Geleceğimiz için alanlara

Cevizli TEKEL işçileri özelleştirmeye, sıfır zamma ve IMF politikalarına karşı 1 Mayıs'a kitlesel katılacaklar.

Geleceğimiz için alanlara
Sinan İmrek
Emek Platformu'nun düzenlediği 14 Nisan mitingine kitlesel katılımlarıyla dikkat çeken Cevizli TEKEL işçileri aynı kitlesellik ve çoşkuyla 1 Mayıs alanında yerlerini alacaklar. TEKEL'in özelleştirilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen sendikacı ve işçiler, tüm kesimleri ülkenin geleceği için 1 Mayıs'a çağırdılar. Emekçilerin kaybedecek bir şeyleri olmadığını söyleyen işçiler, tabandaki mücadele birliğinin alanlara taşınmasının önemine dikkat çektiler.
'Kitlesel şekilde alandayız'
Tek Gıda- İş 7 No'lu Şube Başkanı Metin Başdemir, 1 Mayıs'ı dünya ve Türkiye'de Birlik ve Mücadele Günü olarak gördüklerini belirterek, kitlesel şekilde katılacaklarını söyledi. "Mevcut iktidar halkı IMF politikalarıyla yönetmeye çalışıyor. Bu politikalar bitmiş, iflas etmiştir. Kamu ve özel bankalardan 25 milyar dolar hortumladılar. Faturasını işçiden, memurdan, esnaftan, çiftçiden, ezilenden çıkarmak istiyorlar" diyen Başdemir, özelleştirmeye karşı seslerini duyurmak için 1 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu, güçlü şekilde meydanda olacaklarını söyledi. Başdemir, Türkiye'de uygulanan yanlış politikaların ülkenin insanlarını "Ya vatan ya IMF" noktasına getirdiğini söyledi. 1 Mayıs mitingine 14 Nisan'dan da kitlesel katılacaklarını söyleyen Başdemir, "Ülkenin kurtuluşu halkın desteğini kaybetmiş olan iktidarın gitmesiyle olacaktır. Bunlara emek kesimi olarak topyekûn meydanlarda cevap vereceğiz" dedi.
'Alanları doldurmalıyız'
Kamudaki toplusözleşmeler, KİT'lerin özelleştirilmesi gibi nedenlerden dolayı 1 Mayıs'ın diğer yıllara göre daha çok önem teşkil ettiğine dikkat çeken ve kitlesel şekilde katılacaklarını söyleyen Tek Gıda-İş 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa Akyürek, "Bu nedenle her işçinin, sendikacının görevi alanları doldurmaktır, başka şansımız yok" dedi. 1999 yılında Sosyal Güvenlik Yasası'na karşı "Gerekli olanı yapamadık" diyen Akyürek, geçtiğimiz hafta Yunanistan'da yaşanan genel greve dikkat çekti. Yasa geri çekilmesine rağmen, Yunan emekçilerin, işçi, sendika ayrımı yapmadan direnmeye devam ettiklerini söyleyen Akyürek, "Biz çalışanların geleceğimiz için direnmemiz ve gidebildiğimiz kadar gitmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi. İşçilerin ve sendikalarının direnmek zorunda olduğunu ifade eden Akyürek, kazanımlar elde edilmesinin, sendika ve sivil toplum örgütlerinin güçlerini ortaya koymasıyla mümknün olacağını söyledi. "Ülkeyi yönetenler çok iyi bilsin ki bıçak kemiği kesip gidiyor. Çalışanların kaybedecek bir şeyi yok. Tabanda büyük bir birlik beraberlik var. Alanlara çıkıp eskisi gibi hava değil, sonuç alana kadar dönmeyeceğiz. Bu düşünce tabandaki çalışanın, işçinin düşüncesi" diyen Akyürek, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in işçiye karşı gösterdiği cesareti devleti soyanlara, hortumlayanlara da göstermesini istedi. "Önce meydan" diyen ve mitinglerin erken dağıtılmasını eleştiren Akyürek, konuşmaların da duyulmadığını söyledi. Emek Programı'nın işçilere ulaştırılamamasının şubelerin suçu olduğunu söyleyen Akyürek, bu konuda yöneticilere görev düştüğünü belirtti.
'Ülkemizi yutuyorlar'
Alanlarda olacaklarını söyleyen Cevizli TEKEL ambalaj bölümü işçisi Ahmet Uzunyaşa, 1 Mayıs'ın amacına uygun kutlanması gerektiğini belirterek, vatan millet edebiyatıyla uyutulan halkın ve emekçi kesimlerin gerçeği iyice görmesi gerektğini söyledi. Uzunyaşa, çalışanların 1 Mayıs'a gerçek anlamıyla sahip çıkmaları gerektğini vurguladı. "Kapitalist ülkeler, ejderha gibi ağzını açıp gelir getiren, TEKEL, THY, şeker işletmeleri ve Telekom'u yutuyor. 200 bin insanın zorla emekli edilmesi söz konusu. Bir emekçi olarak herkesi 1 Mayıs'a sahip çıkmaya ve katılmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.
'Ortak noktada buluşulsun'
Ambalaj bölümünde çalışan Zafer Kentli de gücü elinde bulunduran tekellerin Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini elde etmek için çeşitli senaryolar uyguladıklarını söyleyerek, bunlardan bir tanesinin de IMF politikalarıyla ekonomik olarak ülkeyi güçsüz düşürmek olduğunu belirtti. "1 Mayıs Amerika'dan İran'a kadar işçi emekçi bayramı olarak kutlanmaktadır. Emekçilerin ideolojik saplantılardan kurtulup kendi bayramı olan 1 Mayıs'a sahip çıkmasını istiyorum" diyen Kentli, Emek Platformu'nun bölünmelere yer vermeden ortak bir noktada buluşulmasını istiyor.
www.evrensel.net