FP, hükümetten farklı birşey söylemedi

Fazilet Partisi, krizin çözümü için önerdiği ekonomik programda hükümetten farkı şeyler söylemedi.

FP, hükümetten farklı birşey söylemedi
FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın, FP'nin alternatif ekonomik programı olarak açıkladığı öneriler, IMF ve Derviş karşıtı görünen ve anamuhalefet partisi olan FP'nin hükümetten farklı bir çözüm düşünmediğini ortaya koydu.
FP Genel Başkanı Kutan Bilkent Otel'de dün düzenlediği basın toplantısında, ekonomik kriz ve çözüm önerileri hakkında partisinin hazırladığı paketi açıkladı.
Emek Platformu ile bilim insanlarının IMF karşıtı bir ekonomik program oluşturduğu, emekçilerin taleplerini, ülkenin bağımsız ve güçlü bir ekonomiye sahip olması için yapılması gerekenleri Emek Programı olarak Türkiye çapında ilan ettiği bir dönemde "halkın sesi " olduğunu iddia eden FP'nin ortaya koyduğu önerilerin bunlarla uzaktan yakından ilgisi yoktu.
Kutan, bugüne kadar IMF programlarının, "enflasyonu düşürme ambalajı" ile sunulduğunu ifade ederek halkı açlık ve sefalete iten programların en büyük açmazının reel sektörün hesaba katılmaması olduğunu savundu. Kutan, ne IMF'nin ne de hükümetin ana muhalefet ve reel sektörden gelen uyarılara kulak asmadığını söylerken, "programın faturası onlara kesiliyor" dediği ezilen toplum kesimlerinin taleplerinin dikkate alınmamasından hiç söz etmedi. Kutan, şimdiki hükümete alternatif olarak da halkın hayat pahalılığı altında ezildiği "Refah-Yol hükümetini " örnek gösterdi.
FP Lideri Kutan, Türk ekonomisinin IMF tarafından bile bile batırıldığını söyleyerek şöyle devam etti: "Türkiye açıklarını kapatmak için IMF, Dünya Bankası ve bunların arkasındaki siyasi güçlere mecbur edilmiştir. Asıl şimdi Türkiye, denilen her şeyi yapmaya mahkûm bir hükümete sahiptir. Nitekim, Sayın Derviş'in, 14 Mart 2001 tarihinde açıkladığı önlemler paketinde, genel temennilerden sonra siyasi destek adı altında TBMM'nin önüne, bir kısmı sadece bugünü değil belki de Türkiye'nin geleceğini de ipotek altına alacak acil yasal düzenlemeler talebi konulmuştur."
"Özelleştirme sağlıklısı olsun"
Kutan, Derviş'in sermaye sınıfıyla, ABD, IMF ve DB yetkilileri ile kapalı kapılar ardında görüştüğünü ifade ederek bunun yeni programda insanın ve toplumun olmayacağını göstermesi açısından yeterli olduğunu söyledi. Ancak Kutan, kriz aşmanın yollarını sıralarken kendisi de toplumu gözönünde bulundurmadı. 1982 Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanun'un değiştirilmesini krizi aşmanın yolu olarak öneren Kutan, ekonomik alanda da öneriler sundu.
İsrafı önlemek için kamu harcamalarının azaltılması, yolsuzluk ve "peşkeş çekmeler"in önlenebilmesi için de "sağlıklı" bir özelleştirme uygulaması hayata geçirilmesini söyleyerek hükümetten çok da farklı düşünmediklerini sergilemiş oldu.
Dişe dokunmayan kaynak önerileri
Kutan, Emek Programı'nda servet vergisinin uygulanması, hortumcuların mallarına el konulması gibi ciddi kaynak yaratacak öneriler yapılmışken, Refah-Yol dönemindeki "havuz sistemi"ni, kamu bankalarının yurtdışındaki bankalarda tuttukları mevduatın yükümlülükleri dışında kalan kısmını yurda getirilmesi, faiz gelirlerinden alınan stopajın da artırılması gibi sermayeye fazla dokunmayan, getirisi de pek olmayan kalemler önerdi. Kutan, hükümet gibi kaynak için gözünü kamu mallarının satışına dikerek, kamu arazilerinin, kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinleme tesisi ve lojmanların satılmasını istedi. Vergi cezalarının artırılmasını önerdi.
FP Başkanı Kutan, "Derviş'e ağır eleştirilerde bulundunuz. Bu şartlı da olsa vereceğiniz desteği geri çekme anlamına mı gelir?" sorusunu da "Hayır, bu şekilde yorumlamak mümkün değil" diye yanıtladı. Kutan, "Dolayısıyla bu hükümetin getireceği ülke ve millet menfaatine gördüğümüz teklifleri destekleyeceğiz. Ülke imkânlarının peşkeş çekileceği teklifler olursa elbette destek vermeyeceğiz" dedi.
Kutan, şeker pancarı üreticilerinin sıkıntıya düşeceklerini, şeker fabrikalarının da kapanma noktasına gelebileceğini söyleyerek Şeker KanunuTasarısı'na da mecliste destek vermeyeceklerini açıkladı.
www.evrensel.net