Fotoğraf: AA

Derviş hortuma sünger çekiyor

Derviş, "görev zararlarının" tarım, esnaf-sanatkâr, genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile doğal afetler sonucu yapılan desteklerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Derviş hortuma sünger çekiyor
IMF'nin gönderdiği Kemal Derviş, "görev zararları"nın çiftçi, esnaf ve küçük işletmelere verilen krediler ile afet yardımları nedeniyle oluştuğunu savunarak, kamu bankalarındaki yolsuzluk ve vurgunların üzerine "sünger" çekiyor. Resmi raporlarda kamu bankalarının zararlarının "hortumlama" yüzünden olduğu açıkça belirtilmesine rağmen, Derviş, "görev zararı" tanımlaması içine şirketlere ve şahıslara verilen kredilerin girmediğini iddia ediyor.
Fazilet Partisi Milletvekili Mehmet Batuk'un Başbakan Bülent Ecevit'e yönelttiği soruları yanıtlayan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, "görev zararlarının" kişi ya da şirketlere kullandırılan krediler sonucu değil; tarım, esnaf-sanatkâr, genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi ile doğal afetler sonucu yapılan desteklerden kaynaklandığını ileri sürdü.
Derviş, Halk Bankası'nca hem sel hem depremler sonucunda ertelenen, aynı zamanda bankada "görev zararına" yol açan tabii afet kredileri kapsamında bugüne kadar 17 bin 664 esnaf-sanatkâr, KOBİ, sanayi ve ticaret erbabına 19.6 trilyon liralık kredisinin ertelendiğini ve bu bölgelerdeki 27 bin 172 esnaf ve sanatkâr, KOBİ, sanayi ve ticaret erbabına 69 trilyon liralık kredi tahsis edildiğini bildirdi. Derviş, 2000 sonu itibarıyla Ziraat Bankası'nın toplam tarımsal kredi bakiyesinin ise 3 katrilyon 268 trilyon 625 milyar lira olduğunu ifade etti.
Ziraat Bankası yurtiçi şubelerinden 31 mart 2001 tarihi itibarıyla toplam 11 bin 569 kişiye, 382 trilyon 949 milyar lira ticari kredi kullandırıldığına, bu miktarın 40 trilyon 983 milyar lirasının takip hesaplarından halen tasfiye edilmeye çalışıldığına işaret eden Derviş, yurtdışı şubeler tarafından kullandırılan krediler içinde 1995-2001 yılları arasında vadesi geçen ve vadesinde tahsil edilmeyen bir alacağı bulunmadığını bildirdi.
Kemal Derviş, şahıslara ve şirketlere verilen kredileri, "görev zararı" kapsamına almıyor. Oysa gerek Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında gerekse Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarında, şahıslara ve şirketlere verilen kredilerin kamu bankalarını büyük zarara uğrattığı vurgulanıyor. Bu kredilerin usulsüz biçimde verildiğine dair müfettişlerin hazırladığı raporlar konusunda ise şimdiye kadar soruşturma açılmış değil. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön
www.evrensel.net