Sizin program tutmaz!

Ekonomiden Sorumlu Bakan Kemal Derviş'in IMF programına destek için dün yeniden görüştüğü Türk-İş, DİSK ve Hak-İş yöneticileri hükümetin yeni ekonomik programının yürümesinin imkânsız olduğunu söylediler.

Sizin program tutmaz!
IMF ve Dünya Bankası direktifleriyle hazırlanmış ekonomik programa destek bulmaya çalışan Bakan Kemal Derviş işçi sendikalarını ikna etme çabalarını dün de sürdürdü. Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan ve DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, Derviş ile Hazine'de biraraya gelerek, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Derviş'in sendikacılardan programına destek istediği, sendikacıların ise bugüne kadar uygulanmaya çalışılan bir programın iflas etmeye mahkûm olduğunu söyledi.
Bayram Meral toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkede bütün kesimlerin rahatsız olduğunu, esnafın bile isyan noktasına geldiğini belirtti. Bakan Derviş'in, 'çok iyi niyetle sorunların üzerine gittiğini' söylediğini aktaran Meral, şöyle devam etti: "Yalnız IMF ile ilişkilerin devam edeceğini söyledi. IMF'nin bugüne kadar ortaya koyduğu programların işsizliği, yoksulluğu artırdığını, gelir dağılımı adaletsizliğini ortaya koyduğunu, göçü artırdığını, bu nedenle geri kalmış bölgelerde yatırımlara ağırlık verilmesini, özel sektörün yatırım yapmasını istedik. Artık paranın para kazandığı Türkiye değil, emeğin para kazanmasının gerekli olduğunu söyledik."
Vatandaşın büyük bir beklenti içinde olduğu ve hükümetin vatandaşın bu beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyleyen Meral, görüşmede TEKEL, Çaykur ve şeker özelleştirilmesi ile ilgili sıkıntıların ortaya konduğunu ifade etti. Meral, Bakan Derviş'in kendilerine bu konuları açık bir şekilde değerlendireceğini, amacının sorun getirmek değil, sorunları çözmek olduğunu söylediğini belirtti. Bugün asgari ücretin 100 doların altına düştüğüne işaret eden Bayram Meral, 90 dolar kazanan bir insanın programa katkısının ne olabileceğini ortaya koyduklarını belirtti. Meral, "Bu ülkenin nimetlerinden yararlanan, yıllardır büyük birikimleri bu ülkenin, bu halkın sırtından kazananların, ülkeye daha fazla katkı sağlamaları beklenmektedir" diye konuştu. "Biz ülke seven insanlarız" diyen Meral, halkın mutluluğu için yapılması gereken bir şey varsa bundan kaçınmayacaklarını söyledi.
Toplusözleşmeler konusunda da Meral, bunların kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini, sonuçta artan enflasyon karşısında kendi taleplerinin de artabileceğini belirterek, "Onun için bir an evvel bitirmekte fayda var. Sayın Bakan da o kanaatte" dedi.
Gazetecilerin, Bakan Derviş'in IMF ile anlaşma yapılacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bu şartlar altında yine de programa destek olacak mısınız?" şeklindeki soru üzerine de, Meral, "Şimdi IMF ne yaptı? IMF diyor ki yatırım yapmayın, tarıma, hayvancılığa verdiğiniz desteği kesin, tarım ve hayvancılığı öldürüyoruz. Bu işle uğraşanlar büyük şehire göç ediyor, işsizlik daha da artıyor, faizler artıyor, artınca da yatırım yapılmıyor" dedi.
Sonuç alamazsınız
DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak ise, "oluşturulacak programın ülkeye çare olamayacağını" Derviş'e bildirdiklerini ifade etti. Tokmak görüşmede, yapılacak programda, temsil ettikleri kesimlerin görüşlerinin ve bu kesimlerin sorunlarının yer alması gerektiğini söylediklerini belirtti. İşten atmalar, sıfır zamlı toplu sözleşmeler dayatılan bir dönemde, insanlardan fedakârlık beklenmemesi gerektiğini kaydettiklerini söyleyen Tokmak, "Bundan bir sonuç alamazsınız dedik" diye konuştu. Görüşmede, bu programın Türkiye'ye çare olamayacağını ifade ettiklerini anlatan Tokmak, bu programın ulusal bir program olmadığını, IMF'nin programı olduğunu kaydettiklerini söyledi. Bakan Derviş'in ise kendilerine, programın ülkenin programı olduğunu söylediğini belirtti.
Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan da, görüşmede, kayıt dışı ekonomi, işgüvencesi ve işsizlikle ilgili endişelerini yinelediklerini ifade etti. Temsil ettikleri kitlenin bu programda yer alması gerektiğini, bu krizin aşılmasında en önemli yararın aslında kendilerine olacağını belirten Başkan, ama bu ekonomik programda bunun var olmadığını düşündüklerini söylediğini kaydetti. Kemal Derviş'in olayların farkında olduğunu ve kendilerinden farklı düşünmediğini ifade ettiğini söyleyen Başkan, "Ama reel gerçekler ve siyasetin etkin tavırları işin başka boyutu" diye konuştu.
Keçeciler: Herkes fedakârlık yapacak
Kemal Derviş dün ayrıca Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ile de görüştü. Keçeciler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Derviş ile kamudaki toplusözleşmeler için, "Devletin imkânları nedir, toplusözleşmelerde işçiye verilecek kaynaklar nedir?" şeklinde müzakere yaptıklarını ifade etti.
www.evrensel.net