24 Ağustos 2011 12:53

AKP’den ‘Hastane A.Ş.’ atağı

Sağlık örgütlerinin hastanelerin özelleştirilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle karşı çıktığı ‘Kamu Hastane Birlikleri’, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçirilmek isteniyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı belirtilen kararname ile hastaneler birleştirilerek birer işletmeye dönüştür

AKP’den ‘Hastane A.Ş.’ atağı

Paylaş

Hükümet halkın, sendikaların ve meslek örgütlerinin itiraz ettiği, yargının “dur” dediği planlarını KHK’ler eliyle hayata geçirmekte ısrarcı gözüküyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın bir KHK taslağı hazırlayarak Başbakanlığa sunduğu öğrenildi. “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Taslağı’nda, Türk Tabipleri Birliği ve SES’in itiraz ettiği bir çok konu yer alıyor.

Mediamagazin internet sitesinin haberine göre, taslak halindeki kararnamenin Ağustos ayı sonuna kadar yayınlanması planlanıyor.

HASTANE BİRLİKLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bakanlığın yapısını baştan aşağı değiştirecek olan taslakta halka “şirketleştirilen hastaneler” düştü. Çünkü AKP Hükümeti tarafından daha önce de “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Yasası” ile gündeme getirilen hastanelerin birleştirilerek kendi özerk bütçeleriyle yönetilmesi konusu, küçük değişikliklerle KHK taslağında yer alıyor. Yasa taslağında “yerel yönetimlere” bağlanacağı belirtilen hastane birlikleri, KHK taslağında merkez teşkilata bağlanıyor. Birleştirilecek olan hastaneler, birer şirket gibi yönetilecek. Hastaneler, “hasta memnuniyeti”, “kalite” ve “verimlilik” gibi konularda “değerlendirme kuruluşları” tarafından değerlendirilerek (A), (B), (C), (D) ve (E) olmak üzere 5 sınıfa ayrılacak. Hastaneler artık başhekim değil, genel sekreterler tarafından yönetilecek. (F) sınıfına düşen hastanenin “hastaneliği” elinden alınacak.

TTB VE SES KARŞI ÇIKMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve SES, Kamu Hastane Birlikleri’nin hastaneleri şirket haline getirme ve sağlığı özelleştirme niyetinin bir parçası olduğunu belirterek, yasa tasarısına itiraz etmişlerdi. Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin (devlet hastaneleri) “kamu hastane birlikleri” çatısı altında, “özerk sağlık işletmesi” statüsüne geçirileceğini belirten sağlık örgütleri, kamu sağlık kuruluşlarının ürettiği hizmeti “satarak” ayakta kalmaya zorlayacağını ifade etmişler, bunun halkın sağlık hakkına bir saldırı olduğunu vurgulamışlardı. (Ankara/EVRENSEL)


“SAĞLIK BAKANLIĞI GİZLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR’

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı teşkilatında köklü değişiklikler getirecek kanun hükmünde kararname hazırlığının bakanlık tarafından gizli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kahveci, Sağlık Bakanlığı’nın, teşkilat yapısında köklü değişiklikler getirecek bir kanun hükmünde kararname hazırladığını vurgulayarak “Fakat bu kararnamenin taslağı ne hikmetse çalışanlar ve çalışanların temsilcileri sivil toplum örgütlerinden gizleniyor. İnternet siteleri ‘ele geçirdik’ diye taslaklar yayınlıyor. Böyle yangından mal kaçırır gibi yasal değişiklikler yapmak istenmesi son derece yanlıştır. Bakanlık bu tutumundan vazgeçmelidir.” eleştirisinde bulundu.
Söz konusu kararname ile ilgili sivil toplum görüşünün mutlaka alınması gerektiğini ifade eden Kahveci, “Bir yasal değişiklik yapılmak isteniyorsa, bu önce sosyal taraflarla diyalog kurularak gerçekleştirilmelidir. Ben yaptım oldu mantığı sağlık sistemimizde geri dönülmesi imkansız zararlara neden olabilir. Sağlık Bakanlığı’nın yapısını değiştiren bu kararname yayınlanmadan mutlaka sosyal taraflar sürece dahil edilmeli, çalışanların talep ve beklentileri dikkate alınmalıdır.” dedi.

Sağlık çalışanları ve bakanlık merkez teşkilatında görevli personelin ‘gizli kararname’ çalışmasından endişeli olduğunu ifade eden Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taslağa göre bakanlık merkezinde çalışan tüm personelin sözleşmeli olarak çalıştırılması, çalışan sayısının azaltılması öngörülüyor. Bakanlık personellerin ‘biz ne olacağız’ sorusuna hiç cevap verilmiyor. Genel müdürlükler kaldırılıyor. Başkanlıklar kuruluyor. Denetim gibi çok önemli bir fonksiyonu olan teftiş kurulu kaldırıyor. Kurumların kendilerini denetlemesi öngörülüyor. İlçe sağlık müdürlükleri kuruluyor. Fakat bunların hepsi çalışanlardan gizli yapılıyor. Kamuoyuna açıkça ilan edilmiyor. Sendikaların görüşü alınmıyor. Bakanlık neden böyle gizli kapaklı iş yapıyor, niçin bu reform niteliğindeki değişikliklerin tartışılmasını istemiyor bunu iyi düşünmek lazım.”

Söz konusu değişiklikle kamu hastane birliklerinin hayata geçirilmesinin planlandığının da görüldüğünü belirten Kahveci, “Geçtiğimiz dönemde Meclis’te tartışılan ve çekinceler bulunarak yasalaşmayan Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı, Bakanlık Teşkilat değişikliği ile ilgili kanun hükmündeki kararnameye eklenerek hiç tartışılmadan uygulamaya geçirilmek istendiğini bakanlıktan izinsiz yayınlanan taslaklarda görüyoruz. Meclis’te sakıncaları bulunduğu için ertelenen bir yasanın böyle bir yöntemle çıkarılması son derece yanlıştır” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABER

Karşıyaka devlet hastanesi işçileri işyerine alınmadı

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa