12 yıl sonra fark ettiler

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, AKTAŞ Elektrik AŞ'ye İstanbul'un Anadolu yakasından elektrik dağıtım ve ticareti hizmetlerinin yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesini hukuka uygun bulmadı.

12 yıl sonra fark ettiler
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, AKTAŞ Elektrik AŞ'ye İstanbul'un Anadolu yakasından elektrik dağıtım ve ticareti hizmetlerinin yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesini hukuka uygun bulmadı. Genel kurul, imtiyaz sözleşmesinin iptal istemini reddine ilişkin 10. Daire'nin kararını bozdu. 1989 yılında İstanbul'un Anadolu yakasında 30 yıl süreyle elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapmakla görevlendirilen AKTAŞ Elektrik AŞ yaptığı usulsüzlüklerle sık sık gündeme gelmişti.
Elektrik Mühendisleri Odası'nın 2 Aralık 1997'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aktaş Elektrik AŞ arasında imzalanan "İstanbul'un Anadolu yakasından elektrik dağıtım ve ticareti hizmetlerinin yapılması için görev verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesinin" iptali istemiyle açılan davada son sözü Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu söyledi. Danıştay 10. Dairesi'nin söz konusu imtiyaz sözleşmesinin iptal isteminin reddine ilişkin kararının temyiz istemi sonuçlandı.
Elektrik Mühendisleri Odası'nın temyiz istemini bugün görüşerek karara bağlayan Genel Kurul, söz konusu şirket ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesini hukuka uygun bulmadı.
'Kamu yararı yok'
İmzalanan imtiyaz sözleşmesinde 'kamu yararı' bulunmadığına da işaret eden genel kurul, 10. Daire'nin imtiyaz sözleşmesinin iptal isteminin reddine ilişkin kararını oy çokluğuyla bozdu. Sözleşmesinin iptal isteminin reddine ilişkin kararı bozmasının ardından, son kararın bağlayıcılığı niteliği nedeniyle, Danıştay 10. Dairesi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKTAŞ Elektrik AŞ arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesini iptal etmesi gerekiyor.
Genel kurul, daha önce de imtiyaz sözleşmesinin yürütmesini durdurmuştu. Enerji Bakanlığı, genel kurulun daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı üzerine 6 Ekim 1999'da AKTAŞ Elektrik AŞ'nin yönetimine el koymuştu.
'Mahsuplaşma yok'
Danıştay 10. Dairesi Tetkik Hakimi Yakup Bal, davaya ilişkin düşüncesinde, imtiyaz sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. Tetkik Hakimi Bal, Enerji Bakanlığı Hukuk Müşaviri'nin davanın duruşmasında TEAŞ ile AKTAŞ arasındaki mahsuplaşma çalışmalarının tamamlanmadığını ve TEAŞ'ın alacaklarının tahsil edildiğini ifade etmesine rağmen, bundan hemen sonra TEAŞ'ın Ankara 7. Ticaret Mahkemesi'nde AKTAŞ aleyhine 15 trilyon 629 milyar liralık alacak davası açtığına dikkati çekmişti. Bal, "Bu durum karşısında bu beyanları dikkate almak mümkün olmadığı gibi, yargı yerini yanıltmaya yönelik beyan olarak kabul etmek de gerekmektedir" görüşüne yer vermişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 16 Haziran 2000'de 10. Daire'nin kararının temyiz istemini görüşürken EMO'nun yürütmeyi durdurma talebini de karara bağlamıştı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun bugün verdiği karar 10. Daire'yi bağlıyor. Genel kurulun gerekçeli kararı tamamlandıktan sonra 10. Daire davayı yeniden ele alacak. 10. Daire, genel kurulun görüşü doğrultusunda Enerji Bakanlığı ile AKTAŞ Elektrik AŞ arasında 2 Aralık 1997'de imzalanan imtiyaz sözleşmesini iptal etmesi gerekiyor.
www.evrensel.net