28 Şubat 2001 03:00

İşkenceciye af var, siyasi tutukluya yok

Anayasa Mahkemesi, örgüt üyeliğini düzenleyen TCK'nın 168. maddesinin, af yasasının kapsamı dışında bırakılmasının iptali istemini reddetti.

Paylaş
İşkenceciye af var, siyasi tutukluya yok
Anayasa Mahkemesi, örgüt üyeliğini düzenleyen TCK'nın 168. maddesinin, af yasasının kapsamı dışında bırakılmasının iptali istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu yapan Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizliği nedeniyle ret kararı vererek 168'inci maddeden mahkûm olan binlerce siyasi tutuklunun aftan yararlanmasının önüne geçti. Yüksek Mahkeme, daha önce de esastan görüşülmesine karar verdiği ve işkence suçlarını düzenleyen TCK'nın 243. maddesinin affa dahil edilmesine ilişkin başvuruyu ise yine kabul etti.
Anayasa Mahkemesi, dün sabah yaptığı toplantıda, 4616 sayılı Şartla Salıverilme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa'nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden yapılan 18 başvurunun ilk incelemesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 14'ünü esastan görüşmeye, 1 başvuruyu kısmen esastan incelemeye karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin, esastan incelemeye karar verdiği maddeler arasında, daha önce de esastan görüşülmesine karar verdiği ve işkence suçlarını düzenleyen yasanın kapsamı dışında bırakılan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 243. maddesi bulunuyor.
Yolsuzluklara da af
TCK'nın, "görevi kötüye kullanma" fiilini düzenleyen 240. maddesinin yasanın kapsamı dışında bırakılmasını da esastan görüşecek olan Yüksek Mahkeme, ayrıca, Çine Asliye Ceza ve Ermenek Ağır Ceza Mahkemeleri'nin, yasanın kapsam dışında bıraktığı yasaların ve maddelerin sayıldığı 1. maddesinin 5. bendini iptal istemini de esastan görüşmeye karar verdi. Ancak, Yüksek Mahkeme, bu başvuruyu esastan incelerken, bu bendin tamamını değil, başvuruyu yapan mahkemedeki dava ile sınırlı olarak iptal başvurusunu görüşecek.
Tarih de esastan incelenecek
Anayasa Mahkemesi'nin, esastan görüşmeye karar verdiği düzenlemeler arasında, yasadan, hangi tarihe kadar işlenen suçlar nedeniyle açılan davaların veya cezaların erteleneceğini düzenleyen tarih de bulunuyor. Ferizli Asliye Ceza Mahkemesi, 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 4. bendindeki, "23 Nisan 1999 tarihine kadar" hükmünün iptalini isteyerek, Yüksek Mahkeme'ye getirmişti.
Yüksek Mahkeme, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasanın kapsam dışında bıraktığı maddeler arasında saydığı ve örgüt üyeliğini düzenleyen TCK'nın 168. maddesinin iptal isteminin de ilk incelemesini yaptı. Mahkeme, ilgili mahkemenin yetkisizliği nedeniyle bu başvuruyu reddetti. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuruyu, hüküm veren mahkeme sıfatıyla değil, infaz yeri mahkemesi sıfatıyla yapmıştı.
Anayasa Mahkemesi, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 4616 sayılı yasanın tamamının Anayasa'ya aykırı olduğu ve iptal edilmesi yönündeki istemini de uygun görmedi. Mahkeme, bu başvuruyu da yetkisizlik nedeniyle reddetti.
Yüksek Mahkeme, bugüne kadar mahkemeye gelen yasaya ilişkin başvurulardan 106'sına ilişkin ilk incelemesini tamamlamış oldu. Mahkeme, toplam 67 başvuruyu esastan görüşmeye karar verirken, 32 başvuruyu eksiklik nedeniyle ilgili mahkemelere iade etti, 6 başvuruyu yetkisizlik nedeniyle reddetti, 1 başvuruyu da kısmen esastan incelemeye karar vermiş oldu.
ÖNCEKİ HABER

Kültürel mirasa ideolojik bakılıyor

SONRAKİ HABER

What will happen if severance pay is transferred to a fund?

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa