11 Mayıs 2001 21:00

Saldırı yasaları otomatiğe bağlandı

AB'ye uyum sürecinde gündeme getirilen ve çalışma yaşamını yeniden düzenleyen birçok yasa ile ilgili adımlar hızla atılıyor.

Paylaş
Saldırı yasaları otomatiğe bağlandı
Çalışma yaşamını yeniden düzenleyen birçok yasa, hükümet ile işçi ve patron sendikaları yöneticilerince 'tam bir uzlaşma' sağlanarak yaşama geçirilmeye çalışılıyor. İlk olarak üzerinde uzun bir süredir tartışılan İşgüvencesi Yasa Taslağı, ilgili taraflarca kabul edildi. Önceki gün bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Yaşar Okuyan, Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve TİSK Başkanı Refik Baydur'un yaptığı görüşmenin ardından yapılan açıklamada taslak üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Böylece bir süredir üç tarafı temsilen dokuz bilim adamının yaptığı çalışmaların ardından son şekli verilen taslağın yasalaşması süreci başladı.
Toplantının ardından bir açıklama yapan Okuyan, Kıdem Tazminatı Fonu kurulması da dahil olmak üzere 1475 sayılı İş Yasası, 2821 sayılı Sendikalar Yasası, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası'nın da değişiklik yapılmak üzere 9 öğretim üyesinden oluşan komisyon tarafından ele alınacağını söyledi.
Görüşmede, İşgüvencesi Yasa Taslağı ile Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası ve İş Yasası'nda yapılacak değişiklikleri de değerlendirdiklerini anlatan Okuyan, "Şöyle bir yöntem üzerinde anlaştık; tıpkı işgüvencesi yasasıyla ilgili olarak sosyal taraflardan 3'er öğretim üyesinden oluşturduğumuz çalışma grubu İşgüvencesi Yasa Taslağı'ndaki çalışmaları gibi ve hemen 1475 sayılı yasadan başlamak üzere 2821 ve 2822 sayılı yasaları da ele alıp bunlar üzerinde çalışacak. Kısa süre içinde 9 öğretim üyesi arkadaşımızın ittifak sağlayacağı bu yasaların ilgili maddelerindeki değişikliği sosyal taraflar olarak kabul edeceğiz, ittifak sağlanmamış maddelerde veya konularda ise, bu konuda ortaya konulan görüşe rıza göstereceğiz, umudumuz tam bir konsensüs sağlanması" dedi.
Kıdem tazminatı yeniden tartışılacak
Okuyan, bir gazetecinin, "Kıdem tazminatı ve işgüvencesi konusunda tarafların bazı çekinceleri vardı" şeklindeki sözleri üzerine ise, "Kıdem Tazminatı Fonu'nun kurulması ile ilgili yasa taslağı da bilim adamlarının oluşturduğu çalışma grubunda değerlendirilecek. İşgüvencesi Yasa Taslağı üzerinde 9 öğretim üyesi tarafından ortaya konulan mutabakatı biz de taraflar olarak kabul ediyoruz. Kıdem tazminatı konusu tekrar tartışılacak" dedi.
Okuyan ayrıca, genel başkanların SSK prim oranlarının düşürülmesini istediklerini bu görüşleri hükümete aktaracağını kaydetti.
Sahte sendika acelesi
İşçileri ilgilendiren yasa çalışmalarını bilim adamları kuruluna havale ederek otomatiğe bağlayan hükümet, kamu emekçilerini ilgilendiren düzenlemelerde de acele ediyor.
Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, gelecek salı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, memur sedikalarının kurulmasına ilişkin yasa tasarısının görüşülmeye başlanacağını belirterek, "Memur sendikaları yasasını ay sonuna kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün haziran ayındaki konferansına gitmeden önce, hiç olmazsa memur sendikaları yasasının çıkarılması, konferans açısından da, Türkiye açısından da faydalı" dedi.
ÖNCEKİ HABER

Çevir, çevir oku

SONRAKİ HABER

Kızıltepe JİTEM davasında mütalaa istendi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa