İlaçlar denetlenmiyor

Novartis ilaç firmasının etiket skandalı, insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önemli olan tarım ilaçlarının üretimi ve tüketimi konusundaki bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkardı.

İlaçlar denetlenmiyor
Nur Karabacak
Novartis ilaç firmasının etiket skandalı, insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önemli olan tarım ilaçlarının üretimi ve tüketimi konusundaki bilinmeyenleri de gün yüzüne çıkardı.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oktay Gürkan, gazetemize yaptığı açıklamada, ilaç firmalarının yurt dışından getirdikleri ilaçları rahatlıkla paketleyip, istedikleri tarihlerle etiketleyebileceğini, bunun ne yasalarla sınırlandığını ne de kontrolünün yapıldığını söyledi. Gürkan, ilaçların fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılması gerektiğini ancak Tarım Bakanlığı'nda böyle bir donanım ve teknoloji olmadığını ifade etti.
Tarım Bakanlığı denetlemiyor
Oktay Gürkan, tarım ilaçlarının kullanılmasında, üretilmesinde Tarım Bakanlığı'nın yeterince denetim ve kontrol yapmadığını belirterek, bu konudaki yasal boşlukların Novartis gibi ilaç firmaları tarafından kullanıldığını dile getirdi. Boşluklar nedeniyle Novartis firmasının etiket skandalından çok daha vahim olaylar yaşanabileceğine dikkat çeken Gürkan, bir ilacın raf ömrünün iki yıl olduğunu, iki yıl dolduktan sonra ilaçta fizkisel ve kimyasal bir takım değişimlerin, bozulmaların meydana geldiğini söyledi. Gürşöyle konuştu:
"Her ilaç oluşturulurken böceğe ya da hastalığa karşı kullanılan bir aktif maddenin yanında, çok sayıda yardımcı kimyasal madde kullanılır, bunlar her ilaçta farklıdır. Bir gecikme durumunda bu maddelerin değişime uğramasıyla ortaya çıkan sonuçlar her ilaçta farklılık gösterir. Çok vahim sonuçlar doğabilir, örneğin atıldığı anda bitkilerin hepsini öldürebilir. Üretici ilacın etkisini görmediği için daha fazla ilaç kullanır, bu hem üretici için ekonomik kayıptır, hem de çevreye ciddi zararlar verir. Biyolojik çeşitliliğimiz zarar görür ve bunun da geri dönüşü olmaz. Bunun ötesinde ilaçlanmış ürünü tüketen insanlarında olumsuz etkilenmesi ve bunların insan vücudunda kalıntı olarak birikmesi de kaçınılmazdır."
Bugün Novartis, yarın başkası
Tarım ilacı üreten firmalar ile ilgili bir sorun çıktığında bu konuda bir yasanın olmaması nedeniyle, bu tip olayların adi suçlar kapsamında ele alındığını vurgulayan Gürkan, bu konuda yapılan en büyük yanlışlığın 1980 yılında Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü'nün kapatılması olduğunu belirtti. Gürkan, şöyle devam etti:
"Bu kurum kapatıldıktan sonra, bu kurumun yerini doldurabilicek yeni bir kurum açılmadı. Bu sektörde ilgili bileşenler devlet kuruluşları, özel sektör, bilim adamları, tüketicilerdir. Bu bileşenler birbiriyle organik bağ içinde strateji belirlemeli. Siyasi iradenin sürekli değişmesi , sürekliliği engelliyor, bu işlerde süreklilik olmazsa, sonuçları göremezseniz, ulusal olarak hiçbir verimiz yok, doğru değerlendirmeler yok. Tarımsal araştırmalarda insan kaynakları çok önemli, zirai mücadele araştırma enstitülerinde deneyimli insanlar emekli oldu, ayrıldı, yerine yeni insanlar konulamadı. Kontrol anlamında denetim anlamında geriye düşüldü, bir boşluk doğdu, bu boşluğu birileri mutlaka doldurur. Bugün Novartis firması olur, yarın bir başka firma." src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön
www.evrensel.net