Enerji peşkeşine 117 dava

Enerji özelleştirmeleri ve kararlar hakkında bugüne kadar tam 117 dava açıldı. Ancak hükümet ne toplumsal tepkiyi ne de davaları dikkate alıyor.

Enerji peşkeşine 117 dava
Enerji özelleştirmeleri ve kararlar hakkında bugüne kadar tam 117 dava açıldı. Ancak hükümet ne toplumsal tepkiyi ne de davaları dikkate alıyor. Bu davaların birçoğu sonuçlanmadığı halde hükümet fiili olarak Anayasa'yı ve yasaları hiçe sayıp özelleştirme uygulamasını sürdürüyor.
Dağıtım tesisleri ve termik santrallerinin işletme hakkı devri, yap-işlet-devret (YİD) ile imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesine imkân veren Bakanlar Kurulu kararları hakkında bugüne kadar 117 dava açıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, fizibilite değerlendirmesi, santral faaliyetlerinin durdurulması, nükleer santral konusunda açılan davalar hariç, işletme hakkı devri ile ilgili olarak bugüne kadar toplam 83 dava açıldı. İşletme hakkının devri konusunda açılan davalardan 16'sı termik santrale, 55'i dağıtım tesislerine, 5'i beş dağıtım bölgesinde 1991 yılında yapılan görevlendirmeler hakkında ve 7'si Bakanlar Kurulu kararları ile birlikte sözleşme iptaline ait bulunuyor.
Termik santral davaları
7 termik santralin işletme haklarının devrine ilişkin kararnamelerin iptali için Danıştay 10. Dairesi'nde 16 dava bulunuyor. Termik santrallerden Soma A-B, Çatalağzı B ve Orhaneli 3'er adet ile en fazla dava konusu olurken, Çayırhan, Kangal, Tunçbilek A-B hakkında 2'şer adet ve Yatağan-Yeniköy-Kemerköy hakkında bir dava açıldı.
Kararname tarihleri 1998 yılına ait olan termik santrallardan Yatağan-Yeniköy-Kemerköy, Çayırhan, Kangal, Tunçbilek A-B hakkında açılan davalar "ret ve temyiz aşamasında", Soma A-B, Çataağzı B için "işlem iptal ve temyiz bozma", Orhaneli'nde de "işlem iptal ve temyiz" aşamasında bulunuyor.
Üretim tesislerinin işletme hakkının devirleri ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine göre yeniden düzenlenmesi imkân veren Bakanlar Kurulu kararlarının iptali için Danıştay 10. Dairesi 12 dava açıldı.
Haklarında ikişer dava açılan Yatağan Termik Santrali hakkında Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini redederken, dava derdest edildi. Yeniköy Kemerköy Termik Santrali, Soma A-B Termik Santrali, Kangal Termik Santrali, Tunçbilek A-B Termik Santrali, Çatalağzı Termik
Santrali hakkında açılan davalarda da dava derdest oldu. Yatağan-Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin işletme hakkı için Güney Ege Enerji İşletmeleri, Soma A-B'yi Süsel-Süzer Soma Elektrik Üretim, Çayırhan'ı Park Termik Elektrik Sant. ve Tic, Kangal'ı Kanel Kangal Elektrik, Çataağzı B'yi Çatalağzı Elektrik Üretim ve Tic, Tunçbilek A-B'yi Temzet Elektrik Üretim, İletim ve Orhaneli'ni de Sorel-Süzer Orhaneli Elektrik Üretim firmaları görevlendirilmişti.
İptal kararı kesinleşenler
1991 yılında yapılan görevlendirmelerin geri alınmasına ilişkin 13 Kasım 1996 tarih ve 96/8810 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarının iptali için açılan 5 dava sonucunda iptal kararı kesinleşti. İptal kararı kesinleşen görev bölgeleri ve görevlendirilen şirketler şöyle:
Aydın, Denizli-Muğla (Aydem Güneybatı En.San.ve Tic.), Eskişehir (Tekdar Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım), Balıkesir (Balıkesir Enerji San.ve Tic.), İsparta (Gökdere Elektrik) ve İzmir (Senkom Enerji Komünikasyon Ür.İlt.)
Görevlendirme kararnameleri ile birlikte sözleşmelerin iptali için Danıştay 10. Dairesi'ne, Kepez Elektrik, Çukurova Elektrik ve Aktaş Elektrik hakkında toplam 7 dava açıldı. Şahıslar, Enerji Yapı Yol-Sen, Tes-iş Sendikası, Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açılan davalardan ikisi Kepez Elektrik, 4'ü Çukurova Elektrik ve biri de Aktaş Elektrik hakkında bulunuyor.
www.evrensel.net