02 Mayıs 2001 21:00

Yargılamada savunma yine yok

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen Avukatlık Yasası'nı gerçek bir avukatlık yasası olmadığını söyleyen İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, tasarının savunmayı iddia ve hüküm makamlarıyla eşitlemediğini kaydetti.

Paylaş
Yargılamada savunma yine yok
Hacer Yücel
Avukatlık Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'da kabul edildi. Ancak tasarı avukatların ve baroların isteklerine cevap veremediği gibi savunmayı yargının üç eşit ayağından biri olarak da görmüyor. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, şu anda yürürlükte olan Avukatlık Yasası ile mecliste kabul edilen yasanın içerik olarak birbirinden pek farklı olmadığını belirtti.
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gece kabul edilen Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapan tasarıyı gazetemize değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, yürürlükte olan mevcut yasa ile Meclis'te kabul edilen yasanın savunmayı yargının örgütlenmesinde bağımsız ve yargının diğer kurumları olan iddia ve hüküm makamlarıyla eşit görmediğini kaydetti. Sayman, Avukatlık Yasa Tasarısı'nın, avukatı savunma kurumunun temsilcisi olarak da görmediğini vurguladı. Bundan ötürü iki metni de gerçek Avukatlık Yasası olarak görmenin mümkün olamayacağını belirten Sayman, "Meclisten geçen bu metni bir teknisyenlik metni olarak düşünüyorum. Bu çerçevede eski teknisyenlik yasasına oranla teknisyenlik açısından daha iyileştirici, geliştirici düzenlemeler öngörüyor" dedi. Sayman, Meclis'te kabul edilen yasa metnini bir reform yasası olarak görmenin de mümkün olamayacağını söyledi.
Sınavla eleman alınacak
Tasarıya göre avukat olabilmek için staj sonunda yapılacak olan sınavı kazanmak gerektiğini dile getiren Sayman, tasarının öngördüğü şekilde bir sınav ve eğitim sistemini kabul etmenin mümkün olamayacağını ifade etti. Bir test sistemiyle avukatın belirlenemeyeceğini vurgulayan Sayman, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunu staj eğitimini veren baroların ya da Barolar Birliği'nin kuracağı özerk staj okullarında, merkezlerinde ya da akademilerinde o merkezlerin bizzat kendilerinin yapması gereken bir değerlendirmeyle avukatlığa kabul sağlanabilir." Sayman, yapılan bu düzenlemenin avukatlık yapacak kişiyi belirlemekten uzak olduğunu belirterek, "Bu sistemle avukat değil eleman almak öngörülmüştür" diye konuştu.
Avukatlara dava açılabilecek
Meclis'te kabul edilen yasaya göre avukat olabilmek için, staj sonunda açılacak sınavı başarma zorunluluğu getiriliyor. Bu sınav, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne yaptırılacak. Avukatlık sınavları, bu yasanın yürürlük tarihinden sonra staja başlayan avukatlara uygulanacak. Yılda 2 kez yapılacak olan sınavda 6 kez başarısızlığa uğrayan stajyerler, bir daha sınava giremeyecek.
Yasada Adalet Bakanlığı'nın barolar üzerindeki yetkisi ise aynen korunuyor. Tasarıya göre, Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine, Cumhuriyet Savcısı, avukatlar, barolar ve barolar birliği hakkında dava açabilecek. Yasa ile avukatlar savunma görevlerini yerine getirmelerinden dolaylı duruşmalardan çıkarılamayacak, tutuklanamayacak, haklarında hapis veya para cezası verilemeyecek. Ancak mahkemeye belge sundukları için avukatlar hakkında dava açılıp açılmayacağı konusu ise muğlak. Yasayla avukatların ücret tarifeleri de belirlendi. Buna göre, baroların yönetim kurulları, her eylül ayı içerisinde avukatlık ücretlerinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak TBB'ye gönderecek.
ÖNCEKİ HABER

Yerli sinema umut veriyor

SONRAKİ HABER

Margit Stumpp: Türkiye’de basının durumu pek iç açıcı değil

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa