktay Rifat

SONRAKİ HABER

KESK Kocaeli Şubeler Platformu: Otoriter değil, demokratik yönetim

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa