Fotoğraf: Evrensel

İzmir'de işyerlerinden alanlara

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesinde dört ayrı yerde kutlama yapıldı. İşçiler ve emekçiler kutlamaların ardından otobüslere binerek, Gündoğdu Meydanı'nda yapılan mitinge katıldılar.

İzmir'de işyerlerinden alanlara
İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesinde dört ayrı yerde kutlama yapıldı. İşçiler ve emekçiler kutlamaların ardından otobüslere binerek, Gündoğdu Meydanı'nda yapılan mitinge katıldılar.
Aliağa Demokrasi Meydanı'nda Petkim, Genel İş, Soma Maden-İş, SES, BES, siyasi partiler ve halkın katılımıyla 1500'ü aşkın kişi toplandı. "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Hükümet istifa, IMF defol" sloganlarının atıldığı mitingde, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İskender Büyükçolak bir konuşma yaptı.
Karşıyaka'da da İstasyon'da toplanan, aralarında Eğitim-Sen 2 No'lu Şube, EMEP, HADEP, ÖDP, Pir Sultan Abdal Derneği, İZÖVDER üyelerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarını attı. Kitle, Karşıyaka Çarşısı'ndan vapur iskelesine kadar yürüyerek, buradan vapurlarla karşıya geçip mitinge katıldı.
Konak Belediyesi'ne bağlı Gürçeşme Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çalışan yaklaşık 600 işçi ise, işyerinin önünde davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra otobüslerle Alsancak Garı'na giderek, Türk-İş'in kortejine katıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde de Genel-İş üyesi işçilerin ve halkın katılımıyla yaklaşık 500 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutladı.
Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından Genel-İş 4 No'lu Şube Başkanı Harun Bayrak'ın konuşma yaptığı mitingde ortak bildiri okundu. Halay ve sloganlarla sona eren bu mitingin ardından da İzmir'deki mitinge gidildi.
İzmir'de 80 bin emekçi alanlardaydı
İzmir'de dün öğle saatlerinden itibaren binlerce işçi ve emekçi, sokakları ve alanları doldurmaya başladı. Türk-İş, KESK ve DİSK'in düzenlediği Gündoğdu Meydanı'nda yapılan "Yolsuzluk ve Yoksulluğa hayır-1 Mayıs" mitingine yaklaşık 80 bin işçi ve emekçi katıldı. Türk-İş'e bağlı sendikalar Belediye İş, Demiryol İş, Tes İş 1 No'lu Şube, Maden İş Ege Bölge, Petrol İş Aliağa ve İzmir Şubeleri, Tümtis, Tek Gıda İş, Yol İş 1 ve 2 No'lu Şubeler, Türk Metal, Liman İş, Kristal İş sendikasına üye işçiler, Alsancak Limanı önünde saat 15.00'te toplanıp Kordon'dan Gündoğdu Meydanı'na kadar davul zurna eşliğinde ve sloganlarla yürüdü. "KİT'ler halkındır satılamaz", "Özelleştirmeye hayır", "Ne kadar enflasyon o kadar zam", "Enerjide özelleştirmeye hayır", "IMF Programı değil, Emek Programı" pankartları ile, "Ya IMF ya vatan, haindir KİT'leri satan", "İşgüvencesi istiyoruz", "Taşeronlaştırmaya hayır", "Sömürüye son" dövizlerini taşıyan işçiler, "İşte 1 Mayıs alanlardayız", "İşçi memur elele genel greve", "Derviş evine Ecevit Huzurevine", "Kahrolsun IMF bağımsız Türkiye", "Ne IMF ne Derviş genel grev genel direniş" sloganlarını attılar. Belediye İş, Yol İş, Maden İş Soma ve Yatağan Şubeleri, TÜMTİS ve TES İş en kitlesel gelen sendikalardandı. TMMOB'a bağlı odalar da Türk İş'in ardından yürüyerek alana girdiler.
Saat 14.00'te Genel İş'in Fuarda bulunan Eğitim Okulu önünde toplanan DİSK'e bağlı Genel İş ve Birleşik Metal İş sendikasına üye işçiler de Fuarın Basmane kapısından çıkarak Lozan Meydanı'na oradan da Kordon'a inip, 1 Mayıs kortejine katıldılar. "Yolsuzluğa ve yoksulluğa hayır" pankartının taşındığı ve "Hırsızlar halka hesap verecek", "Kahrolsun IMF bağımsız Türkiye", "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Yaşasın devrimci mücadelemiz" sloganlarının atıldığı Genel İş Korteji 4000'e yakın kitlesi, öndeki kadın işçileri ve başlarındaki şapkaları ile dikkat çekiciydi. KESK ise Konak Sümerbank önünde toplanarak Kordon'dan Cumhuriyet Meydanı'na oradan da Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Eğitim Sen, SES, Tüm Bel Sen 1 ve 2 No'lu Şubeler, Enerji Yapı Yol Sen, BES, Haber Sen, Tüm Banka Sen başta olmak üzere KESK'e bağlı tüm sendikalar KESK kortejinde yer alarak "Yaşasın 1 Mayıs", "Savaşa değil eğitime bütçe", "Ne IMF ne Derviş genel grev genel direniş", "IMF uşağı hükümet istifa", "Sermaye mezara emek iktidara", "Paralı eğitim istemiyoruz" sloganları ile mitingin yapılacağı meydana yürüdüler.
EMEP, HADEP, ÖDP gibi siyasi partiler de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürürken EMEP kitleselliği ile dikkat çekti. Dershane öğrencileri taşıdıkları, "AOBP ve YÖK'e hayır", "Eğitimde fırsat eşitliği" pankartlarıya Emek Gençliği arkasında yerini alırken, Partilerin arkasında yürüyen yaklaşık 2500 üniversite öğrencisi, "IMF'siz ülke YÖK'süz üniversite-EÜ öğrencileri", "Üniversitelerimizi, ülkemizi ve geleceğimizi sattırmayacağız-DEÜ öğrencileri", "IMF+F Tipi+Savaş=Kriz-EÜDER-BEFÜDER", "İşçilerin birliği halkların kardeşliği bu ablukayı dağıtacak-EÜ oluşum" pankartlarıyla yürüdü. TYS İzmir Temsilciliği de pankartıyla 1 Mayıs kortejinde yerini aldı. Türk-İş adına Belediye İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Talat Özdemir, KESK adına Enerji Yapıyol Sen Şube Başkanı Alim Murathan, DİSK adına da Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam'ın yaptığı konuşmalarda, 1 Mayıs'ın anlam ve önemi dile getirilerek, IMF reçetelerinin içilmeyeceği, ülkeyi soyan ve yağmalayanlara izin verilmeyeceği vurgulandı. Miting halaylarla sona erdi.
Sümerbank işçileri üretimi durdu
Türk İş'e bağlı Teksif Sendikasına üye Sümer Holding işçileri dün öğleden sonra üretimi durdurarak üzerlerindeki iş elbiseleriyle, kadınlı erkekli fabrikanın önünde toplandılar. "Sümer Holding'in ruhu" yazılı bir tabut ve üzerlerine giydikleri, "IMF Hükümete, Hükümet bize giydirdi" yazılı kefenlerle Alsancak Garı'na kadar yürüyen işçiler buradan Türk İş'in kortejine katıldılar. İşçiler attıkları sloganlarla özelleştirmeye, hükümete ve fabrika arazsini üniversite yapacağını söyleyerek hibe yoluyla almak isteyen İzmir Ticaret Odası'na tepkilerini dile getirdiler. "Sümerbank'ı sattırmayız", "Genel Müdür istifa", "Eğitime değil hibeye karşıyız", "Amerika'nın itleri sattırmayız KİT'leri", "İşçi memur elele genel greve", sloganlarını atan işçiler ellerinde, "Zor kazandık kolay vermeyiz", "Rant peşindeki İTO Sümerbank işçisini kandıramaz", "Hükümet istifa. Yalova istifa, Genel müdür istifa" dövizlerini taşıdılar.
www.evrensel.net