22 Mayıs 2001 21:00

İŞKUR'un adı özerk

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun ilk Genel Kurulu bugün toplanıyor. 'Özerklik' adı altında siyasi iktidara daha çok bağlanan İŞKUR Genel Kurulu'na katılacak 50 delegenin çoğunluğunu bakanlık ve kamu kuruluşlarının temsilcileri oluşturuyor.

Paylaş
İŞKUR'un adı özerk
Sultan Özer
Hükümetin IMF direktifleriyle, "yeniden yapılanma" adı altında, kanun hükmünde kararname (KHK) ile İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yerine oluşturduğu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun ilk Genel Kurulu bugün toplanıyor. 'Özerklik' adı altında siyasi iktidara daha çok bağlanan İŞKUR'un, ibra ve karar organı olmayan genel kuruluna katılacak 50 delegeden sadece 8'ini işçi ve memur sendikalarının temsilcileri oluşturuyor.
İş ve İşçi Bulma Kurumu, IMF'ye verilen sözler doğrultusunda KHK ile İŞKUR adıyla yeniden yapılandırıldı. Söz konusu KHK'nin, bireysel emeklilik, SSK'nın yeniden yapılandırılması gibi KHK'lerle birlikte iptal edilmesine karşın, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği için kurum İŞKUR adıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılandırmada yönetim kurulu, genel kurul ve il düzeyinde İl İstihdam Büroları oluşturulan kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan genel müdür tarafından yönetiliyor.
Genel kurula, Türk-İş'ten 5, Hak-İş'ten 1, DİSK'ten 1, KESK'ten 1, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)'ndan 3, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden 2, YÖK'ten de 2 delege katılacak. TİSK'ten 7, TOBB'dan da 3 delegenin yer alacağı genel kurul delegelerinden büyük çoğunluğunu bakanlık temsilcileri oluşturuyor. Yurtdışında çalışan Türk işçilerini temsilen katılacak 2 delegenin de bakanlıkça atanacağı düşünüldüğünde, delege ağırlığının hükümetten yana olduğu ortaya çıkıyor. İbra ve karar alma yetkisi olmayan genel kurula bu yetki verilse bile, hükümetin bugünkü uygulamaları ve programı dışında bir görüşün çıkmayacağı söyleniyor. Genel kurulda yer alan örgütlerden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan komisyonların oluşturduğu, "Ulusal İstihdam Politikalarının Uygulanmasında İŞKUR'dan Beklentiler ve Yapılması Gerekenler" başlıklı rapor da tartışılacak.
'Özerk olmalı'
KHK ile oluşturulan İŞKUR'un yasası henüz Meclis'ten çıkmadı. Komisyonlarda görüşülmesi devam eden İŞKUR yasa tasarısının, kurumun mali ve idari bakımdan özerkliğini sağlayacak düzenlemeleri içermesi istenirken, söz konusu tasarının bu içeriğe sahip olmaması eleştiriliyor. Tasarının yeniden düzenlenerek, genel kurulda sosyal tarafların eşit temsilinin sağlanması, karar ve ibra organı olması isteniyor. Yönetim kurulunun da faaliyetleriyle genel kurula karşı sorumlu olmasını sağlayacak düzenlemenin yapılması gereği ifade ediliyor.
Özellikle işçi ve memur konfederasyonları temsilcileri, kurum hizmetlerinin etkinleştirilmesini, iş piyasasına hakim ve istihdam politikaları üreten ve uygulayan bir yapıya kavuşturulmasını istiyorlar. Özel İstihdam Büroları'nın, işe yerleştirme hizmetlerinin özelleştirilmesinin aracı olduğunu ifade eden temsilciler, söz konusu büroların iş arayanlardan para alması halinde büyük sorunlara yol açılacağına dikkat çekiyorlar.
Kurum çalışanlarının ortalama 200 milyon lira olan aylıklarının, asgari geçim standardına ulaşmasını, bunun çözümü olan toplusözleşme olanağı yaratılana kadar da ek ödeme, ikramiye gibi yöntemlerle ücret düşüklüğünün giderilmesini isteyen temsilciler, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda iş arayanların ve işverenlerin kolayca ulaşabilecekleri merkezlerde hizmet binaları oluşturmasını istiyorlar.
ÖNCEKİ HABER

Yılmaz'dan "Beyaz Enerji" terörü

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa