11 Mayıs 2001 21:00

İşçiler için el kitapları

Kitap Erdoğan Çiğdemoğlu'nun anısına adanan "Soru ve Yanıtlarıyla İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri", yalnızca işçiler ve emekçiler için değil, toplum sorunlarıyla ilgili herkes için yararlı.

Paylaş
İşçiler için el kitapları
Sennur Sezer
Hukuk, her yurttaşın bilgisi olması gerekli bir dal. Avukat Zeki Öçal, "Hukuka ilişkin temel bilgilerden yoksunluk en acı etkisini, ücretinden başka geliri olmayan işçinin günlük yaşamında göstermektedir. Kendisine dayatılan çalışma koşullarının yasal olup olmadığını, çalışma sürelerinin sınırı, ücret , izin ve dinlenme hakları, hangi durumlarda sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebileceği ve hangi durumlarda tazminat isteyebileceği, diğer yandan örgütlü mücadelenin bir parçası olarak sendika üyesi olmanın ne anlama geldiği, toplu iş sözleşmesinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, nasıl greve çıkılabileceği, sosyal güvenlik haklarının neler olduğu vb. her işçi için yaşamsal sorunlardır" diyor "İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri" adlı kitabında. Soru ve yanıtlar biçiminde düzenlenen kitabın yayıncısı Sorun Yayınları. (Alemdar Cad. Güzel Sanatlar Sk. No:5/2 Cağaloğlu İstanbul -34410/ Telefon:0212-511 08 29, faks : 0212 519 05 60; e.posta:[email protected]
Kitap Erdoğan Çiğdemoğlu'nun anısına adanan "Soru ve Yanıtlarıyla İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri", yalnızca işçiler ve emekçiler için değil, toplum sorunlarıyla ilgili herkes için yararlı. İşçi, işveren, taşeron, işyeri, tarım işleri, ev hizmetleri kavramlarının hukuksal tanımları, bu kavramlarla ilgili yasalar gibi bildiğimizi sandığımız pek çok konu açıklanıyor bu kitapta. Hem de olabildiğince anlaşılır bir dilde.
Elbet bu kitabı okurken, sizi irkiltecek satırlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin: "İşyerinde dört yıldan beri çalışmakta olan bir işçinin, hastalık ya da kaza nedeniyle işe devam edemediğini düşünelim. Bu devamsızlığın; işçinin çalışma süresine göre ihbar öneli 8 hafta olduğundan (toplu sözleşmede daha uzun süreler öngörülmüşse bu süreler esas alınır.) 8 hafta (56 gün)+6 hafta (42 gün)=14 hafta (98 gün) aşmış olması halinde, iş sözleşmesi bildirimsiz feshedilebilecektir." "İşçinin kusurlu olmadığı sağlık sebeplerinden doğan devamsızlık halleri" maddesinin bu açıklanmasının ardından sağlık nedenleri ile işsiz kalma olaylarının yoğun olup olmadığını, bu yasanın 12 Eylülden önce mi sonra mı çıktığını araştırmalısınız.
Avukat Zeki Öçal'ın ikinci kitabı "İşyeri Sendika Temsilciliği, Atanması,Görevleri, Güvencesi" başlığını taşıyor. Yine Sorun Yayınlarından yayımlanan bu kitap , bir sendikasızlaştırma döneminde yayımlanması yüzünden yadırganabilir. Yazarı, "Esnek çalışma olarak adlandırılan istihdam tarzının" sendikaların işlevlerini etkilediğini kabul etmekle birlikte, bu tür istihdamın çalışma hukuku ve sosyal politika açısından yeni problemleri gündeme getirdiğini savunuyor. Bu durumun sendikalara yeni işlevler kazandırdığı, işyeri temsilcilerinin faaliyetlerinin daha çok önem kazandığı düşüncesiyle hazırladığı bu kitapta savunduğu tez: "Gerek sendikaların gerekse işyeri temsilcilerinin görev ve faaliyetlerinin yeniden tanımlanması, özellikle iş ve işyeri değişiklikledrine karşı temsilcilik güvencesine ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi, hukuki bir zorunluluktur".
Okumak, şu günlerde tek silahımız, örgütlenmek gibi. "Emek Edebiyatı Kitaplığı", Evrensel Basım Yayın'ın kitaplarıyla büyüyor. Dileriz "İşçiler İçin Temel Hukuk Bilgileri" de yeni bir dizinin ilk adımları olur.
ÖNCEKİ HABER

Ölüm yatağında işkence

SONRAKİ HABER

Hrant Dink, katledilişinin 12. yılında Stockholm'de anıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa