Bizim programımız hazır

Emek Platformu Dönem Sözcüsü Kaya Güvenç, ABD'den döndükten sonra kendilerini ziyaret edecek olan Derviş'e kendi programlarını sunacaklarını belirtti.

Bizim programımız hazır
Bakan Derviş'in hazırladığı programın Türkiye'yi krizden kurtaramayacağını vurgulayan Emek Platformu (EP), kendi programını açıklayarak, sermayenin programına destek vermeyeceğini ilan etti.
Emek Platformu Dönem Sözcüsü Kaya Güvenç, 24-25 Mart günleri Ankara'da yapılan Emek Politikaları Sempozyumu sonucunda hazırlanan ve 6 bölüm ile 83 maddeden oluşan kapsamlı Emek Programı'nı dün kamuoyuna açıkladı.
Emek Programı; mali sisteme ve sermaye hareketlerine yönelik kısa vadede uygulanması gereken politikalar, iktisadi istikrar ve sosyal adaleti sağlamak için uygulanması gereken politikalar, kalkınma politikaları, vergi politikaları, tarım politikaları ve demokratikleşme, sendikal ve sosyal haklara yönelik politikalar olmak üzere altı ana başlık altında toplandı. Bu altı başlık altında her alana ilişkin ayrıntılı politika önerileri getirilen programda, eğitimden, sağlığa, yatırımlara, ekonominin bütün sektörlerine, kalkınmaya ve demokratikleşmeye yönelik emeği ve ülkenin bağımsızlığını temel alan bir yaklaşım sunuldu.
Yoksulluk ve yolsuzluk üretmekten başka işlevi kalmamış gözüken son yılların hükümetlerinin, siyasi meşruiyetlerini de yitirme noktasına geldiğini vurgulayan Güvenç, hükümeti, başarısızlığı kanıtlanmış toplumsal ve siyasal desteği kalmamış IMF ve DB politikalarından vazgeçerek yüzünü halka dönmeye çağırdı.
Güvenç, ABD'den döndükten sonra programına destek bulmak amacıyla kendilerini ziyaret edecek olan Derviş'e kendi programlarını sunacaklarını belirterek, "Bizim programımız hazır, onlardan önce davrandık. IMF ve DB'den para istemekten vazgeçip halka dönsünler" dedi. İç ve dış borçların takvimlendirilmesine ilişkin bir soruya Güvenç, bunun daha önce başka ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, güçlü siyasi desteği olan bir hükümetin bunu yapabileceğini söyledi. Güvenç, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin önerilerinin servet vergisi gibi bir unsuru taşıyıp taşımadığının sorulması üzerine, faiz gelirlerinin vergilendirilmesini istediklerini kaydetti.
www.evrensel.net