Fotoğraf: AA

Mücadeleci sendikal anlayışa doğru

Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Adıyaman'dan sendikacılar uluslararası sendikal konferansa hazırlık toplantısı yaptı.

Mücadeleci sendikal anlayışa doğru
Üçüncü Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı'na hazırlık amacıyla Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Diyarbakır illerini kapsayan bölge toplantısı, Tek Gıda-İş Malatya Şubesi Toplantı Salonu'nda yapıldı.
Bölge illerinden 96 sendikacı ve işyeri temsilcisinin yanı sıra 3. Uluslararası Sendikal Dayanışma Konferansı Düzenleme Komitesi'nden TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu'nun katıldığı toplantının Divan Başkanlığı'nı Tek Gıda-İş Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Mecit Amaç yaparken, divan üyeliklerinde KESK GYK Üyesi Nurettin Kınık ile Tarım Gıda-Sen MYK üyesi Hıdır Demir yer aldı.
Mecit Amaç, yaptığı açılış konuşmasında, uluslararası sermayeye karşı işçi sınıfının enternasyonal dayanışmasının önemine dikkat çekerek, mücadeleci bir sendikal anlayışın geliştirilmesi ihtiyacına vurgu yaptı. "Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık olmaz. Bugün yurtseverlik IMF ve emperyalist tekellerin dayattığı politikalara karşı çıkmaktan geçmektedir" diyen Amaç, sendikal dayanışmanın toplumsal dayanışmayı örmenin önemli adımı olduğunu belirtti.
Ya mücadele ya yok oluş
TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu da, sendikacılığın ya mücadeleci bir platformda kazanımları koruyup geliştirme ya da uzlaşmacı bir platformda yok olma ile karşı karşıya bulunduğunu, bu iki çizgi arasında durmanın olanağı olmadığını söyledi. Globalleşme adı altında emperyalist tekellerin yürüttüğü saldırıya karşı emekçilerin uluslararası mücadele ve dayanışmasının bir zorunluluk olduğunu söyleyen Topçu, konferansın böylesi bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.
1 Aralık eyleminde özellikle kamu emekçilerinin sendika ve görüş ayrımı yapmadan ortak talepleri savunduğunu hatırlatan Sabri Topçu, bunun daha ileriye taşınması için yerel Emek Platformları ile işçi ve emekçilerin ortak mücadelesinin tabandan örülmesi gerektiğini belirtti. Topçu, "Bugün TEKEL'in özelleştirilmesi sadece Tek Gıda-İş'İn ya da THY, Telekom ve enerjideki özelleştirme sadece o alandaki sendikaların sorunu olarak görülmemeli. Özelleştirmeye karşı birleşik mücadele hattı örülmelidir. Bazı arkadaşlarımızda moralsizlik var, ama Zonguldak madencileri, SEKA, Beykoz ve Bakırköy Sümerbank işçileri özelleştirme saldırısının püskürtülebileceğini gösterdiler" dedi.
Birleşik gücün gösterilmesi
Genel-İş Malatya Şube Başkanı Bahattin Öner, emekçilerin birliğinin ihtiyaçtan öte bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, uluslararası sendikal dayanışma konferanslarını "birleşik ve mücadeleci bir sendikal anlayışının doğum sancıları" olarak nitelendirdi. Öz İplik-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Baştürk de uluslararası sermayenin emekçilerden daha örgütlü olduğuna dikkat çekerek, toplusözleşmelerin tıkanma noktasına geldiği bu süreçte işçi ve emekçilerin birleşik gücünü göstermesi gerektiğini söyledi.
Sömürüsüz bir dünya
KESK GYK Üyesi Nurettin Kınık ise, emperyalist tekellerin temsilcilerinin Davos'ta yaptığı Dünya Ekonomik Forumu'na karşı, dünyanın farklı bölgelerinden emekçilerin Porto Alegre'de Dünya Sosyal Forumu düzenleyerek, sömürüsüz, eşit ve insanların kardeşçe yaşayabileceği bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi. Kınık, işçi ve emekçilerin sınıf kardeşliği ve enternasyonal duygularla uluslararası birlik ve mücadeleyi örerek saldırıları püskürtmesinin mümkün olduğunu belirtti.
Toplantıda söz alan Tarım Gıda-Sen Malatya Şube Sekreteri Murat Algül, Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı ve KESK GYK Üyesi Ali Ekber Baytemur, SES Malatya Şube Başkanı Hasan Kaldık, SES Malatya Şube Sekreteri Cihan Yücesoy, Enerji Yapı Yol-Sen Elazığ YK Üyesi Metin Turan ve Doğanşehir Üreticiler Derneği Başkanı Hayri Yıldırım da, uluslararası senmayenin emekçilere yönelik çok yönlü saldırısına karşı yerel platformlardan başlanarak, uluslararası alanlara kadar yayılan birleşik bir mücadele ve dayanışmayı örmenin gerekliliğine dikkat çektiler.
www.evrensel.net