Göstermelik adım

Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklik getiren ve cezaevi izleme kurulları oluşturan tasarılar TBMM'ye sunuldu.

Göstermelik adım
Terörle Mücadele Yasası'nın 16. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik öngören yasa tasarısı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İnfaz hakimliği kurulmasına ilişkin tasarı da geçtiğimiz cuma günü TBMM'ye sunulmuştu.
Cezaevlerindeki sorunları çözmek iddiasıyla hazırlanan tasarılardan ikisi Meclis gündemine geldi. Bu tasarılardan ilki, Terörle Mücadele Yasası'nın 16. maddesinde değişiklik öngörüyor. Bu tasarıda şöyle deniliyor; "Hükümlüler işledikleri suçlara, kurumdaki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılarak, güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, kendileri için hazırlanan iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabilirler."
Programların süresi ve katılacak hükümlülerin sayısı, her programın özelliği, "güvenlik koşulları" ve kurumun olanakları dikkate alınarak belirlenecek. "İyileştirme" ve "eğitim" adı verilen programlara aykırı davranan hükümlüler, ortak mekânlardan yararlanamayacak. Haklarında disiplin cezası uygulanan hükümlüler dışında kalanlar açık görüş yapabilecek. Kınama cezası bulunanlar da bu haktan yararlanabilecek. Açık görüş yapabilmek için cezanın kaldırılması şartı aranacak. Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan hükümlülerden cezalarının en az üçte birini "iyi halle" geçirenler, diğer infaz kurumlarına nakledilebilecek.
Tasarının gerekçesi
Tasarının genel gerekçesinde, yaslarda tutuklu veya hükümlülerin tutulacakları kurumlar ve koşulların belirlendiği, ancak iyileştirme ve eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin bir açıklık bulunmadığı belirtildi. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin Türkiye'deki cezaevleri ile ilgili rapor ve açıklamalarında tüm tutuklu ve hükümlülerin barındırıldıkları mekânların dışında eğitim ve mesleki uğraşlar ile spor gibi faaliyetlerle zaman geçirmelerine olanak sağlanmasının önerildiği anımsatıldı.
Tasarıda ayrıca, uygulamaya konulacak bu değişiklerle, Terörle Mücadele Yasası'ndan hüküm giyenlerin "topluma kazandırılması"nın hedeflendiği belirtildi. TMY'de yapılması öngörülen değişiklik, ıslah programına katılmayı kabul etmeyecek tutukluları, hücrede kalmakla tehdit ettiği ve bu tür durumlarda izolasyonu daha da pekiştirdiği için tepkilere neden oluyor. src=/resim/b1.gif width=5>
Başa dön


Adana'da 1 Mayıs'a çağrı!
Adana 1 Mayıs Tertip Komitesi, tüm emekçileri 1 Mayıs mitingine çağırdı. Tertip Komitesi Başkanı İlyas Turan, işçilere, kamu emekçilerine, üreticilere, esnaflara, gençlere, emeklilere, barış ve demokrasi savunucularına, aydınlara seslenerek "Bağımsız demokratik bir Türkiye için, IMF'nin değil Emeğin Programı'nın hayata geçirilmesi için 1 Mayıs'ta alanlarda buluşalım" dedi.
Uğur Mumcu Meydanı'nda dün yapılan basın açıklamasında konuşan Tertip Komitesi Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü İlyas Turan, "Bizler, yoksulluk ve yolsuzluğa hayır dedikçe, hükümet, ülkenin emekçilerine inat yoksulluk ve açlığı büyütmektedir. Yolsuzluk adeta fiili bir meşruiyet kazanarak alınterimizi, çocuğumuzun sofradaki ekmeğini çalmaktadır" dedi.
"Bizler, ülkenin emekçi halkı olarak çözümün aynı zamanda demokratikleşmeyle sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle OHAL kaldırılmalı, bölge koşulları normalleştirilmelidir. Silahlanmaya değil emekçiye bütçe sağlanmalıdır. Barış ortamı yaratılmalıdır" diyen Turan, dış ve iç politikada bağımsız davranılmasını istedi.
Tutuklulara destek
Ölüm oruçlarına da değinen Turan, devletin ölümleri hemen durdurmasını ve cezaevlerinin demokratik bir platform oluşturularak yeniden yapılandırılmasını istedi. Eylem "Yaşasın 1 Mayıs", "Hortumcuya değil emekçiye bütçe", "Kahrolsun IMF, kahrolsun emperyalizm" sloganlarıyla sona erdi.
www.evrensel.net