İşsizlik sigortası yağma Hasan'ın böreği

Çalışma Bakanı Okuyan'ın "48 yıllık rüya gerçek oldu" diye savunduğu İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlerden önce eş, dost ve ahbapları bol maaşlı iş sahibi ettiği ortaya çıktı.

İşsizlik sigortası yağma Hasan'ın böreği
Sultan Özer
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın "48 yıllık rüya gerçek oldu" makyajı ile çalışanları mezarda emekliliğe mahkûm eden Sosyal Güvenlik Yasası'yla birlikte gündeme gelen İşsizlik Sigortası'nın, kimlerin "rüya"sını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşsizlere 1 Mart 2002'den önce ödeme öngörülmeyen fondan, "uzman" adıyla bürokrat yakınları astronomik maaşlarla nemalanıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Necdet Kenar tarafından, "istisna akdi"yle atanan 4 "uzman"ın aylık 2000 ila 4500 dolar arası ücretlerle çalıştırıldıkları, bunun da yönetmeliğe aykırı olduğu ortaya çıktı. İşsizlik Sigortası Fonu Yönetim Kurulu'nun Çalışmasına ve Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16'ıncı maddesinde, "Fon Yönetim Kurulu, konusunda en az üç yıl deneyimli yerli ve yabancı uzmanlardan istisna akti çerçevesinde yararlanabilir" denildiği halde, söz konusu uzmanların bu özellikleri taşımadıkları tespit edildi.
Necdet Kenar başkanlığındaki Fon Yönetim Kurulu'nun 6 Aralık 2000 tarihli kararıyla Elif Yılmaz, Hüseyin Cahit Ekiz ve Halime Sernur, 4 Ocak 2001 tarihli kararıyla Bülent Köse ve Nelin Lyons istisna akti çerçevesinde çalıştırılmaya başlandı. Fon Yönetim Kurulu'nun bu kişilere ödenecek miktar konusunda bir kararı olmadığı halde, karar Necdet Kenar'ın bireysel tercihiyle verildi. Eleman alınırken kamuoyuna ilan yoluna da gidilmedi.
Fona alınan 'uzman'lardan Elif Yılmaz'ın henüz iki yıllık mezun olmasına rağmen, en az üç yıllık uzmanlık gerektiren işe alınması birçok soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlardan, Nelin Lyons, Cahit Ekiz ve Bülent Köse ise daha önce kurumda, Dünya Bankası kredisiyle yapılan istihdam ve eğitim projesinde çalışırken, projenin bitmesiyle fona kaydırıldı. Henüz yeni mezun olmasına rağmen aynı projede 1250 dolar ücretle çalışan Elif Yılmaz'ın ücreti fonda 2000 dolara, Cahit Ekiz'in 2.500 dolar olan ücreti de 4000 dolara yükseltildi.
36 işçi ücretine bir uzman
"48 yıllık rüyanın gerçek olacağı" söylemleriyle çıkarılan, işçi ve işverenlerden kesilen primlerle oluşturulan ve Nisan 2001 itibariyle 684 trilyon 502 milyar liralık birikimi olan fonun, şimdi ortaya çıktığı gibi bundan sonra da birilerine kaynak olup olmayacağı soruları yanıtsız kalıyor. 1 Mart 2002'den önce bir ödemenin öngörülmediği fona primi kesilen işçilerin büyük çoğunluğu, brüt 139 milyon 950 bin lira asgari ücretle çalışırken, yönetmeliğe bile aykırı şekilde görevlendirilen bir uzmana 36 asgari ücretlinin maaşı tutarında ödeme yapılması dikkat çekiyor. Bu durum "Fonun işsizlere mi yoksa böylesi astronomik ücret alan yönetimin tanıdığı kişilere mi fayda sağladığı?" sorusunu da beraberinde getiriyor.
Dikkat çeken başka bir nokta da; kuruluşunun üzerinden 21 ay geçen İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı'na ve bağlı şube müdürlüklerine, Mart 2002'de ödemelerin başlayacak olmasına rağmen, hiçbir atamanın yapılmaması, altyapının oluşturulmaması, memur olarak atananların ise henüz asaletlerinin onaylanmaması ve sigorta konusunda bilgilerinin yetersiz olması.
Niye denetlenmiyor?
Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 46'ıncı maddesi uyarınca bir birimin kabul edilebilir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamayacağı düzenlemesine rağmen, hukuk müşavirliği, personel daire başkanlığı, APK gibi birimlerin teftiş dışı bırakıldığı kurumda, yemekhane, kreş, misafirhane gibi kurumun asıl işleriyle ilgisiz birimlerin düzenli aralıklarla teftişi ise dikkat çekiyor.
www.evrensel.net