Her yerde şiddet!

9 Eylül Üniversitesi'nin "çocuk ve şiddet" konulu iki ayrı araştırması, çocukların yarıya yakınının şiddete maruz kaldığını saptadı. Araştırma, çocukların evde ve okulda şiddetle karşılaştığını ve bundan olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor.

Her yerde şiddet!
İlköğretim öğrencileri arasında yapılan araştırmada, öğrencilerin 44'ünün şiddete maruz kaldığı ve bu şiddet olaylarında, dayağın, yüzde 31 oranla öne çıktığı belirlendi.
Çocuklara yönelik şiddet ve çocuklardan kaynaklanan şiddet olaylarına ilişkin istatistiki verileri belirlemek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahri Öztürk'ün yönetiminde, Türkiye genelinde 11-16 yaş grubunda yer alan ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla yapılan iki ayrı araştırma sonuçlandı.
Çocuklara yönelik şiddeti konu alan araştırmada, son 2 yıl içinde herhangi bir şiddete maruz kalanların oranı, yüzde 44.47 olarak saptandı. Araştırmada, şiddete maruz kalan öğrencilerin yüzde 47'sini erkeklerin oluşturduğu belirlenirken, çocukların yüzde 76.55'inin anne ve babasının arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve annenin baba tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.
Evde, okulda, sokakta...
Araştırmaya katılan çocuklardan yüzde 31.55'inin dayağa maruz kaldığını tespit edilirken, eşyalarına zarar verilenlerin oranının yüzde 8.52, gaspla karşılaşanların oranının yüzde 4.27, cinsel bir davranışa zorlananların oranının ise yüzde 1.74 olduğu anlaşıldı. Araştırma, yüzde 17.01 ile şiddet olaylarının, daha çok evde geçtiğini ortaya koyarken, bunu yüzde 14.19 ile okul, yüzde 12.09 ile de sokak izliyor.
Çocuklar arası şiddet
Çocukların başkalarına karşı uyguladıkları şiddeti belirlemeyi hedefleyen araştırmada ise 8535 kişinin psikolojik durumu değerlendirildi. Araştırma, öğrencilerin yüzde 24.45'inin çabuk sinirlendiğini ortaya koydu. Araştırmada, soru yöneltilen öğrencilerin yüzde 32'sinin son 2 yılda şiddet olayına adının karıştığı ve yüzde 18'le dayağın en fazla görülen şiddet olayı olduğu saptandı. Dayağı, yüzde 6.34 ile mala zarar verilmesiyle sonuçlanan şiddet olayları izlerken, gasp yüzde 3.18, cinsel bir davranışa zorlama ise yüzde 2.01'de kaldı.
Okulda bir çocuğun bir başka çocuğa karşı şiddete varan bir davranışta bulunduğunu gösteren olaylara tanık olup olmadıkları sorusuna verilen yanıt, çocukların yüzde 17.75'inin, son 2 yılda 2 kez bu tür olaylara tanık olduklarını gösteriyor.
www.evrensel.net