DSP'de kazan kaynıyor

Seçmenlerinden partiye yönelik rahatsızlıklar geldiğini belirten DSP İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, bir yandan bu rahatsızlıkları iktidar partisi olmalarına ve ekonomik krize bağlarken, bir yandan da parti içi demokrasi olmadığından yakındı.

DSP'de kazan kaynıyor
Sultan Özer
DSP'de parti içi çelişkiler, parti yönetimine yönelik eleştiriler artarak sürüyor. Uygulamalardan rahatsız olanlardan İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı, demokratik partilerde demokratik yarışın esas olması gerektiğini söyledi. Pişkinsüt'ün kongrede konuşturulmamasını "demokratik" bulmayan Aydınlı, kendisinin konuşması yönünde oy kullandığını söyledi. Aydınlı, iç ve dış finans çevrelerinin Türkiye'ye yönelik komplo içinde olduğunu söyledi.
İsmail Aydınlı, gazetemize yaptığı açıklamada, Pişkinsüt'ün hem kongre öncesi hem kongrede adaylığını açıkladığının ve adına oy pusulası düzenlendiğinin altını çizerek, söz vermemenin Siyasi Partiler Yasası'na da aykırı olduğunu söyledi. Pişkinsüt'ün İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçimleri iptal ettirebileceğini savunan Aydınlı, partili hukukçuların da aynı yönde görüşleri olduğunu söyledi. Aydınlı "Her partide farklı sesler olabilir, düşüncelerini ifade etmek isteyebilirler. Yarışmak istiyorsa bir üye aday olabilir" dedi.
Parti liderliğini götürecek kapasitede bulmadığı için Pişkinsüt'e oy vermediğini belirten Aydınlı, DSP'nin bugünkü durumundan rahatsızlığını dile getirirken, "Adı sol ve demokrat olan partilerde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini" söyledi.
DSP lideri Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'i kastederek, "Partimize büyük emek vermişler, çocuklar gibi büyütmüş, bu noktaya getirmişler, tabii ki halkla birlikte. Ama artık örgütün tabanını yarışmaya açmak lazım" diyen Aydınlı, genel merkezin düzenlediği Parti Meclisi listesinden öte seçeneklerinin de olması gerektiğini dile getirdi. Seçimlerde kendilerinin mevcut listeyi çizme haklarının olduğunu hatırlatan Aydınlı, "Ama kabinlerde bir tahta bile yoktu ki, çizeceğimizi çizelim." dedi. Aydınlı, "parti yönetiminden rahatsız olan 20'ye yakın milletvekilinin istifa edeceği" söylentilerini, "spekülasyon" olarak nitelendirirken, kendisinin de rahatsız olduğunu ancak istifayı düşünmediğini söyledi.
Aydınlı, "Biz DSP tabanının ve sol tabanın oylarıyla gelmişiz. Yani Ecevit'e gönül vermiş; güvenen insanların oylarıyla. Bazı arkadaşların kopmuş olması bizi üzdü. Ama bu aşamada ayrılarak sorunu çözemeyiz. MHP'ye teslim edersin hükümetin başını. O vebalin altına girmeyiz. Ama demokratik yollar tıkandığı zaman yeniden durum değerlendirmesi yaparız" diye konuştu.
Parti içinde mücadele
Dönem sonuna kadar partinin kendilerini, kendilerinin de partiyi değerlendirme olanağı olacağını iddia eden Aydınlı, partiden ayrılmanın sağlıklı bir yaklaşım olmayacağını öne sürerek, "Partide kalıp demokratik mücadeleyi vermek en sağlıklısıdır" dedi. "Bunda başarılı olup olmayacakları" yönündeki soruyu değerlendiren Aydınlı, "Zaten konuşuyorduk. Belki iktidar olmanın getirdiği belli sıkıntılar nedeniyle her konuda istediğimiz şekilde konuşamıyoruz ama grubumuzda, söz verildiğinde konuşuyoruz, kişisel olarak söz alıp konuşuyoruz" dedi.
"Seçmenlerinin DSP'nin icraatlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirip getirmedikleri" sorusunu da "Tabi ki getiriyorlar" diye cevaplayan Aydınlı, rahatsızlıkları kriz ortamına bağladı. İç ve dış finans çevrelerinin Türkiye'ye karşı komplo içinde olduklarını, krizden önce 3-4 milyar dolarlık paranın iç finans çevrelerine aktarılmasına dikkat çeken Aydınlı, bütün bunları hükümete değil, "Türkiye'yi kuşatmak isteyen çevrelere" bağladı. Bugüne kadar emsali görülmemiş çalışma sergilediklerini, 700'e yakın yasayı çıkardıklarını savunan Aydınlı, tepki alan Şeker, Elektrik, Doğalgaz, Tütün gibi yasaları hatırlattığımızda ise bu yasalara onay vermediğini, eleştirdiğini söyledi. Tahkim Yasası'nı eleştiren Aydınlı, tahkime karşı oy kullandığını belirtti. Tütün'ü ve Şeker'i de sağlıklı bulmayan vekillerden olduğunu belirten Aydınlı, bu yasalara, daha çok bireysel
düzeyde ve etkin olmayan yöntemlerle karşı çıkışlarına rağmen "Çıkarılacak yasalarda üreticinin, köylünün menfaatine aykırı içerikler görürsek muhalefet etmek görevimiz" dedi.
www.evrensel.net