Tekstilde kriz fırsatçılığı

Tekstil işkolunda 14 Şubat'ta imzalanan toplusözleşme, patronlarca aylık yüzde üç artış önerilerek çiğnenmek isteniyor.

Tekstilde kriz fırsatçılığı
Tekstil patronları krizi bahane ederek kısa bir süre önce imzalanan toplu iş sözleşmesini ihlal etmeye çalışıyor. Sözleşmede gerçekleşen enflasyon oranında belirlenen ücret artışlarının aylık yüzde üç olarak değiştirilmesini isteyen patronlara tepki gösteren TEKSİF Sendikası duruma tepki göstererek, toplusözleşmenin daha mürekkebi kurumadan ihlal edilmeye çalışıldığını açıkladı.
Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, üyelerine gönderdiği mektupta, tekstil sektöründe bir süre önce bağıtlanan toplu iş sözleşmesi uyarınca işçi ücretlerine aylık gerçekleşen enflasyon oranında değil, aylık yüzde 3 oranında zam yapılmasını tavsiye etti. Mektupta, işletmeleri zorlayan üretim maliyetleri, haksız rekabet ve ekonomik kriz nedeniyle istihdamda büyük daralmalar meydana geldiği söylenerek, bu durumun TEKSİF, Öz İplik-İş ve Tekstil Sendikası genel başkanlarının da katıldığı bir toplantıda değerlendirildiği söylendi. Sendika genel başkanlarının da katıldığı toplantıda bir sözleşmenin değişmesi yönünde 'uzlaşma sağlandığı' havası yaratılmaya çalışılan mektupta aylık enflasyon oranındaki aşırı artışın devamı halinde işletmelerin bu yükü taşımakta zorlanacakları o nedenle toplu iş sözleşmesinin revize edilmesi konusunun görüşmeye açıldığı bildirildi.
Tekstil İşverenleri Sendikası'nın mektubunda, "İşletmelerimizde ücretsiz izin tatbikatının artmakta olduğunu göz önüne alan yönetim kurulumuz, yeni bir karar alana kadar üyelerimize aylık enflasyon rakamının yüzde 3 olarak değerlendirilmesine ve konunun üyelerimize bu haliyle tavsiye edilmesine karar verilmiştir" denildi.
TEKSİF: Kabul edilemez
Patron sendikasının bu girişimi üzerine Türk-İş'e bağlı TEKSİF Yönetim Kurulu, Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası üyesi patronlara bir mektup göndererek, işçi ücretlerine aylık yüzde 3 oranında zam yapılması önerisinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. TEKSİF mektubunda, patron temsilcileriyle yapılan toplantıda toplu iş sözleşmesinin ücretlere ilişkin maddesinin 'revize' edilmesine yönelik bir anlaşma yapılmadığı kaydedildi.
Mektupta, sendikanın hiçbir şekilde kabul edemeyeceği belli olan bir konuda, tekstil patronlarına yanlış bir izlenim verildiği vurgulanarak, "Sözleşmenin revize edilmesi söz konusu olmadığı gibi, toplu iş sözleşmesi ihlal edilerek aylık enflasyonun resen yüzde 3 olarak tespit edilip uygulanmaya kalkışılması asla kabul edilmeyecektir. Bu yolu seçerek istikrarı ve iş barışını bozmaya kalkışabilecek olanlara, her yoldan en ağır şekilde karşılık verilecektir. Toplu iş sözleşmesini henüz mürekkebi kurumadan ihlal etmeye, akdin esaslı unsurunu teşkil eden ücret ve ücret artışlarını resen yorumlayarak değiştirmeye kalkışanlar, örneği görülmemiş bir sorumsuzluk içindedir. Bu tutumun derhal terk edilmesi gerekir" denildi.
Başkanlar Kurulu'ndan tepki
17-18 Nisan günlerinde toplanan TEKSİF Başkanlar Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada da Türkiye'de krizin sadece ekonomide değil temel insan hakları ihlallerinde, işçi hak ve özgürlüklerine karşı kronikleşmiş saygısızlıkta olduğu vurgulandı. Toplumdan destek bekleyenlerin önce kendi mutfaklarını düzenlemesi gerektiği söylenen açıklamada tekstil patronları uyarılarak toplusözleşmenin ihlaline yönelik girişimlerin uluslararası platformlara taşınabileceği dile getirildi.
www.evrensel.net