22 Mayıs 2001 21:00

'Endüstri bölgeleri Anayasa ihlali'

Maden Mühendisleri Odası avukatı Ömer Aykul, endüstri bölgeleri yasa tasarısının, kurtarılmış bölgeler yaratacağını vurgulayarak, tasarı ile yasalar üstü konumda koloniler kurulacağını söyledi.

Paylaş
'Endüstri bölgeleri Anayasa ihlali'
Maden Mühendisleri Odası avukatı Ömer Aykul, endüstri bölgeleri yasa tasarısının kurtarılmış bölgeler yaratacağını, pek çok yasanın bu bölgelerde uygulanamayacak olmasının kolonilerin kurulmasına yol açacağını belirterek, tasarının Anayasa'ya aykırılığın çok ötesinde "Anayasa'nın tamamını (veya bir kısmını) tağyir ve tedbil ve ilgaya cebren teşebbüs" ettiğini bildirdi.
Kapütilasyonu da aşıyor
Tasarıyı değerlendiren bir rapor hazırlayan Aykul, tasarının kapütilasyon sınırlarını da aşan bir düzenleme öngördüğünü ve manda yaratacağını ifade etti. Tasarıda endüstri bölgelerinin yatırımcılar tarafından önerilen yerde kurulacağının belirtildiğini hatırlatan Aykul, bir yabancı tarafından önerilen yerin kabülünün "ulusal egemenlik ilkesi"ne aykırı olduğuna dikkat çekti.
Tasarıdaki "acele kamulaştırma" düzenlemesinin de Anayasa'nın 46'ıncı maddesine aykırı olduğunu dile getiren Aykul, Olağanüstü Hal Bölgesi'nde yapılan yatırımlar için öngörülen teşvik tedbirlerinin endüstri bölgelerinde yapılan yatırımlar hakkında da uygulanacağı hükmünün de Anayasa'daki olağanüstü halleri düzenleyen 119, 120, 121 ve 122'inci maddelerindeki temel amaçlara aykırı olduğunu belirtti.
Anayasa hükümlerine açıkça aykırı
Endüstri bölgeleri için yapılacak ödenek harcamasında Muhasebe-i Umumiye ve Sayıştay kanunlarının uygulanmayacağı hükmünün Anayasa'nın 160 ve 164'üncü maddelerine açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Aykul, TBMM'nin denetim görevinin by-pass edildiğini ifade etti.
Tasarıda insan yok
Tasarıda sadece yabancı sermayenin olduğuna, insan, yerli sermaye, ulusal egemenlik ve ulusal onurun ise bulunmadığına, tasarının 4'üncü maddesi ile idare hukukunun temeline dinamit konulduğuna işaret eden Aykul, yatırım izni başvurularına 15 gün içinde yanıt verilmediği takdirde kabul edilmiş sayılması esası getirildiğini, idare hukukunda idarenin suskunluğunun talebin reddi anlamına gelmesi ilkesinin gözardı edildiğini vurguladı. Aykul tasarıda belirlenen sermaye oranı olan 10 milyon dolarla teknoloji, katma değer ve istihdam yaratılamayacağını vurgulayarak, "Tam bir kara mizah örneği" dedi. Geçici birinci maddeyi facia olarak değerlendiren Aykul, "durdurulmuş faaliyet" kavramının açık olmadığını, eğer durdurma yargı kararlarını da içeriyorsa bunun yargıyı yok sayma anlamına geleceğini belirtti.
Aykul, geçici ikinci maddenin mevcut organize sanayi bölgelerinin endüstri bölgesine dönüştürülebileceği hükmünü içerdiğini kaydederek, "Tasarı, hukuk devletinin, egemenlik hakkını, eşitlik prensibini ve kuvvetler ayrılığını ve hukukun üstünlüğünü yok eden,manda rejimi yaratacak bir üründür" dedi. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön
ÖNCEKİ HABER

Yerleşimler dursun

SONRAKİ HABER

Liselere giriş sınavına yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlan

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa