30 Mart 2001 02:00

Telekom'da yürütmeyi durdurma kararı

Türk Telekom özelleştirmesi "hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde, giderilmesi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet vereceği" için durduruldu.

Paylaş
Telekom'da yürütmeyi durdurma kararı
Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türk Telekom AŞ'nin hisselerinin yüzde 33.5'inin satış koşullarının belirlenmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararı ile ihaleye çıkarma işleminin yürütmesini durdurdu. Hükümetin, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş aracılığı ile çıkarmayı taahhüt ettiği 15 yasa arasında Türk Telekom'un yüzde 51'inin blok, yüzde 49'unun ise halka arz yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin yasa hazırlığını sürdürdüğü belirtiliyor.
Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı'nın (KİGEM) "özelleştirme kapsamındaki Türk Telekom AŞ.'nin yüzde 33.5 oranındaki hisselerinin satış koşullarının belirlenmesine ilişkin ÖYK kararı ile bu işleme dayalı olarak ihaleye çıkarma işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması" istemiyle açtığı davanın ilk aşaması sonuçlandı. Mahkeme, "hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde, giderilmesi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet vereceği" gerekçesiyle "dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına" oybirliğiyle karar verdi.
Mahkemenin kararında, dava konusu işlemlerin, üst normlara ve hukuka uygun olup olmadığının incelenebilmesi için Türk Telekom AŞ'nin kuruluşu, yapısı ve 406 sayılı yasada değişiklik yapan 4000, 4107, 4161 ve 4502 sayılı yasalarla getirilen düzenlemeler ile bu düzenlemeler hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarının bir bütün halinde incelenmesi gerektiğine işaret edildi.
'ÖYK yasa koyamaz'
Anayasa Mahkemesi kararlarında, "yasama yetkisi ve bu yetkinin devredilmezliği" üzerinde hassasiyetle durulduğu kaydedilen mahkeme kararında, "yasalarla düzenlenmemiş bir alanda yürütme organının, subjektif hakları etkileyen bir kural koyma yetkisinin" bulunmadığı ortaya konularak, yürütme yetkisinin sınırlarının çizildiği vurgulandı.
Kararda şöyle devam edildi: "ÖYK kararındaki, 'personel, yatırım, mali işler, ana sözleşme değişikliği gibi ilgili anlaşmalarda belirlenecek stratejik ortağın onayının alınması, genel müdür olarak stratejik ortak tarafından gösterilecek adayın atanması ve stratejik hizmetlere ilişkin komitede, çoğunluğun stratejik ortak temsilcilerine verilmesi'ne ilişkin yönetsel hakların, ÖYK tarafından belirlenecek haklardan olmadığı ve Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 'uygun yönetsel hak' kavramının ötesinde haklar olduğu, öte yandan 2000/1653 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2. maddesindeki, 'stratejik ortağa hissesi oranında temsil hakkı tanınması' hükmüyle de çeliştiği sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, 406 sayılı yasada ve Bakanlar Kurulu kararında ayrıntılı şekilde yer almayan stratejik ortağa tanınan haklara ilişkin hususların, ÖYK kararıyla belirlenmesine ilişkin işlemde ve bu işleme dayalı olarak ihaleye çıkarma işleminde, Anayasa Mahkemesi kararlarında yer alan ilkeler ve yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır."
Kararda oybirliği
Mahkeme, dava konusu işlemin, "hukuka aykırı olduğunun ve uygulanması halinde, giderilmesi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet vereceğinin anlaşıldığını" bildirerek, 2577 sayılı yasanın 4001 sayılı yasa ile değişik 27. maddesi uyarınca "yürütülmesinin durdurulmasına" oybirliğiyle karar verdi.
Mahkemenin bu kararına karşı, davalı idarelerin itiraz hakkı bulunuyor. Olası bir itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi karara bağlayacak. Ankara 6. İdare Mahkemesi, söz konusu işlemin iptal istemini daha sonra esastan karara bağlayacak.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Rusya IMF'yi reddetti

SONRAKİ HABER

Facebook: Kullanıcıların şifrelerini "düz metin" olarak saklıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa