Emekçinin parası sermayeye kaynak

Özel emeklilik sigortası Meclis gündeminde. IMF'nin direktifiyle gündeme alınan Bireysel Emeklilik Yasası ile sigorta fonlarının akıbeti, zorunlu tasaruf kesintileri, bankerlere kaptırılan paralar gibi olacak.

Emekçinin parası sermayeye kaynak
Sultan Özer
Emekçilere, henüz Zorunlu Tasarruf Fonu adı altında zorla ücretlerinden kesilerek oluşturulan birikimleri verilmeden, Özal döneminde yaşanan banker faciaları unutulmadan, Bireysel Emeklilik adı altında yeni bir soygun dayatılmak isteniyor. Hükümet, IMF'nin, öncelikli çıkarılması gereken yasalar arasında saydığı Bireysel Emeklilik Yasa Tasarı'sını bayramdan önce çıkarabilmek için Meclis'i gece yarılarına kadar çalıştırma kararı aldı.
Pinochet döneminde Şili'de benzer bir uygulamanın olduğu Bireysel Emeklilik Yasa Tasarı'sını değerlendiren Türk Tabibleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, bireysel emeklilik kavramının bu yasayla ilk kez mevzuata girecek olmasının bile önemli olduğunun altını çizerek, asıl amacın SSK'dan çıkışın sağlanması olduğunu vurguladı.
Önce "gönüllü olduğu, zorunlu olmadığı", "isteyenin girebileceği" söyleminin yaygınlaştırılarak, SSK'dan çıkışın hızlandırılmasının amaçlandığını kaydeden TTB Genel Sekreteri Bilaloğlu, "SSK'da 1999 yılında yapılan değişiklikle emeklilik yaşının ileri yaşlara taşındığı düşünüldüğünde de insanların daha erken emekli olabilmek gibi bir cazibeye kapılarak, biran önce emekli olmayı düşünmeleri beklenebilir" diye konuştu.
Şili'de felaketle sonuçlandı
Şili'de, Pinochet döneminde uygulamaya konulan benzer bir model olduğuna ve bu modelin emekçiler açısından felaketle sonuçlandığına vurgu yapan Bilaloğlu, Şili'de uygulamanın ilk yıllarında önemli kârlar sağlayan özel emeklilik fonlarının, bir süre sonra zarar etmeye başladığını, çalışanların önemli bir bölümünün ise sigorta primlerini ödeyemez duruma düşerek, emeklilik haklarını kaybettiklerini söyledi.
Türkiye'de yapılmak istenenin de borsaya, yurt dışına kaynak aktarma olduğunu ifade eden Bilaloğlu, "Emekçilerin sosyal güvenlik fonları sermaye piyasasına sunulmuş olacak. Belki öncelikle kimi engeller koyabilirler. Ama komisyonda görüşülürken de dikkat çekildiği gibi Türkiye'nin yakın tarihinde benzer olaylara, banker faciası ve hâlâ geri ödenmeyen Zorunlu Tasarruf kesintilerine benziyor. Düşünün yıllardır emekçilerden kesilen zorunlu tasaruf birikimlerinin nasıl ödeneceği henüz belli değil. Emekçilerden yapılan her türlü kesintiye karşı çıkmak gerekiyor" dedi.
Başlangıçta fonu cazip göstermek için bir takım argümanlar, söylemler kullanılacağını, genç yaşta emekli edileceği propagandasının yapılacağını vurgulayan Bilaloğlu, "madde ayrıntılarına girmeden, yasaya bütünüyle karşı çıkmak gerekiyor" dedi.
www.evrensel.net