Tek seçenek emeğin programı

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in açıkladığı ekonomik program, IMF'ye bağımlı, ulusal niteliği olmayan ve sermaye sınıfının bunalımlarına çözüm üretmeye yönelik bir program olması nedeniyle emek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Tek seçenek emeğin programı
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in açıkladığı ekonomik program, IMF'ye bağımlı, ulusal niteliği olmayan ve sermaye sınıfının bunalımlarına çözüm üretmeye yönelik bir program olması nedeniyle emek örgütleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.
DİSK Genel-İş, açıklanan programın geniş toplum kesimlerinin istemlerini kapsamadığını belirterek, işçi sınıfı ve emekçilerin, Emek Platformu tarafından açıklanan programın temel ilkeleri ve yaklaşımlarında ısrarcı olacağını bildirdi.
DİSK Genel-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, Kemal Derviş'in açıkladığı ekonomik programda hiçbir yenilik bulunmadığı belirtilerek, bu ekonomik programla da iflasla sonuçlanan ekonomi politikalarının aynen sürdürüleceği yönünde bir yaklaşımın egemen olduğu ifade edildi. Açıklamada, yeni ekonomik programın 1999'daki IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının devamı niteliğinde olduğu bildirilerek, "Programda birtakım ekonomik büyüklüklerle ilgili verilen süreler de bunu doğrulamaktadır.
1999 stand-by anlaşmasının süresi 3 yıldır ve 2002'de bitecektir. Açıklanan programda 2002 yılı bitim tarihi olarak verilmektedir. Böylece stand-by ile takvimlendirilen kredi dilimlerinin süresinde serbest bırakılması için bu program hazırlanmıştır. Açıklanan program daha ağır çöküntülerin habercisidir" denildi.
IMF politikalarının sürdürülmesi hedefleniyor
Açıklamada, programın artık yanlışlığı toplumun her kesimi tarafından kabul edilen ve ekonomiyi çökerten IMF politikalarının sürdürülmesi üzerine kurulduğuna dikkat çekilerek, kriz nedeniyle ortaya çıkan büyük toplumsal sorunların çözülemeyeceği belirtildi. Bu niteliğiyle programın üretim ve istihdam artışı ile düşük gelirli toplum kesimlerinin refah artışı yönünden hiçbir politika içermediği vurgulanan açıklamada, programdaki, kamu harcamalarının kısılması söylemiyle düşük gelirli toplum kesimlerinin kamu eliyle desteklenmesine bir darbe daha vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Şayet ortaya konulan politikalar, ekonomik büyüme, enflasyon ve borçların azaltılması üzerine kurulsaydı bu bir ekonomik program olarak tanımlanabilirdi" denilerek, programın, mali sermayenin bunalımına çare bulmak amacıyla hazırlandığı ve hiçbir toplumsal tabanı bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, programın uluslararası finans kuruluşlarının istemleri üzerine kurulduğunun ve ulusal nitelikte olmadığının altı çizilerek, "Geniş toplum kesimlerinin istemlerine gözlerini kapayan bu programa işçi sınıfının, toplumun emekçi kesimlerinin ve emek örgütlerinin destek vermesi söz konusu olamaz. Seçenek Emek Platformu tarafından açıklanan alternatif programın temel yaklaşımı ve ilkelerindedir" denildi.
www.evrensel.net