09 Nisan 2001 01:00

Serbest kölelik anlaşması

ABD'li tekeller, NAFTA'nın ardından şimdi de FTAA ile sömürmeye hazırlanıyor. Latin Amerika devletlerine kabul ettirilen Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması ile, koca kıta tek bir serbest bölge halinde birleştiriliyor.

Paylaş
Serbest kölelik anlaşması
ABD sermayesinin tüm Latin Amerika'yı bir "serbest bölge" haline getirme planı, Amerikan uşağı Latin hükümetleri tarafından onaylandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te toplanan 34 Amerika ülkesinin ticaret bakanları, Amerikalar Serbest Ticaret Bölgesi (FTAA) anlaşmasına boyun eğdiler. Dün imzalanan anlaşmaya göre, ABD'li tekeller, 2005 yılı sonu itibarıyla tüm Latin Amerika'da istedikleri gibi hareket edebilecekler. Dünyanın en büyük "serbest ticaret" anlaşması olan FTAA, yüz milyonlarca Amerikalı işçi ve emekçiye ise yıkım ve daha fazla sefalet getirecek.
Gözlemciler, anlaşmanın çok "cüretkâr" olduğunu ve Küba dışında bütün yarıküreyi kapsadığını belirttiler.
Protestolar sürecek
FTAA anlaşmasının imzalandığı sıralarda ise, Arjantinli işçi ve emekçiler ile dünyanın dört bir yanından gelen küreselleşme karşıtları, protesto gösterileri düzenledi.
Kanada'nın Quebec kentinde 20-22 Nisan'da yapılacak Amerika ülkeleri zirve toplantısı sırasında da benzeri gösteriler yapılması bekleniyor.
ABD, anlaşmanın 2003 sonunda yürürlüğe girmesini istiyordu. Ancak Brezilya, Arjantin ve Mercosur ticaret bloku üyesi diğer devletler, bunu önlemek için birlikte hareket ettiler.
Bu tutum, Latin Amerikalı yöneticilerin de FTAA'nın halklar için ne anlama geldiğinin farkında olduğunu gösteriyor.
Anlaşma gizli tutulamayacak
Brezilya hükümeti, FTAA'nın "kader değil seçenek" olmasını istediklerini belirtti. Hükümet, ABD'nin yanı sıra, Avrupa Birliği ile benzer anlaşmalar yapmak istediklerini kaydetti.
Buenos Aires sokaklarındaki gösterilerin somut kazanımı ise, bakanların anlaşmayı gizli tutma talebinin kabul edilmemesi oldu. Toplantıya katılan bakanlar, altına imza attıkları taslak anlaşma metnini kamuoyuna açıklayacaklar.
Bu nedenle, önümüzdeki dönemde Latin Amerika çapında yaygın tartışmalar yaşanması bekleniyor.
Serbest pazar olacaklar
Şili Ticaret Bakanı, halkın öfkesini yatıştırmak amacıyla, anlaşmanın "çalışma ve çevre standartları" da içerdiğini söyledi. Bakan, ayrıca, imzalanan metinlerin ulusal parlamentolardan geçirilmesi gerektiğine işaret etti.
ABD'nin "serbest pazarı" haline gelmek üzere olan Latin Amerika ülkeleri, FTAA'ya boyun eğmeleri karşılığında bazı tavizler de istediler. Bunların en önemlisi, ABD'nin kendi tarımına verdiği teşvikleri büyük ölçüde azaltması.
ABD, kendi tarımını koruyor!
Dünya devletlerine "tarıma destek vermemeleri" yönünde baskı yapan ABD'nin, bu isteği kabul edeceği sanılmıyor. Amerikan Kongresi, muhtemelen, "Amerikan çiftçisini korumak" için bu öneriyi reddedecek.
Bu arada, Brezilyalı işçi ve emekçi örgütleri, FTAA'nın ancak bir referandumla kabul edilebileceğini dile getirdiler. Örgütler, yapılmasını istedikleri referandumda halkın anlaşmaya "Hayır" diyeceğinden emin olduklarını vurguladılar.
NAFTA'dan da beter
FTAA, 1999 itibarıyla 11 milyar 400 milyon dolar değerinde mal ve hizmet üreten 783 milyonluk bir nüfusu birbirine bağlayarak, ülkeler arası ticareti yılda 2.7 milyar dolar artıracak. Bu ticaretin ezici bir kısmı, ABD'li tekeller tarafından Latin Amerika ülkelerine satılan mallardan oluşacak. ABD sermayesiyle rekabet edemeyen ulusal sanayiler ve tarım çökerken, kentte ve kırda milyonlarca emekçi işsiz kalacak.
FTAA, yoksul ile zengin arasındaki uçurumu daha da genişleten NAFTA'nın genişletilmiş bir versiyonu olarak görülüyor. NAFTA sayesinde dev tekeller, hem ürünlerini satabilecekleri büyük pazarlara, hem de sendikasız, sigortasız ve işgüvencesiz işçi çalıştırma fırsatı yakalamışlardı. Tekeller, ucuz işgücünü, Meksika'nın bazı bölgelerinde yarı-kölelik formlarında kullanıyorlardı.
ÖNCEKİ HABER

Ekmek bile yok!

SONRAKİ HABER

Hakkari'de kurtların saldırısı sonucu 83 keçi ve koyun öldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa