Taban fiyat enflasyona yem olacak

Niyet mektubunda ve ekonomik programda, tarım ürünleri alım fiyatlarının hedef enflasyonu aşmayacak şekilde belirlenmesi öngörüldü.

Taban fiyat enflasyona yem olacak
Uluslararası Para Fonu'na (IMF) verilen niyet mektubunda ve ekonomik programda, tarım ürünleri alım fiyatlarının hedef enflasyonu aşmayacak şekilde belirlenmesi öngörüldü. Bu da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da taban fiyatların enflasyon altında ezilmesi anlımına geliyor.
Çiftçilere doğrudan gelir desteği uygulamasının başlatılmasına paralel olarak, destekleme fiyatlarının en fazla hedeflenen enflasyon oranında tutulması, mektupta ana kriter olarak ifade edildi. Bu kriter kapsamında, destekleme fiyatlarındaki artışın hedeflenen enflasyonu geçmeyecek şekilde yapılması kaydıyla, buğday destekleme fiyatının, dünya fiyatının en fazla yüzde 20 üzerinde kalacak şekilde Haziran 2001'e kadar düşürülmesi, ithalat üzerindeki tarifenin en fazla yüzde 45'e indirilmesi de bulunuyor.
Özelleştirme de var
IMF'ye verilen niyet mektubunda ayrıca, tütün sektörünü serbestleştiren, destekleme alımlarını kaldıran ve TEKEL'in varlıklarının satışına izin veren Tütün Kanunu'nun mayıs ayı içinde çıkarılması, 8. gözden geçirmenin kabulü için bir ön koşul olarak yer aldı. Bu kanunun onaylanmasını takiben, TEKEL ve şeker sektöründeki özelleştirmelerin de 2002 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
Niyet mektubunda, KİT`lerin faiz dışı dengesinin iyileşmesinin sağlanmasına yönelik tedbirler arasında, şeker pancarı kotalarının 12.5 milyon tondan 11.5 milyon tona indirilmesi ve pancar destekleme fiyatının hedeflenen enflasyon oranından fazla artırılmaması yer aldı.
Buna paralel olarak hububat destekleme alım miktarı kısılacak ve ihtiyaç fazlası hububat stoku eritilecek.
Program da aynı
IMF'ye verilen niyet mektubundaki yer alan ve tarıma darbe niteliği taşıyan taahhütler Türkiye'nin 'Güçlü Ekonomiye Geçiş Programın'da da yer alıyor. Programda da ise kısa dönemde devletin destekleme alım fiyatlarının, satın alan kuruluşların finansman imkânları dikkate alınarak ve hedeflenen enflasyonu aşmayacak şekilde artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, dünya fiyatı+yüzde 20 kriterini dikkate alarak, geçen hafta, Bakanlar Kurulu'na 178 bin 200 liralık (162 dolar-tonluk) fiyat önerisinde bulunmuştu.
Bu yıl, ekonomik programda, TEFE'de yüzde 57.6, TÜFE'de de yüzde 52.5 hedef öngörülürken, fiyatlarda baz alınan orta sert kırmızı ekmeklik buğdayın kg fiyatının geçen yıl 102 bin lira olduğu dikkate alınırsa, bu durumda niyet mektubu uyarınca buğdaya en fazla 155 bin-161 bin lira fiyat verilebilecek.
Bakanlık tarafından hazırlanan raporda ayrıca, söz konusu buğdayın yerli sanayiciye gümrüksüz ithal maliyetinin 180 bin 400 lira (164 dolar-ton) olduğu belirtilirken, geçen yıl gerçekleşen enflasyonun altında fiyat artışı verilmesi nedeniyle çiftçinin kayba uğradığına dikkat çekildi. Raporda, enflasyon kaybı dikkate alınarak, bu yılki hedef (TEFE) enflasyona göre ise çiftçiye 176 bin 764 lira (160.7 dolar-ton) fiyat verilmesi gereği ortaya konuldu. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön
www.evrensel.net