Fotoğraf: AA

Meclis'e Amerikan müdahalesi

ABD hükümeti, Ankara'daki elçiliği aracılığıyla hükümete çekilen bir faksla, dün akşam TBMM'de görüşülen Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı'na müdahale etti.

Meclis'e Amerikan müdahalesi
Sultan Özer
ABD hükümeti dün akşam TBMM'de görüşülen Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı'na müdahale etti. ABD Elçiliği aracılığıyla hükümete çekilen bir faksla, YİD ve Yİ projelerine ilişkin süre kısıtlamasının haziran ayına uzatılması istendi. Hükümet de derhal harekete geçerek bir önergeyle 31 Mart'a kadar tanınan süreyi haziran ayına kadar uzattı.
Enerji politikaları her şeyiyle ABD'nin istediği gibi hazırlanıyor. Amerikan hükümeti dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı'na da müdahale ederek kendi tekellerinin çıkarına olan bir düzenlemenin geçmesini sağladı.
YİD ve Yİ'lere süre tanındı
Hazine garantili olarak Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) modeliyle yapılacak olan santrallerin son süresi olarak 31 Mart tarihi öngörülmüştü. ABD Elçiliği aracılığıyla hükümete çekilen faksta, ABD hükümeti yönetiminin IMF ve Dünya Bankası ile görüştüğü, bu görüşme sonucunda sürenin hazirana uzatılabileceğinin kararlaştırıldığı ifade edilerek, hükümetin de buna uygun düzenlemeyi Meclis'ten geçirmesi gerektiği belirtildi. Washington'dan gelen bu talimat üzerine hükümeti oluşturan partilerin verdiği bir önerge ile süre ABD'nin istediği tarihe uzatıldı. Aralarında Pabody, Howard Enerji gibi enerji tekellerinin bulunduğu ABD şirketleri Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan başta olmak üzere ağırlıklı olarak termik santrallere talip olmuşlardı.
Maddeler tek tek kabul ediliyor
Bu gelişmelerin ardından Genel Kurulu'da, Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı'nın elektrik piyasası düzenleme kurumu ve kurulu oluşturulmasına ilişkin maddeleri kabul edildi.
Kabul edilen maddelerde, "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu"nun görev ve yetkileri ile "Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu ve Kurul Başkanlığı"nın yapısı belirleniyor. İdari bakımdan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkili olan kurumun temsil ve karar organı olarak da Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu oluşturuluyor.
Elektrik kurulu
Bakanlar Kurulu tarafından atanacak ve 7 kişiden oluşacak Kurul, enerji sektöründe koordinasyonu sağlayacak. Görev süresi 6 yıl olacak kurul üyelerinin üçte biri, iki yılda bir yenilenecek.
Kurul, her yıl Ocak ayı sonuna kadar, serbest tüketici tanımına ilişkin limitlerdeki indirimi belirleyecek ve yeni limitler yayınlayacak. Tüketicilere, güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve düşük maliyetli elektrik enerjisi hizmeti verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri yapacak. Üretim, iletim ve dağıtım şirketleri, otoprodüktör grubu tesisleri için güvenlik standartları ve şartlarını tespit edecek ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin eşitlik ve şeffaflık standartlarına uymalarını sağlamak için faaliyetlerini, uygulamalarını ve ilgili lisans hüküm ve şartlarına uyup uymadıklarını denetleyecek.
www.evrensel.net