Patronlar krizden yağ çıkarma peşinde

Her krizi kârlarını artırmak, işçilerin kazanılmış haklarını budamak için değerlendiren patronlar, son krizden de bu amaçla yararlanmak için kolları sıvadılar.

Patronlar krizden yağ çıkarma peşinde
Sultan Özer
Patronlar, "Kurt dumanlı havayı sever" sözünü doğrularcasına, ekonomik krizi de kendi çıkarları için kullanıyor. Zaten devalüasyon ve zam kıskacı altında gittikçe yoksullaşan işçi ve emekçilere yeni saldırılar peşinde olan patronlar, her sözleşme döneminde gündeme getirdikleri "esnek çalışma" isteklerini, bu kez krizi de kullanarak daha yüksek sesle dillendirmeye başladılar.
TİSK'in hazırladığı "Çalışma saatlerinde esneklik" adlı 13 sayfalık broşürde, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Konfederasyonu (DIHT)'nun yaptığı bir araştırmaya yer verilip, çalışma saatlerinde esnekliğin rekabet gücünü artırdığı belirtilerek, bunun Türkiye'de de uygulanması isteniyor. Her sözleşme döneminde işçilerle memurları, işçilerle işsizleri karşı karşıya getirerek, daha az ücret verme, kazanılmış hakları budama peşinde koşan patronlar, bu kez krizden de yararlanarak, "Ya işyerlerimizi kapamak ya da esnek çalışmayı getirmek zorundayız" diyerek, işçileri hastalıkla ölüm arasında tercihe zorluyor. Patronlar, "Rekabet gücünün artırılmasında, işyerinin değişen faaliyetlerine adaptasyonda, yoğun faaliyet dönemlerinde maliyetin düşürülmesinde ve daha fazla istihdam yaratılmasında çok önemli bir faktör" olarak öne sürdükleri esnek çalışmanın hayata geçirilmesinde ısrarlı.
TİSK'in raporunda, esnek çalışma haftası, yıllık çalışma süresi tasarrufu, referans süreli değişken saatler, referans süresi olmayan değişken saatler, tele çalışma, hayat boyu tasarruf hesabı adları altında çalışma süreleri uygulamalarına yer veriliyor. Almanya'da sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet işkollarında uygulanan esnek çalışma modellerinden örnekler yer alan raporda, esnek çalışma saatlerini özellikle orta ve büyük boy işletmelerin uyguladığı aktarılıyor.
TİS'lerde esneklik çabası
Bu dayatmaların, kamuda ve özel sektörde binlerce işçinin toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi sürecinde daha ısrarlı bir şekilde dile getirilmesi de dikkat çekiyor. Nitekim raporda, esnek çalışma modellerinin uygulanmasının, toplusözleşmelere dahil edilmeleri ile kolaylaştığı ifade ediliyor. İşletmelerin son üç yılda esnek çalışmayı uygulamaya koyabilmelerinin, toplusözleşmelerde ilgili hükümlere yer verilmesiyle mümkün olduğu kaydedilen raporda, işçilerin fazla mesai haklarına da gözdikiliyor. Esnek çalışma biçimlerinin, faaliyetlerin mevsimlik ve konjonktürel değişimlere göre düzenlenmesine imkan verdiği özellikle vurgulanan raporda, esneklik, sanayi işletmelerinde ücretli fazla çalışma saatlerini azaltması açısından da önemseniyor.
Sendikalara 'tutucu' suçlaması
Raporda, özellikle metalurji, otomotiv ve makina sanayi işkollarındaki işletmelerin yaklaşık yüzde 50'sinde esnekleşmeye sendikaların temel engel olduğu belirtiliyor. Ayrıca işçi temsilcilerinin "tutucu" tavırlarının da çalışma saatlerinin piyasa koşullarına adaptasyonunun güçleştirdiği kaydedilen raporda, bu engellerin kaldırılabileceği iddia ediliyor.
www.evrensel.net